Obrázek ukazuje Fantovu budovu od silnice

Rekonstrukce historické Fantovy budovy na Hlavním nádraží v Praze

Zajištění TZB a dohledu při obnově největší české secesní památky

Unikátní výpravní budova na pražském Hlavním nádraží prošla komplexní rekonstrukcí. Naše oddělení TZB připravilo rozsáhlý projekt pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci pro rekonstrukci vnitřních rozvodů.

Výpravní budova, která vznikla počátkem 20. století podle návrhu renomovaného architekta Josefa Fanty, je integrální součástí Hlavního nádraží v Praze. V kombinaci s přilehlou halou nad nástupišti tvoří největší secesní nemovitou památku v České republice. Správa železnic v roce 2021 zahájila celkovou rekonstrukci vnitřních prostor budovy, která navázala na dřívější práce na její fasádě a střeše.  

Oddělení technického zařízení budov (TZB) naší firmy, které má dlouholeté zkušenosti z mnoha náročných projektů včetně obnovy historických výpravních budov, připravilo pro rekonstrukci této památkově chráněné stavby projekt pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci pro rekonstrukci vnitřních rozvodů.  

Dvě etapy rozsáhlé rekonstrukce

Realizace probíhala ve dvou etapách. V první etapě se předělávaly kulturní sály v severní části budovy a přilehlé prostory v prvním patře i mezaninu. V rámci stavby vznikla také důležitá propojení s novou odbavovací halou a podchody, a to s využitím nových výtahů i schodišť. V rámci této etapy jsme prováděli autorský dozor nad rekonstrukcí námi projektovaných částí.  

Druhá etapa řešila interiéry ve vyšších patrech a v jižní části budovy. Pro tuto fázi jsme projektovali vzduchotechniku, sanitu, rozvody tepla a chladu a navrhli jejich regulaci.

V rámci stavby vznikla také důležitá propojení s novou odbavovací halou a podchody, a to s využitím nových výtahů i schodišť. Navržené řešení zásadním způsobem zlepší bezbariérovou přístupnost celé budovy.  

Citlivá renovace historických prvků

Hlavním cílem projektu bylo oživit secesní půvab budovy a zároveň ji propojit s moderními prvky tak, aby byla zajištěna maximální využitelnost všech vnitřních částí.

Všechny úpravy byly připravovány tak, aby plně respektovaly požadavky státní památkové péče. Interiéru největší secesní památky se tak v co největší míře navrátila její původní historická podoba.  

Citlivá péče byla věnována mj. nádherným původním vitrážím, keramickým mozaikám, dřevěným rámům oken i dveří a podlahám.

Restaurátoři během renovace odkryli zlacený státní znak první republiky, který se nacházel pod vrstvami dalších nepůvodních nátěrů.  

Celému prostoru dominuje velkolepý Fantův sál, který bude sloužit jako multifunkční prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí.  

Navazuje na něj Sloupový sál, tzv. business lounge s barem, menší salónek pro uzavřená jednání a výjimečný dvoupatrový prostor s kavárnou se vstupním foyer ze severního podchodu. Kulturní sály jsou s centrální částí hlavního nádraží propojeny bohatě zdobenou chodbou, která své návštěvníky okouzlí nejen replikami dobových světel, restaurovanými klenbami a štuky, ale především bohatou florální výmalbou.

Památka inspirovaná pařížským nádražím

Fantova budova je jednou z nejvýznamnějších secesních staveb na území České republiky. Zároveň je také již od roku 1976 českou největší secesní nemovitou památkou.

Výjimečná stavba vznikala mezi lety 1901 až 1909. Fantův návrh byl svým hmotovým rozložením (ústřední hala s bočními křídly) inspirován Severním nádražím v Paříži, které bylo ve 2. polovině 19. a začátkem 20. století vzorem pro mnoho evropských nádraží.  

Od roku 2012 probíhá postupná rekonstrukce a restaurační práce této významné památky s cílem navrátit budově původní vzhled a doplnit nové možnosti využití. Správa železnic si od této transformace slibuje oživení pasažérského, kulturního a pracovního ruchu na klíčovém českém železničním uzlu.  

Fakta o projektu:

  • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Praha hl. n.
  • Investor: Správa železnic
  • Klient: DigiTry Art Technologies
  • Lokalita: Hlavní nádraží, Praha
  • Období poskytovaných služeb: 2020 - 2023

Poskytované služby:

  • Projekční a inženýrské služby
  • Projekt pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci pro rekonstrukci vnitřních rozvodů (vzduchotechnika, sanita, rozvody tepla a chladu, měření a regulace a jejich vzájemná koordinace)
  • Autorský dozor části stavby
Obrázek ukazuje potrubní vedení
Obrázek ukazuje vzduchotechniku