Övergången till bioindustri med Lisa Vedin

Möt Lisa Vedin, Head of Process Industries i Sverige, och lyssna på hennes tankar kring den pågående transformationen mot biobaserad industri och utvecklingen inom cirkulär ekonomi.

Lisa Vedin with coffee cup
Infra-Buildings, retail

Vi formar framtidens städer

Framtidens stad är inte bara smart. Digitalisering och teknisk utveckling kommer att sätta sin prägel på stadsutvecklingen. Teknik bör användas för att uppnå mänskliga mål, inte tvärtom.

Clean Energy

AFRY har stöttat övergången till koldioxidsnåla, hållbara energikällor och energieffektivitet sedan tidigt 90-tal. Som konsulter och rådgivare hjälper vi våra kunder att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen. 

Small child reaching up to switch on light
circular paper rolls

Bioindustri - hållbara och cirkulära lösningar

Biobaserade industrier kommer att ha en nyckelroll i övergången till att använda förnybara råvaror och mildra klimatförändringarna.

AFRY har haft en ledande position inom rådgivning, design och implementering av storskaliga raffineringsprojekt för biomassa i mer än sex decennier, globalt.

A group of five adults walking on a roof terrace

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.