man in blue bicycling

AFRY připravuje jednu z největších urbanistických studií v ČR

Ostrava plánuje řadu strategických projektů s cílem zkvalitnit veřejný prostor. Jedním z těch nejambicióznějších je rozvoj 330 ha velkého území Slezské Ostravy. Veřejnou zakázku na urbanistický návrh této unikátní lokality podél Ostravice vyhrála společnost AFRY.

AFRY CZ vysoutěžila veřejnou zakázku na zpracování urbanistické studie a investičních záměrů proměny komunikací Bohumínská a Frýdecká a jejich okolí. Součástí projektu je i dopravní řešení a koncepce krajiny.

„Jde o jeden z největších urbanistických projektů v ČR. Oceňujeme proto odvahu města Ostravy přistoupit k jednotnému koncepčnímu řešení takto velkého celku. Velmi nás těší, že tak ambiciózní projekt můžeme navrhnout. Lokalita je v bezprostřední blízkosti centra, podél řeky Ostravice, s návazností na Slezskou Ostravu. Má proto značný rozvojový potenciál,“ říká Petr Zeman, ředitel segmentu architektury a pozemních staveb AFRY CZ.

Přes 330 ha rozsáhlé území obsahuje množství nezastavěných ploch. Nyní jej definují ulice Bohumínská a Frýdecká, které slouží pouze pro tranzitní dopravu. Představují značnou zátěž pro místní, a přitom vytvářejí bariéru mezi Moravskou a Slezskou Ostravu. Vymístění tranzitu a proměna této 4km dlouhé dopravní cesty v novou plnohodnotnou metropolitní třídu je proto pro návrh zásadní.

Hledáme nové možnosti rozvoje oblasti v jeden živý a funkční celek. Jako hlavní cíl chápeme provázání Moravské a Slezské Ostravy přes řeku Ostravici a transformaci částečně zaniklé Slezské Ostravy. Řešit budeme širší vztahy a návaznost na urbanistickou strukturu města, dopravní vazby, varianty řešení dopravy a celkovou architektonicko-urbanistickou kompozici,“ vysvětluje Dominik Pleva, hlavní architekt AFRY CZ.

Vlídná městská krajina se všemi socio-ekonomickými funkcemi

AFRY chce umožnit vznik lokality atraktivní pro soukromý, společenský i podnikatelský život. „Soběstačná komunita umožní růst a prosperitu místa. Zásadní je přitom propojení mezi historickým jádrem, novou městskou třídou a přiléhajícími čtvrtěmi,“ doplňuje Pleva.

Zpracovatelský tým navrhne koncept města krátkých vzdáleností a takovou urbální strukturu, která vytvoří lokální centra a klidná veřejná prostranství. „Automobilová doprava proto musí být redukována ve prospěch alternativních způsobů a využití objektů typu P+G a P+R. Předpokládáme i lávky přes Ostravici pro pěší a cyklisty,“ říká Pleva. Úkolem AFRY bude také porovnat svůj návrh řešení dopravy s již dříve zpracovaným investičním záměrem vyhloubení tunelu.

AFRY navrhne zelené koridory v podobě městských parků, zahrad, zelených střech a se silnou vazbou na urbanistické řešení nábřeží Ostravice. „Pozveme obyvatele k životu v ulicích a umožníme různé sociální využití lokality. Chceme nabídnout komplexnější, vizuálně rozmanitější a společensky přívětivější městskou přírodu, která dotvoří vlídnou městskou krajinu a přívětivý charakter místa,“ vysvětluje Pleva.

Zpracovatelé zohlední všechny environmentální aspekty a představí návrh, který bude v souladu se soudobými trendy tzv. modrozelené infrastruktury a zásadami udržitelnosti. V co největší míře budou také respektovat stávající zeleň.

Urbanistickou studii by měla AFRY dokončit během jara. Následovat bude zpracování jednotlivých investičních záměrů, a tedy technická a ekonomická realizovatelnost návrhů.