AFRY Management Consulting Bioindustry

Ochrona środowiska

Dzięki wszechstronnym kompetencjom środowiskowym AFRY pomagamy tworzyć bezpieczne i zdrowe warunki życia

Potrzeba efektywnego gospodarowania zasobami, a jednocześnie unikania zagrożeń środowiskowych i zarządzania nimi, zarówno w codziennej działalności, jak i przy nowych inwestycjach, jest kluczowym wymogiem dla przemysłu i sektora energetycznego. Miasta z kolei muszą zapewniać mieszkańcom dobre warunki życia, jednocześnie radząc sobie z rosnącą populacją i zmianami klimatu.

Oferujemy kompetencje, które umożliwiają naszym klientom osiąganie celów środowiskowych na wszystkich poziomach działalności. Razem dostarczamy zrównoważone rozwiązania, które spełniają surowe normy środowiskowe, poparte naszą dogłębną znajomością lokalnych warunków.

Zakres usług oferowanych przez AFRY wynika z potrzeb klientów i obejmuje szeroki wachlarz dyscyplin.

Główne obszary działania to:

 

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Redukcja zużycia wody
 • Zarządzanie wytwarzaniem oraz oczyszczaniem ścieków
 • Audyty i optymalizacja procesów, identyfikacja „wąskich gardeł”

 

Energia:

 • Analiza efektywności energetycznej
 • Energia odnawialna
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Projektowanie produktów i procesów zgodnie z filozofią gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Digitalizacja i logistyka dla gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Poprawa efektywności wykorzystania zasobów, m. in. surowców, środków chemicznych
 • Redukcja odpadów
 • Ponowne wykorzystanie odpadów i ubocznych strumieni
 • Zmiany klimatu
 • Oceny śladu węglowego
 • Opracowywanie planów działania na rzecz redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych
 • Technologie wychwytywania CO2 oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Strategie klimatyczne
 • Analizy ryzyka skutków klimatycznych
 • Środowisko
 • Ocena cyklu życia (LCA)
 • Ograniczenie wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
 • Systemy zarządzania środowiskowego i szkolenia
 • Oceny oddziaływania na środowisko

 

Kontakt

Piotr Rosiak - Project Assistant, Process

Piotr Rosiak

Project Assistant, Process

Kontakt do użytkownika Piotr Rosiak

W przypadku zapytań dotyczących sprzedaży prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W przypadku wszystkich innych pytań sprawdź nasze lokalizację i stronę z danymi kontaktowy