Obrázek ukazuje přebírání ceny

AFRY získala železničního Oscara za přípravu úseku vysokorychlostní tratě na Olomoucku

Praha 24. ledna 2024 - Společnost AFRY CZ získala společně s partnery cenu Železniční stavba roku 2023 v kategorii projektová příprava za práce na úseku vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě na Olomoucku.

Ocenění, přezdívané železniční Oscar, se každoročně uděluje železničním stavbám, jejichž zadavatelem a investorem je Správa železnic.

Zpracovanou dokumentaci pro územní řízení (DÚR) projektu VRT Moravská brána I odevzdala AFRY s partnery ÅF-Infrastructure AB a SAGASTA v prosinci. Zároveň byl uzavřen dodatek na zpracování DÚR pro železniční stanici Hranice na Moravě.

„Prestižní ocenění, kterého si velmi vážíme, odměňuje společné úsilí a práci celého našeho česko-slovensko-švédského týmu, tak kolegů z partnerských firem. Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli a nadále podílejí. Velký dík patří samozřejmě Správě železnic za důvěru a bezvadnou a efektivní spolupráci. Tato cena nás motivuje pokračovat v našem závazku k excelentní práci, která pomáhá přetvářet vizi vysokorychlostních tratí v Česku v realitu,“ říká ředitel AFRY CZ Ivo Šimek.

V současnosti pokračují práce na procesu EIA, který posuzuje vliv projektu na životní prostředí. Celý projekt včetně zapracování výsledků procesu EIA by měl být ukončen letos na podzim.

Budoucí VRT Moravská brána je projekčně rozdělena na tři celky. Prostřední část, Moravská brána I, začíná u Prosenic, kde naváže na vysokorychlostní tratě od Olomouce a Přerova. Bude kopírovat stávající tratě, aby minimalizovala další rozdělování krajiny a aby co nejlépe zapadla do okolí. Na trase bude ležet tunel Slavíč, nejdelší tunel VRT Moravská brána.

V Hranicích pak vznikne pětimostí – technicky náročná stavba, kde se potkají koleje vysokorychlostní tratě, propojení všech tratí a přeložka stávající železnice. Pro vysokorychlostní spoje, které do Hranic nebudou zajíždět, bude vysokorychlostní trať pokračovat dál, u dálnice D1 pak na ni naváže úsek VRT Moravská brána II vedoucí do Ostravy.

Od začátku projektu investor i dodavatelé projednávají vedení vysokorychlostní trati se samosprávami, obyvateli, spolky a dotčenými orgány. V reakci na jejich cenné podněty a připomínky doznal technický návrh řady změn tak, aby se podařilo najít kompromis.

Obrázek ukazuje cenu