Celkový pohled - na technologický objekt (levá část budovy) navazuje prosklená odbavovací hala pro cestující (vpravo)

Nová éra železnice v Mladé Boleslavi: Komplexní modernizace, elektrifikace a větší bezpečnost

Komplexní rekonstrukce obou stanic a trati včetně zavedení ekologického elektrického provozu přinesou revoluci v dopravě města

Pro Správu železnic (SŽ) připravujeme rozsáhlý projekt v Mladé Boleslavi, který obsahuje komplexní rekonstrukci obou železničních stanic, rekonstrukci tratě a vznik její nové části, výstavbu nových mostů, včetně nového přemostění Jizery, náhrady železničních přejezdů, demolice nevyhovujících budov i úpravy silnic. Přinese vyšší bezpečnost a komfort cestujících i zaměstnanců a zlepšení životního prostředí díky elektrifikaci tratě.

Předmětem veřejné zakázky Správy železnic je zpracování záměru projektu, dokumentace pro územní rozhodnutí, posouzení vlivu na životní prostředí a krajinný ráz a příprava podkladů pro aktualizaci územních koncepcí Středočeského kraje a města Mladá Boleslav.  

U projektu jsme od jeho počátku, což nám ho umožňuje řešit komplexně. Zakázka navazuje na celkovou studii proveditelnosti tratě Praha – Mladá Boleslav – Liberec, na které jsme také pracovali. Zároveň úzce souvisí s projektem rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Mladá Boleslav hl. n., na níž se také podílíme.

Hlavním cílem projektu je odstranění nevyhovujícího technického stavu a parametrů řešené trati, zlepšení dopravní obslužnosti v okolí Prahy a provázanost dopravních uzlů. Dále se zaměřujeme na zlepšení podmínek pro nákladní dopravu, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících, zajištění bezbariérového přístupu a minimalizace nákladů na železniční dopravu.

Bezbariérová nádraží s ostrovními nástupišti

Obě mladoboleslavská nádraží jsou nyní ve velmi špatném technickém stavu a s nedostatečnou vybaveností. Nový projekt bude řešit modernizaci nádraží komplexně. Obě nádraží budou plně bezbariérová a dočkají se ostrovních nástupišť s podchody.  

Stanice ve městě by měla získat tři nové ostrovy, hlavní nádraží jeden. Výstup bude opatřen výtahy. Nástupiště se z nových nástupištních bloků plánují tak, aby byl zajištěn i bezbariérový vstup do vlaku. V projektu navrhneme i řešení nového osvětlení nástupišť a přístupových cest, osvětlení kolejišť s důrazem na osvětlení pracovních ploch a nový orientační systém. Výrazného zlepšení se dočká i vybavení stanic.

Důstojnější technické a hygienické zázemí získají i pracovníci dráhy a počítá se s vyčištěním areálu od nepotřebných skladů a zchátralých objektů. Nová výpravní budova hlavního nádraží bude mj. důležitým technologickým objektem. Počítá se zde s velkým prostorem pro budoucí zařízení, která sem bude SŽ postupně umisťovat v rámci realizace dalších investic v regionu.

Nová trať, nové mosty, nové komunikace

Projekt se ale zdaleka netýká jen dvou nádraží. Jeho hlavní částí je modernizace zhruba 5,5 km železniční trati a výstavba nového úseku (tzv. spojky Ptácká s odbočkou do Dalovic). Napojení odbočky Dalovice bude provedeno 600 m dlouhou estakádou, která přemostí řeku Jizeru a zároveň nahradí jeden ze stávajících železničních přejezdů u kruhového objezdu Ptácká.

Zadání SŽ předpokládá nahrazení dalších, minimálně dvou, frekventovaných přejezdů mimoúrovňovým křížením, tedy přemostěním. Ostatní stávající železniční přejezdy budou v rámci záměru projektu prověřeny a nejspíš odstraněny, změny půjdou ruku v ruce s návrhem náhradního dopravního řešení. Součástí je i rekonstrukce stávajícího 88 metrů dlouhého železničního ocelového mostu přes Jizeru.

Dojde též k úpravě pozemních komunikací včetně vybudování nových silnic k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy. Součástí je vybudování protihlukových stěn a prověření postradatelnosti a následná demolice několika menších drážních objektů. Předpokládané rozšíření stávající stanice ve městě zasáhne i přilehlé frekventované komunikace.  

Důraz na životní prostředí a bezpečnost

V současné době není trať elektrifikována a mohou na ní jezdit jen dieselové lokomotivy. Nový stav umožní využití vlaků na elektrický pohon, a přinese tak výrazně ekologičtější provoz. Vzhledem ke stále rostoucímu kapacitnímu vytížení tratě půjde o významné zlepšení životního prostředí. Trať je hojně používaná například společností Škoda Auto pro přepravu materiálu a hotových vozů.

Projekt také počítá s výhledovým nasazením moderního zabezpečení tratě, systému ETCS. Stavba by měla začít v roce 2028 a předpokládané dokončení je v plánu na rok 2031.  

Fakta o projektu:

 • Název projektu: Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)
 • Lokalita: Mladá Boleslav
 • Investor: Správa železnic, státní organizace
 • Období poskytování služeb: 2021 -

Poskytované služby:

 • Projekční a inženýrské služby
 • Zpracování záměru projektu
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Posouzení vlivu na životní prostředí a krajinný ráz
 • Příprava podkladů pro aktualizaci územních koncepcí Středočeského kraje a Mladé Boleslavi
 • Projektování železnic
 • Projektování mostů
 • Projektování tunelů
 • Architektonické služby
Lidé chodící před nádražím a na schodech je červené auto
Odbavovací hala - pohled ke kolejišti
Odbavovací hala
Letecký snímek výpravní budovy
Pohled na služební/technickou část ze severozápadu
Obrázek ukazuje pohled z nástupiště