Obrázek ukazuje „spooltester"

„Spool-tester“ od AFRY zajištuje kontrolu řídícího systému ventilů

Dodávka zařízení na zkoušení ventilů včetně softwaru pro projekt ve Finsku

V úzké spolupráci s našimi kolegy z finské pobočky AFRY jsme zkonstruovali zařízení a vyvinuli software na testování ventilů, zaměřené na detailní kontrolu a automatickou vizualizaci výsledků. Nový systém zjišťuje, zda ventily splňují všechny požadavky na kvalitu a funkčnost a identifikuje případné problémy.

Našemu zákazníkovi z oblasti výroby ventilů jsme za účelem kontroly kvality finálního produktu dodali zařízení a software, které testují řídicí systém ventilů. Po výrobě je třeba ventily otestovat, aby byla zajištěna kvalita a funkčnost těsnění, desek plošných spojů, průtoků a správné montáže všech dílů. Systém automatizuje testovací proces, nabízí rychlé výsledky a zajistí dokonalou funkčnost produktu.

Díky našemu testovacímu zařízení operátor naskenuje čárový kód dílu a software automaticky načte všechny požadované testovací parametry pro konkrétní produkt. Pro účely vizualizace bude mít operátor všechny požadované informace viditelné na monitorech během a po testu. Bude mít k dispozici data o tom, zda produkt v testu prošel, nebo selhal, a v případě poruchy získá informace o tom, kde vznikl problém.

Pro zákazníka jsme realizovali následující činnosti:

 • Projektový management
 • Mechanická konstrukce
 • Elektro projekt
 • Výroba elektrických/pneumatických rozvaděčů
 • Výroba mechanických dílů
 • Nákup komponent
 • Integrace zařízení poskytnutých zákazníkem (počítač, monitor a snímač čárových kódů)
 • TestStand a LabVIEW programování
 • Montáž a oživení zařízení v prostorách AFRY CZ včetně zkoušky FAT (Factory Acceptance Test)
 • Spouštění zařízení u zákazníka a předání do provozu
 • Zpracování kompletní dokumentace včetně prohlášení o shodě
 • Školení operátorů a údržby
 • Záruční a pozáruční servis

Zařízení jsme úspěšně předali zákazníkovi do provozu v srpnu 2023.

Fakta o projektu:

 • Projekt: Spool-tester equipment / Zařízení na zkoušení ventilů
 • Klient: Zákazníka nelze zveřejnit  
 • Lokalita: Finsko
 • Doba poskytování služeb: 2022 – 2023

Poskytnuté služby:

 • Projektový management
 • Mechanická konstrukce
 • Elektro projekt
 • Výroba elektrických/pneumatických rozvaděčů
 • Výroba mechanických dílů
 • Nákup komponent
 • Integrace zařízení poskytnutých zákazníkem (počítač, monitor a snímač čárových kódů)
 • TestStand a LabVIEW programování
 • Montáž a oživení zařízení v prostorách AFRY CZ včetně zkoušky FAT (Factory Acceptance Test)
 • Spouštění zařízení u zákazníka a předání do provozu
 • Zpracování kompletní dokumentace včetně prohlášení o shodě
 • Školení operátorů a údržby
 • Záruční a pozáruční servis
Obrázek ukazuje testovací zařízení
Obrázek zobrazuje testovací zařízení
Obrázek zobrazuje testovací zařízení zblízka