Pedestrian route in a city

Environmental Due Diligence (EDD) ja ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS)

Environmental Due Diligence (EDD)

AFRY arvioi yrityskauppatilanteissa myyjän tai ostajan kohteiden ympäristövastuita, vaatimustenmukaisuutta ja EHS-riskejä niin sanoituissa EDD-tarkastuksissa. AFRYllä on asiantuntijoita teollisuus-, energia-, vesi- ja kiinteistöportfolioiden ympäristövastuiden selvittämiseen lyhyellä aikataululla ja pankkien vaatimusten mukaisesti.

AFRY on laatinut tuhansien kohteiden ympäristöriskiarviointeja Suomessa ja ulkomailla ja meillä on yli 20 vuoden kokemus vaativista hankkeista uudelleenrahoitus- tai yrityskauppatilanteissa. Tunnemme hyvin eri maiden ympäristölainsäädännön, ja EDD-arviointien lisäksi toteutamme asiakkaillemme tekniset, taloudelliset ja sääntelyyn liittyvät Due Diligence -arvioinnit (Technical, Commercial and Regulatory Due Diligence). Asiakkaitamme ovat tyypillisesti hankekehittäjät, sijoittajat, rahoittajat ja yritykset.

EDD-prosessin aikana selvitetään muun muassa tarkasteltavan kohteen:

 • ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskit ja niihin liittyvät kustannukset
 • toiminnan lainmukaisuus
 • ympäristövastuut
 • ESG-arvioinnit (Environmental, Social, Governance)
 • maaperän ja pohjaveden tila ja mahdollinen tutkimistarve
 • rakenteellinen likaantuminen

Ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS)

EHS-katselmoinnit ja -auditoinnit sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslainsäädännönmukaisuuden arvioinnit tukevat ja kehittävät ympäristöjohtamista ja ovat tärkeä riskienhallinnan työkalu. Katselmoinnit ovat hyödyllisiä erityisesti organisaatiomuutosten yhteydessä tai jos toiminnasta on aiheutunut ympäristövahinkoja.

Palveluihimme kuuluvat myös ympäristö- ja turvallisuusriskien arvioinnit, joissa hyödynnämme esimerkiksi POA-(potentiaalisten ongelmien analyysi) ja HAZOP-analyysejä. AFRYn ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat ovat toteuttaneet satoja teollisuuden ja energiasektorin riskianalyysejä.

AFRY auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään toimivia ja käytännönläheisiä johtamisjärjestelmiä.

Järjestelmäkehitys voi keskittyä esimerkiksi kertotalouteen tai ilmastomuutokseen liittyvien ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ja päivittämiseen tai koko järjestelmän rakentamiseen ja jalkauttamiseen. Kansainvälissä hankkeissa teemme rahoittajien edellyttämiä ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiä ja -auditointeja, joissa huomioidaan ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien lisäksi kansainväliset vaatimukset kuten IFI:n Environmental and Social Performance ja Equator Principles -ohjeistukset. Arvioimme myös toiminnan yhteiskuntavastuullisuutta esimerkiksi SA 8001 Social Account tai ILO:n työyhteisöjä koskevien vaatimusten tai SFS ISO 26000 Yhteiskuntavastuuoppaan mukaan.

REACH

Kemikaalien valmistusta, maahantuontia, jatkokäyttöä ja jakelua säädellään REACH-asetuksella ja kemikaalilainsäädännöllä. AFRYllä on monipuolinen asiantuntemus REACH-asetuksen mukaisista kemikaalien käytön rekisteröinneistä. Autamme asiakkaita mm. ECHAan ja KemiDigiin liittyvissä kysymyksissä oli aiheena sitten SVHC, SCIP, CLP tai Inquiry.

Teemme REACH-rekisteröinnit ja käyttöturvallisuustiedotteet puolestanne. REACH- ja kemikaalilainsäädännön tulkinnasta ja soveltamisesta voit kysyä meiltä apua.

  Ota yhteyttä

  Minna Jokinen - Head of Section, Sustainability Consulting, Finland

  Minna Jokinen

  Osastopäällikkö, Kestävä kehitys

  Ota yhteyttä: Minna Jokinen

  Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

  AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

  Anna-Liisa Koskinen - Senior Consultant Environmental Consulting, Environment Finland

  Anna-Liisa Koskinen

  Johtava konsultti, ympäristöjärjestelmät, EHS

  Ota yhteyttä: Anna-Liisa Koskinen

  Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

  AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

  Anna Savunen - Head of Global HSE Services

  Anna Savunen

  Head of Global HSE Services

  Ota yhteyttä: Anna Savunen

  Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

  AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.

  Kiinnostuitko? Katso myös