Husflytt i Kiruna främjar vårt svenska kulturarv

2004 meddelade Kiruna kommun att staden var tvungen att flyttas, något som konstaterats nödvändigt på grund av påverkan från järnmalmsbrytningen i gruvan. Då påbörjades planeringen för att flytta delar av staden, och 2017 gick den första husflytten.

Husflytt Kiruna
Making Future

Inkludering och mångfald som affärsstrategi

Världen är komplex, och vi måste kunna se den större bilden när vi fattar beslut. Om vi vill förbättra hur vi gör saker, räcker det inte att ta hänsyn till endast en aspekt av samhället. Tiden vi lever i kräver inte bara kompetens – den kräver också mångfald, inkludering och, inte minst, modigt ledarskap.

Hur har pandemin påverkat vår attityd kring resor?

Efter pandemin har många rutiner och attityder förändrats drastiskt. Ett exempel är vår inställning till resor, både den dagliga resan till jobbet och affärsresandet för enstaka möten.

Tram on a city street
Udkig efter kolleger

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.