Power plant pipes

AFRY w Polsce

AFRY Poland sp. z o.o.

AFRY Poland sp. z o.o. zatrudnia obecnie blisko 80 inżynierów w branżach: budowlanej, technologicznej, mechaniczno-rurociągowej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej i automatycznej. Firma specjalizuje się w kompleksowych projektach dla przemysłu celulozowo-papierniczego, energetycznego, chemicznego oraz w projektach dotyczących ochrony środowiska. Uczestniczymy zarówno w projektach krajowych, jak i zagranicznych, opracowując dokumentację również dla tych największych inwestycji, jak np. jedna z najnowocześniejszych maszyna papierniczych - MP7 dla Mondi Świecie S.A., jak i tych o niewielkiej skali ograniczających się np. do instalacji kilku silników lub obwodów AKPiA.
W pracy projektowej wykorzystywane jest skanowanie laserowe istniejących instalacji i konstrukcji oraz zaawansowane systemy projektowania 3D, takie jak:
- PDS (Plant Design System) firmy Intergraph,
- PDMS (Plant Design Management System) oraz E3D firmy Aveva,
- CADMATIC firmy Cadmatic
W dużych projektach w branży elektrycznej oraz AKPiA jest stosowany, opracowany przez ówczesne Pöyry na bazie Oracle, program ProElina oraz nakładka ModeCAD na AutoCad umożliwiająca połączenie z ProEliną i generowanie rysunków. Zaletą wspomnianego oprogramowania jest możliwość pracy nad jednym projektem z wielu biur, zlokalizowanych w różnych krajach. Do mniejszych projektów używany jest Autocad.
W elektryfikacji i automatyce specjalizujemy się w projektach:
- stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn oraz rozdzielni SN i nn,
- instalacji zasilania i sterowania,
- instalacji oświetlenia elektrycznego,
- instalacji odgromowej i uziemiającej,
- linii kablowych SN, nN i sterowniczych
- automatyki obiektowej,
- sterowania procesami technologicznymi,
- instalacji AKPiA,
- centralnych nastawni i sterowni,
- wizualizacji procesów i sterowania oraz instalacji systemów DCS i PLC
Do projektowania w Dziale Konstrukcji Budowlanych używamy najnowocześniejszych narzędzi 3D wspomagających:
- Autodesk Robot Structural Analysis Professional,
- Tekla Structures,
- BIMcollab,
- Własne arkusze
Dział Konstrukcji Budowlanych specjalizuje się w projektowaniu obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Świadczymy usługi w zakresie projektowania konstrukcji:
- żelbetowych (monolitycznych, prefabrykowanych)
- stalowych
Wspieramy naszych klientów na wszystkich fazach projektowych:
- studium wykonalności,
- projekty budowlane,
- projekty wykonawcze,
- projekty powykonawcze
Do obsługi naszych klientów używamy najnowocześniejszych narzędzi 3D, dbamy o rozwój naszych pracowników tak by sprostać wymaganiom naszych klientów.
AFRY Poland sp. z o.o. w celu dalszego podnoszenia jakości wykonywanych projektów, ujednolicania procedur oraz ugruntowania wiarygodności zarówno w branży papierniczej, jak i chemicznej, przeprowadziło proces certyfikacji w zakresie zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz BHP zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

 

AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Nasze Usługi