Obrázek ukazuje ohýbačku trubek

Dispoziční optimalizace výrobní haly a dodávka nové technologie pro společnost Alleima CZ

Přizpůsobení logistiky a technologie pro nový produkt – trubku s extrémně dlouhým ohybem

Alleima CZ spol. s r.o. (dříve Sandvik Precision Tubes) je světový leader v oblasti výroby trubek z nerezu a speciálních slitin. S cílem výroby nového typu produktu zákazník oslovil AFRY CZ za účelem úpravy stávající výrobní haly a dodávkou nové technologie.

Aby zákazník mohl zahájit výrobu nového produktu – devatenáctimetrový ohyb trubky o celkové délce 38 metrů – bylo nutné upravit logistiku a vyprojektovat nový vjezd do výrobní haly. S ohledem na rozměry výrobní haly a produktu bylo stávající zařízení ohýbačky trubek umístěno na točnu, která umožňuje řízení pootočení v průběhu ohýbání.

V první fázi jsme zrealizovali následující činnosti:  

 • dispoziční optimalizaci stávající technologie v hale,
 • laserové skenování haly,
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení (úprava haly),
 • zpracování stavebního projektu základu pro novou technologii a kanálů pro rozvod médií,
 • projekt mechanické konstrukce točny,
 • projekt elektro točny.

Ve druhé etapě jsme provedli realizaci technologické části, která se sestávala z následujícího:

 • výroba a nákup komponent,
 • oživení zařízení v prostorách zákazníka,
 • úprava rozvodů hydrauliky a elektrického napájení.

Fakta o projektu:

 • Název projektu: Všeprofesní projekt a dodávka technologie
 • Lokalita: Chomutov
 • Klient: Alleima CZ spol. s r.o. (původně Sandvik Precision Tubes)
 • Období poskytování služeb: 2022 - 2023

Poskytnuté služby

 • Dispoziční optimalizace stávající technologie v hale
 • Laserové skenování haly
 • Zpracování dokumentace pro stavební povolení (úprava haly)
 • Zpracování stavebního projektu základu pro novou technologii a kanálů pro rozvod médií
 • Projekt mechanické konstrukce točny
 • Projekt elektro točny
 • Výroba a nákup komponent
 • Oživení zařízení v prostorách zákazníka
 • Úprava rozvodů hydrauliky a elektrického napájení