Pedestrian route in a city

Environmentální analýzy

Klíč k ekologické odpovědnosti

V dnešní době, kdy je ekologická odpovědnost klíčovým aspektem každého podnikání, nabízíme v AFRY řešení, které vám pomůže navigovat v komplexním světě environmentálních předpisů a rizik. Naše služby environmentálního due diligence a analýz jsou přizpůsobeny potřebám vašeho podnikání a pomáhají zajistit, že vaše projekty a operace jsou v souladu s nejnovějšími normami a standardy.

Ve společnosti AFRY poskytujeme odbornou pomoc s environmentálními analýzami a hodnocením (environmentální due diligence). Naše multidisciplinární týmy kombinují technickou odbornost a hluboké znalosti legislativy. Pomáháme zajistit, že že vaše podnikání bude efektivní a zodpovědně vůči životnímu prostředí.

Environmentální due diligence (EDD) posuzuje potenciální rizika v oblasti životního prostředí, závazky a problémy spojené s nedodržováním předpisů. Zajišťuje také zohlednění současné a připravované legislativy v oblasti životního prostředí a vyhodnocení potenciálních významných dopadů na něj.

Pro průmyslové a soukromé společnosti, investory a finančníky jsme provedli mnoho EDD v oblasti energetiky, průmyslu, vodohospodářství a nemovitostí.

Máme odborné znalosti v oblasti technické, obchodní a regulační due diligence a mnoha dalších (např. průzkum půdy a podzemních vod). Naše regionální přítomnost i globální působení a znalost procesu EDD a legislativy v různých zemích nám pomáhá s jistotou vyhodnocovat i ta největší portfolia a plnit vysoké standardy a napjaté časové plány našich klientů.

Máme zkušenosti v následujících odvětvích:

 • Energetika (teplárenské subjekty, kogenerace, přenos a distribuce, spalování odpadu, vodní a větrná energie, jaderná energie).
 • Lesnický průmysl (celulózový a papírenský průmysl, pily, dřevozpracující průmysl)
 • Chemický průmysl
 • Odpadové hospodářství a bioplynové stanice
 • Čištění vody a odpadních vod
 • Odvětví nemovitostí
 • Zpracovatelský průmysl
 • Strojírenské práce
 • Ocelářský průmysl
 • Výroba elektroniky
 • Kovy a těžební průmysl