Drone perspective of a group of people connected through digital networks

Rozwiązania cyfrowe i ICT

Integracja wszystkich systemów

Cyfryzacja przedsiębiorstw to szerokie pojęcie związane z Przemysłem 4.0. Do tej pory w przemyśle dążono do automatyzacji procesów z użyciem automatyki przemysłowej, budynkowej, systemów zarządzania zużyciem energii oraz systemów IT wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Przemysł 4.0 to wprowadzanie narzędzi IT do integracji wszystkich systemów w celu optymalizacji procesów i minimalizacji wpływu na środowisko. Kierunki rozwoju to m. in.:

  • eSite viewer - skanowanie 360 obiektów wraz z laserowym pomiarem, tworzenie VR i AR
  • Pulse, MES - Systemy zarządzania przedsiębiorstwem
  • Inteligentne “przewidujące” utrzymanie ruchu
  • Integracja systemów w firmie
  • AR – tworzenie rzeczywistości rozszerzonej
  • Digital Twin - Bliźniak cyfrowy
  • IIoT - przemysłowy internet rzeczy

Kontakt

Marek Wilman

BU President