Pedestrian route in a city

Environmental Due Diligence (EDD) ja ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS)

Environmental Due Diligence (EDD) ja ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS)

AFRY arvioi yritys- ja kiinteistökauppatilanteissa myyjän tai ostajan kohteiden ympäristövastuita, vaatimustenmukaisuutta ja EHS-riskejä niin sanoituissa EDD-tarkastuksissa. Joskus selvitys kattaa perinteistä EDD-selvitystä laajemmin kohdeyhtiön ympäristönäkökohtia (Environmental), sosiaalista vastuuta (Social) ja hyvää hallintotapaa (Governance) (ESG). Riskit ja velvoitteet voivat tulla kalliiksi, minkä vuoksi ne on tärkeää huomioida kauppatilanteessa. Velvoitteet usein laukeavat toiminnan muutostilanteessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin paitsi kiinteistöihin ja yrityksiin ja niiden arvoon, myös kokonaisiin toimialoihin. AFRYllä on asiantuntijoita teollisuus-, energia-, vesi- ja kiinteistöportfolioiden ympäristövastuiden selvittämiseen lyhyellä aikataululla ja pankkien vaatimusten mukaisesti.

AFRY on laatinut tuhansien kohteiden ympäristöriskiarviointeja Suomessa ja ulkomailla ja meillä on yli 20 vuoden kokemus vaativista hankkeista uudelleenrahoitus- tai yrityskauppatilanteissa. Tunnemme hyvin eri maiden ympäristölainsäädännön, ja EDD-arviointien lisäksi toteutamme asiakkaillemme tekniset, taloudelliset ja sääntelyyn liittyvät Due Diligence -arvioinnit (Technical, Commercial and Regulatory Due Diligence), joihin voi tutustua tarkemmin Technical Due Diligence -sivullamme. Asiakkaitamme ovat tyypillisesti hankekehittäjät, sijoittajat, rahoittajat ja yritykset.

EDD-prosessin aikana selvitetään muun muassa tarkasteltavan kohteen:

 • ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskit ja niihin liittyvät kustannukset
 • toiminnan lainmukaisuus
 • ympäristövastuut
 • ESG-arvioinnit (Environmental, Social, Governance)
 • maaperän ja pohjaveden tila ja mahdollinen tutkimistarve
 • rakenteellinen likaantuminen

Palveluihimme kuuluvat:

 • Kiinteistön EDD
 • Teollinen EDD
 • Toiminnan muutos- ja lopettamistilanteisiin liittyvät selvitykset
 • Pilaantuneisuustutkimukset
 • EDD-töihin liittyvät muut selvitykset mukaan lukien TDD -analyysit
 • Toiminnan luvanmukaisuuden auditoinnit
 • Hankintaketjun auditoinnit
 • Strategiset selvitykset

Ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS) -selvitykset

EHS-katselmoinnit ja -auditoinnit sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslainsäädännönmukaisuuden arvioinnit tukevat ja kehittävät ympäristöjohtamista ja ovat tärkeä riskienhallinnan työkalu. Katselmoinnit ovat hyödyllisiä erityisesti organisaatiomuutosten yhteydessä tai jos toiminnasta on aiheutunut ympäristövahinkoja.

Palveluihimme kuuluvat myös ympäristö- ja turvallisuusriskien arvioinnit, joissa hyödynnämme esimerkiksi POA-(potentiaalisten ongelmien analyysi) ja HAZOP-analyysejä. AFRYn ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat ovat toteuttaneet satoja teollisuuden ja energiasektorin riskianalyysejä.

AFRY auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään toimivia ja käytännönläheisiä johtamisjärjestelmiä.

Järjestelmäkehitys voi keskittyä esimerkiksi kertotalouteen tai ilmastomuutokseen liittyvien ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ja päivittämiseen tai koko järjestelmän rakentamiseen ja jalkauttamiseen. Kansainvälissä hankkeissa teemme rahoittajien edellyttämiä ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiä ja -auditointeja, joissa huomioidaan ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien lisäksi kansainväliset vaatimukset kuten IFI:n Environmental and Social Performance ja Equator Principles -ohjeistukset. Arvioimme myös toiminnan yhteiskuntavastuullisuutta esimerkiksi SA 8001 Social Account tai ILO:n työyhteisöjä koskevien vaatimusten tai SFS ISO 26000 Yhteiskuntavastuuoppaan mukaan.

REACH-asetusten mukainen kemikaalien käytön rekisteröinti

Kemikaalien valmistusta, maahantuontia, jatkokäyttöä ja jakelua säädellään REACH-asetuksella ja kemikaalilainsäädännöllä. AFRYllä on monipuolinen asiantuntemus REACH-asetuksen mukaisista kemikaalien käytön rekisteröinneistä. Autamme asiakkaita mm. ECHAan ja KemiDigiin liittyvissä kysymyksissä oli aiheena sitten SVHC, SCIP, CLP tai Inquiry.

Teemme REACH-rekisteröinnit ja käyttöturvallisuustiedotteet puolestanne. REACH- ja kemikaalilainsäädännön tulkinnasta ja soveltamisesta voit kysyä meiltä apua.

Ota yhteyttä

Anna-Liisa Koskinen - Senior Consultant Environmental Consulting, Environment Finland

Anna-Liisa Koskinen

Johtava konsultti, ympäristöjärjestelmät, EHS

Ota yhteyttä: Anna-Liisa Koskinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Anna Savunen - Head of Global HSE Services

Anna Savunen

Head of Global HSE Services

Ota yhteyttä: Anna Savunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Reetta Junnila

Tiimipäällikkö, EDD ja lainsäädännönmukaisuus

Ota yhteyttä: Reetta Junnila

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Bioindustry Management Consulting

Lue lisää due diligence -palveluista AFRYllä