AFRY press release generic image

Polska

AFRY w Polsce

AFRY Poland sp. z o.o. to firma inżynieryjno-konsultingowa,
która zlokalizowana jest w Łodzi oraz Poznaniu.
Zajmuje się usługami projektowymi dla przemysłu celulozowo-papierniczego,
chemicznego, przetwórstwa papieru, energetyki i ochrony środowiska.

ÅF Infrastructure Polska Sp. z o.o. to firma, która zlokalizowana jest w Poznaniu.
Specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu infrastruktury transportowej.

Wybierz oddział, aby uzyskać dane kontaktowe