Obrázek ukazuje čelní pohled na výpravní budovu

Komplexní obnova unikátní, památkově chráněné výpravní budovy v Klatovech

Zajímavá nádražní stavba z roku 1959 prochází transformací pro 21. století

Cílem projektu je komplexní rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy v železniční stanici Klatovy. AFRY v roli generální projektanta zajišťuje komplexní návrh obnovy plánované ve třech etapách včetně řešení TZB a celkové koordinace prací.

Unikátní výpravní budova v železniční stanici Klatovy pochází z roku 1959. Vyrostla na místě starého klatovského nádraží, které spojenecké bombardéry srovnaly v dubnu 1945 se zemí. Za podobou „nové“ budovy stojí významný architekt Josef Danda – jeden z autorů odbavovací haly pražského hlavního nádraží, který mimo jiné prošel studiemi u legendy světové architektury Le Corbusiera

Stavba se dochovala v původním stavu a pyšní se řadou zajímavých umělecko-řemeslných prvků. Mnoho konstrukcí a zařízení budovy je nicméně za hranicí životnosti a provoz objektu je nákladný, stejně jako jeho údržba. Správa železnic proto rozhodla o její rekonstrukci a vybrala si nás do role hlavního projektanta.  

Rekonstrukce zahrnuje úpravu vnitřních prostor, fasády a střechy výpravní budovy. Celý projekt je rozdělen na tři hlavní fáze: během první se zrenovuje a zmodernizuje odbavovací hala a severní křídlo nádraží. V dalších fázích se postaví nový cyklodům a dojde k vestavbě výtahů na ostrovních nástupištích.  

V mezipatře výpravní budovy se bude nacházet zázemí pro řidiče autobusů, do prvního patra se do prostorů nevyužívaných nocleháren přemístí lékařské ordinace ze severního technického křídla budovy. Přístup k nim bude po novém schodišti s výtahem. Severní křídlo budovy bude sloužit pro umístění technologií a pro zaměstnance Správy železnic. V jižním křídle budou i nadále byty.

Role AFRY

U výpravní budovy jsme navrhli kompletní výměnu všech prvků stavby a instalací, které jsou již za hranou své životnosti, a obnovením povrchů v objektu. V návrhu počítáme se zlepšením energetické náročnosti stavby prostřednictvím dodatečného vnějšího zateplení a za použití tepelněizolačních omítek. Úsporu energií pomocí využití obnovitelných zdrojů zajistí instalace tepelných čerpadel pro vytápění bytového křídla stavby. Naše řešení počítá s kompletním zajištěním technického zařízení budovy.

V odbavovací hale proběhne úprava veřejných WC a jejich doplnění toaletou pro invalidy. Vznikne zde celá řada nových prostor pro komerční využití a dojde k optimalizaci provozních prostor výpravní budovy.  

Díky doplnění bezbariérového propojení vyšších podlaží vestavbou výtahů dojde ke zpřístupnění budovy pro širší využití veřejnosti a k zvýšení komfortu cestujících.  

V přednádražním prostoru jsme navrhli cyklodům, který bude zajišťovat bezpečnou úschovu kol ve stanici s přímou vazbou na plánovanou cyklostezku.

Citlivá oprava podle standardů péče o památky

Výpravní budova je památkově chráněná, a proto veškeré její úpravy musí odpovídat tomuto statusu. S památkáři se proto konzultují veškeré návrhy. Všechna nová okna i vstupní dveře se vyrobí podle původního vzoru z roku 1960, musí ale odpovídat dnešním požadavkům.  

Součástí širších stavebních prací bude i celková rekonstrukce 1. nástupiště, která se zaměří jak na jeho plochu, tak na zastřešení a oplocení. Výpravní budova včetně obnoveného prvního nástupiště dostane nový orientační systém a osvětlení.  

Tyto prvky se instalují také na druhé a třetí nástupiště. V rámci realizace projektu přestupního terminálu veřejné dopravy v Klatovech (investorem je Plzeňský kraj) se v těsné blízkosti výpravní budovy vybudují parkovací stání P+R a tři stání K+R.  

Fakta o projektu

  • Název projektu: Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Klatovy  
  • Lokalita: železniční stanice Klatov
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Období poskytování služeb: 2021 –

Poskytnuté služby:

  • Generální projektant
  • Projekční a inženýrské služby
  • Služby TZB
Obrázek ukazuje jižní průčelí budovy
Obrázek ukazuje cyklopark
Obrázek ukazuje odbavovací halu
Obrázek zobrazuje nástupiště
Obrázek ukazuje zádveří