Storstäderna tappar när unga vuxna väljer var i Sverige de vill bo

En ny undersökning från AFRY visar att unga vuxna är villiga att följa de industrisatsningar som görs runtom i Sverige – det är mindre städer och samhällen med goda arbetstillfällen och attraktiva bostadspriser som lockar när dagens unga svenskar väljer var de vill bo i framtiden. 

Woman taking picture of town
Kaia Eichler in front of office building

Future Cities med Kaia Eichler

Lär känna Kaia Eichler, hållbarhetschef för AFRYs bygg- och fastighetserbjudande. Hennes huvudfokus ligger på fastigheter och den roll de spelar i den hållbara staden. Se filmen om Kaias syn på framtidens städer och hur AFRY arbetar med att driva den hållbara omställningen!

Övergången till bioindustri med Lisa Vedin

Möt Lisa Vedin, Head of Process Industries i Sverige, och lyssna på hennes tankar kring den pågående transformationen mot biobaserad industri och utvecklingen inom cirkulär ekonomi.

Lisa Vedin with coffee cup
woman buying red apples and green salad in the store

Food & Life Science

Världens befolkning ökar varje år. Samtidigt blir kraven på hållbara lösningar allt högre – för att vi ska kunna minska effekterna av klimatförändringar och förbättra levnadsstandarden runt om i världen. Läs mer om hur vi driver hållbar omställning inom Food & Life Science.

Clean Energy

AFRY har stöttat övergången till koldioxidsnåla, hållbara energikällor och energieffektivitet sedan tidigt 90-tal. Som konsulter och rådgivare hjälper vi våra kunder att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen. 

Small child reaching up to switch on light
A group of five adults walking on a roof terrace

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.