Financial stock exchange market display screen

Miten teollisuuden digitalisaatio vie kohti hiilineutraalisuutta

Digitaalisaation tulevaisuus – engineered by AFRY

Me AFRYllä uskomme kestävän tulevaisuuden luomiseen. Engineered by AFRY kiteyttää sen, mikä on työtämme ja millaisia mahdollisuuksia ratkaisumme tarjoavat kestävän tulevaisuuden luomiseksi.

Kilpailukyvyn etunenässä

Nykypäivän teollisuutta kuvaa hajallaan olevat ja toisiinsa liittymättömät teknologiat, tuotteet ja järjestelmät. Tämä irrallisuus on rajoittanut teollisten toimintojen tehokkuutta ja tuottavuutta sekä vaikeuttanut yritysten kykyä reagoida markkinatrendeihin ja asiakkaiden vaatimuksiin. Taloudellisten tappioiden uhka ja heikentyneen kilpailuedun riski ovat tehneet teollisesta digitalisaatiosta merkittävän tekijän, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja kysyä kilpailukykyisenä.

Merkittäviä parannuksia digitalisaation avulla

On kiistatonta, että digitalisaatiota hyödyntävät teolliset toimijat ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia toiminnoissaan. Monet yritykset kuitenkin epäröivät digitalisaation edessä. Epäröinti voi liittyä tietämättömyyteen sekä huoleen siihen liittyvistä kustannuksista, tietoturvasta ja osaamisesta.

Miten lähteä liikkeelle?

Vaihe 1: Tunnista, mihin liiketoiminnan osa-alueisiin digitalisaatio vaikuttaa eniten.

Ensimmäisen askeleen ottaminen digitalisaation omaksumisessa voi olla haastavaa. Harkitse, voitko tehdä tämän yksin vai tarvitsetko kumppanin, joka voi auttaa sinua navigoimaan digitalisaation polulla. Aloita tunnistamalla liiketoiminnan alueet, joihin digitalisaatiolla olisi merkittävin vaikutus.

Vaihe 2: Tee yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa.

Kun olet tunnistanut tärkeimmät alueet, mieti, onko syytä tehdä yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa, jotka voivat tarjota räätälöityjä digitaalisia ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin. Esimerkiksi AFRYn edistyksellisimpiin digitaalisiin ratkaisuihin keskittyneen AFRY X -divisioonan tehtävänä on juuri asiakkaiden digitaalisen siirtymän vauhdittaminen. Se tuo johtavan digitaalisen asiantuntemuksemme ja keskeiset digitaaliset teknologiat saman kokonaisuuden alle, jotta asiakkaillamme olisi paras mahdollinen tuki ja räätälöidyt ratkaisut digitaalisessa siirtymässä.

Vaihe 3: Kouluta henkilöstö ja hallitse muutosta.

Lopuksi varmista, että henkilöstösi koulutetaan digitaalisista teknologioista, jotta muutokset voidaan toteuttaa tehokkaasti. Vakiintuneet ja uudet digitaaliset teknologiat johtavat yleensä uusiin tapoihin tehdä liiketoimintaa, ja jotta voit vauhdittaa digitaalista siirtymää ja parantaa tuotannon tehokkuutta ja joustavuutta, on kaikilla oltava yhteinen ymmärrys, miten digitalisaatiota hyödynnetään yrityksessä ja mikä on sen liiketoimintamalli. Tässäkin AFRY voi auttaa yritystäsi.

Miten AFRY mahdollistaa digitaalista siirtymää?

AFRYn tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta. Vauhditamme siirtymistä kestävään yhteiskuntaan suunnittelemalla ratkaisuja, jotka ovat paitsi ekologisesti kestäviä myös luovat taloudellista arvoa. Digitalisaatiolla on tässä merkittävä rooli, koska sillä voidaan parantaa prosessien tehokkuutta, luoda parempaa laatua ja luoda uutta kasvua.

Digitaalinen siirtymä tuo siis valtavia mahdollisuuksia eri toimialoille. Mikäli tarvitset luotettavaa kumppania digitaalisten mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi, AFRY auttaa valjastamaan digitalisaation hyödyt täysipainoisesti.

 

Image of a digital landscape

Vauhdita digitaalista murrosta

Tutustu, miten AFRY X voi vauhdittaa digitaalista murrosta ja millaisia ratkaisuja voit hyödyntää digitalisaatiopolulla.