Financial stock exchange market display screen

Průmyslová digitální transformace

Written by Simona Plischke

Budoucnost digitalizace

V posledních letech se ve světě podnikání stále častěji používá termín "digitální transformace". Pokud však jde o průmyslovou digitalizaci, jen málo vedoucích manažerů si uvědomuje potenciál plné transformace svého podniku. V tomto textu se s vámi podělíme o praktické příklady toho, jak společnost AFRY pomáhá firmám s digitalizací, aby dosáhly výrazného zlepšení svých činností.

Black and white icons showing the 7 industries that AFRY works in: energy; manufacturing industry; telecom, ICT and defence; process industry; automotive and R&D;  food & life sciences; buildings; and transport infrastructure.

Průmyslová digitální transformace

Dnešní průmysl funguje jako sloučení technologií, výrobků a systémů, které často zůstávají nepropojené. Tato neorganizovanost omezuje efektivitu a produktivitu průmyslových operací a brání společnostem účinně reagovat na tržní trendy a požadavky zákazníků. Vzhledem k hrozbě finančních ztrát a riziku snížení konkurenční výhody se vzestup průmyslové digitalizace stal pro mnoho společností reálnou možností jak zlepšit svou činnost a udržet si náskok.

Významné zlepšení

Společnosti, které se pustily do digitalizace v průmyslových odvětvích, dosáhly významného zlepšení svých činností.

Příklad 1: Zpracovatelský průmysl | Papírenský průmysl

Renewcell je společnost zabývající se recyklací textilu se sídlem ve Švédsku. Společnosti se podařilo recyklovat a regenerovat textilní vlákna ze starého oblečení a přeměnit je na vláknitou buničinu. Při rozšiřování výroby ve svém novém závodě v Sundsvallu požádal Renewcell AFRY o pomoc při digitalizaci procesů recyklace textilu. To vedlo ke zvýšení ziskovosti, optimalizaci výroby, vysoké efektivitě a zajištění kvality.

Příklad 2: Automobilový průmysl

Firma Hertz je jednou z předních skandinávských autopůjčoven. Společnost hledala dlouhodobého partnera pro digitalizaci. V AFRY jsme byli vybráni díky vysokým standardům kvality a dlouholetým zkušenostem se správou systémů.

Příklad 3: Energie a pohon

Společnost Hitachi ABB Power Grids podniká další krok na své cestě k digitalizaci vytvořením digitálního dvojčete robotické buňky ve svém výrobním závodě ve švédském městě Ludvika. Společnost AFRY dodává tuto pokročilou technologii prostřednictvím svého produktu AFRY Real Digital Twin.

Tyto příklady ukazují, jak mohou společnosti, které implementují digitalizaci, transformovat své operace. To vede ke zvýšení efektivity, produktivity, a nakonec i ziskovosti.

Překonání překážek a první kroky

Navzdory přínosům mnoho společností stále váhá, zda digitalizaci do svých provozů zavést. Překážky, kterým čelí, mohou sahat od nedostatečných znalostí o digitalizaci až po obavy z nákladů, zabezpečení dat a potřeby digitálních dovedností. Tyto obavy jsou pochopitelné, ale nepřevažují nad výhodami plynoucími z přijetí digitalizace.

Stavebnictví je tradičně považováno za jeden z nejpomalejších oborů, ve kterém se zavádějí digitální řešení. Nicméně i v tomto oboru inženýři společnosti AFRY využívají digitální nástroje, které umožňují technický úspěch, finanční životaschopnost, spokojenost zákazníků a udržitelný rozvoj.

Krok 1: Identifikace klíčových oblastí

Udělat první krok k digitalizaci může být náročné. Ale také nemusí. Společnosti mohou postupovat podle několika kroků, které zajistí hladký přechod do digitální éry. Je potřeba pečlivě zvážit, zda to zvládnete sami, nebo jestli potřebujete partnera, který vám pomůže projít „digitálním lesem“.

Nejprve začněte tím, že určíte klíčové oblasti podnikání, kde by digitalizace měla nejvýznamnější dopad. Zde jsou tři různé příklady, kdy společnost AFRY podpořila podniky v této fázi.

Zpracovatelský průmysl | Papír a celulóza

Společnost Dexco si vybrala firmu AFRY, aby vypracovala průmyslový digitální plán (IDP), a posunula tak digitalizaci výroby dřevěných panelů v Brazílii. Tento plán, založený na přístupu Průmysl 4.0, poskytuje společnosti Dexco plán digitálních iniciativ, které podpoří strategické rozhodování v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Poradenství v oblasti digitalizace ve zpracovatelském průmyslu Industrial Digitalisation Advisory Services (IDAS) pomáhá managementu společnosti při vytváření vize a strategie digitalizace, která umožní nasměrovat budoucí investice do digitálních řešení pro výrobu.

Energie a energetika |

Energetické společnosti převzaly strategii AFRY na cestě k průmyslové digitalizaci, aby uměly efektivněji využít výhody, které z ní plynou. Díky spolupráci s týmem expertů, který poskytuje společnost AFRY, bude vaše úsilí o digitalizaci vedeno strategickým a strukturovaným způsobem, což umožní maximální návratnost investic.

Krok 2: Spolupráce s odborníky na dané odvětví

Jakmile určíte prioritní oblasti, zvažte spolupráci s odborníky z daného odvětví, kteří vám mohou nabídnout digitální řešení na míru vašemu podniku.

Například společnost AFRY X vznikla, aby vám pomohla urychlit digitální transformaci. Spojili jsme naše špičkové digitální znalosti a klíčové digitální technologie na jednom místě a stali jsme se rozšířenou digitální odnoží společnosti AFRY. Klientům pomáháme urychlit digitální transformaci.

Společnost Energy & Power AFRY podporuje své klienty v celém energetickém hodnotovém řetězci při transformaci obchodních činností a digitalizaci procesů i majetku.

Krok 3: školení pracovníků a řízení změn

V neposlední řadě by společnosti měly zajistit školení svých zaměstnanců v digitálních technologiích.

Zavedené a vznikající digitální technologie vedou k novým způsobům podnikání ve všech průmyslových odvětvích. Sdílené znalosti jsou základem pro urychlení digitální transformace s cílem zvýšit efektivitu a flexibilitu výroby. Školící program AFRY pro budoucí odvětví pomáhá společnostem právě v tomto směru.

Úloha společnosti AFRY při digitální transformaci

Společnost AFRY hraje zásadní roli při přípravě cesty k udržitelné budoucnosti. Navrhujeme řešení, která chrání životní prostředí a zároveň vytvářejí ekonomickou hodnotu. Již jsme se s vámi podělili o několik příkladů podpory klientů při jejich digitální transformaci.

Kromě konkrétních případů použití u klientů podporujeme naše odborníky v tom, aby zpochybňovali status quo a sdíleli své poznatky a zkušenosti.

Energie a pohon

Zveme vás také ke čtení o posledních trendech v digitalizaci energetického sektoru: naši odborníci se pravidelně dělí o své postřehy prostřednictvím našeho časopisu AFRY Insights. Klienti také oceňují řadu námi pořádaných webinářů o energetice. Společnost AFRY také připravila sérii podcastů, v nichž přední odborníci z oboru diskutují o tom, jak energetické systémy reagují na dekarbonizaci, digitalizaci a decentralizaci.

Potraviny a biologické vědy

Digitalizace potravinářského odvětví a biologických věd. Výzvy a příležitosti pro podniky v oblasti digitální transformace

Výrobní průmysl, automobilový průmysl a výzkum a vývoj

Automobilový průmysl

- 4.0 a příští generace výroby vyžaduje pokročilé technologie a řešení na klíč. Ve společnosti AFRY jsme specialisté na dodávky automatizačních systémů pro všechna průmyslová odvětví.

Průmyslové závody obvykle shromažďují data z mnoha zdrojů a jejich kombinací na společné platformě lze optimalizovat výrobní procesy, vytvářet provozní modely a přijímat strategická obchodní rozhodnutí na základě využitelných poznatků.

Ukazuje se, že digitalizace je ve výrobě transformační silou, která bude formovat budoucí podobu průmyslu. Mnoho průmyslových podniků si ale klade otázku, jak a co by měly udělat, aby digitalizaci využily. Náš přehledový článek si klade za cíl na tyto otázky odpovědět.

Zpracovatelský průmysl

Při digitalizaci továrny je obvykle nutné kombinovat staré systémy s novými chytrými řešeními. Náklady na výměnu všech inženýrských sítí, systémů a softwaru najednou však mohou být vysoké. Pokud se místo toho implementace provádí postupně, mohou být náklady i míra rizika nižší. Nové technologie jsou uvolňovány v „cestovních mapách“ dodavatelů a naši poradci pro průmyslovou digitalizaci vám pomohou naplánovat, jaké kroky, kdy a jak provést.

Zpracovatelský průmysl

MES je digitální platforma, systém pro realizaci výroby, který propojuje systémy na různých úrovních a umožňuje reagovat na požadavky v moderním a konkurenceschopném průmyslu. Prozkoumejte AFRY MES - svou digitální platformu pro snadnější a efektivnější výrobu.

Švédská společnost Löfbergs, jedna z největších pražíren kávy v severském regionu, si vybrala digitální řešení AFRY Pulse pro zvýšení produktivity a efektivity ve svém výrobním závodě ve švédském Karlstadu.

Výrobní průmysl

Bezdrátové připojení pro závody je důležitým krokem k digitalizaci průmyslu. Technika 5G může zjednodušit a zvýšit stabilitu a zajistit lepší pokrytí. Způsob práce společnosti AFRY s průmyslovou digitalizací a konektivitou vám pomůže stát se efektivnějšími než vaše konkurence. Využíváme technologie a digitální řešení ke zvýšení vaší produktivity a snížení nákladů.

Výrobní průmysl

Technologie „digitálního dvojčete“ mění pravidla hry a poskytuje podnikům možnost sestavit, otestovat a ověřit výrobní zařízení dříve, než je fyzicky k dispozici.

Infrastruktura

Budovy

Digitální město je koncept pro okamžité použití od společnosti AFRY. Nabízí řešení, která přispívají ke zlepšení kvality života a zvýšení udržitelnosti.

Doprava

Digitální cloudové řešení společnosti AFRY, které vzniklo ve společném podniku se společností Volvo Cars, poskytuje švédské dopravní správě údaje o stavu silnic - jde o jednu z prvních iniciativ v Evropě, která umožňuje sdílet data z vozidel v každodenním provozu se silničními úřady ve větším měřítku.

Doprava

Bane NOR je norský státní podnik, který je zodpovědný za národní železniční infrastrukturu. S podporou společnosti AFRY má nyní Bane NOR k dispozici platformu, která mu poskytuje efektivní a digitální řešení.

Voda

Digitalizace vodního hospodářství - co to znamená pro občany?

Zpracovatelský průmysl

Digitalizace výroby papíru a celulózy - země příležitostí pro výrobu buničiny (2020).

Papír a celulóza

Zvyšování efektivity pomocí digitalizace - Waggeryd Cell, Švédsko. „AFRY Pulse je platforma, která vyhovuje našim současným potřebám a zároveň nám umožňuje pokračovat v rozvoji a zefektivňování našeho podnikání. Prostřednictvím platformy si můžeme usnadnit požadavky každodenní práce a zjednodušit návaznost výroby," říká Peter Dahlbom, generální ředitel společnosti Waggeryd Cell AB.

Papír a celulóza

Společnost Mondi Dynäs, která je součástí skupiny Mondi Group, světového lídra v oblasti obalů a papíru, pověřila společnost AFRY dodáním platformy digitálního řešení AFRY ProTAK, aby dále optimalizovala svou výrobu ve švédském městě Väja.

Papír a celulóza

Představte si jakoukoli operaci, kde informace o zásobách mají více než 20% chybovost. S tím se potýkají lesnické společnosti. Přesné lesnictví si klade za cíl to změnit.

Společnost Metsä Board, součást skupiny Metsä Group, zadala společnosti AFRY zakázku na dodávku digitálního řešení integrovaného s interními systémy logistiky výrobků pro svou celulózku Husum ve Švédsku.

Výzvy a příležitosti pro podniky v souvislosti s digitální transformací

Přestože má mnoho podniků k digitalizaci výhrady, není třeba se změn bát. Výhody daleko převažují nad riziky. Digitalizace nabízí významné výhody, jako je vyšší efektivita procesů, vyšší kvalita výsledků, nové obchodní modely a příležitosti k růstu.

Image of a digital landscape

Our offerings

If your business is ready to begin exploring how you can carry out a successful transition, explore the ways in which AFRY can help you today. Browse our offerings.