Pedestrian route in a city

Environmental Due Diligence (EDD) ja ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS)

Environmental Due Diligence (EDD)

AFRY arvioi yrityskauppatilanteissa myyjän tai ostajan kohteiden ympäristövastuita, vaatimustenmukaisuutta ja EHS-riskejä niin sanoituissa EDD-tarkastuksissa. AFRYllä on asiantuntijoita teollisuus-, energia-, vesi- ja kiinteistöportfolioiden ympäristövastuiden selvittämiseen lyhyellä aikataululla ja pankkien vaatimusten mukaisesti.

AFRY on laatinut tuhansien kohteiden ympäristöriskiarviointeja Suomessa ja ulkomailla ja meillä on yli 20 vuoden kokemus vaativista hankkeista uudelleenrahoitus- tai yrityskauppatilanteissa. Tunnemme hyvin eri maiden ympäristölainsäädännön ja EDD-arviointien lisäksi toteutamme asiakkaillemme tekniset, taloudelliset ja sääntelyyn liittyvät Due Diligence -arvioinnit (Technical, Commercial and Regulatory Due Diligence). Asiakkaitamme ovat tyypillisesti hankekehittäjät, sijoittajat, rahoittajat ja yritykset.  

EDD-prosessin aikana selvitetään muun muassa tarkasteltavan kohteen:

 • ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskit ja niihin liittyvät kustannukset
 • toiminnan lainmukaisuus
 • ympäristövastuut
 • ESG-arvioinnit (Environmental, Social, Governance)
 • maaperän ja pohjaveden tila ja mahdollinen tutkimistarve
 • rakenteellinen likaantuminen

Ympäristö, terveys ja turvallisuus (EHS)

EHS-katselmoinnit ja -auditoinnit sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuuslainsäädännönmukaisuuden arvioinnit tukevat ja kehittävät ympäristöjohtamista ja ovat tärkeä riskienhallinnan työkalu. Katselmoinnit ovat hyödyllisiä erityisesti organisaatiomuutosten yhteydessä tai jos toiminnasta on aiheutunut ympäristövahinkoja.

Palveluihimme kuuluvat myös ympäristö- ja turvallisuusriskien arvioinnit, joissa hyödynnämme esimerkiksi POA- (potentiaalisten ongelmien analyysi) ja HAZOP-analyysejä. AFRYn ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat ovat toteuttaneet satoja teollisuuden ja energiasektorin riskianalyysejä.

AFRY auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään toimivia ja käytännönläheisiä johtamisjärjestelmiä.

Järjestelmäkehitys voi keskittyä esimerkiksi kertotalouteen tai ilmastomuutokseen liittyvien ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ja päivittämiseen tai koko järjestelmän rakentamiseen ja jalkauttamiseen. Kansainvälissä hankkeissa teemme rahoittajien edellyttämiä ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiä ja -auditointeja, joissa huomioidaan ISO-standardien lisäksi kansainväliset vaatimukset kuten IFI:n Environmental and Social Performance ja Equator Principles -ohjeistukset. Arvioimme myös toiminnan yhteiskuntavastuullisuutta esimerkiksi SA 8001 Social Account tai ILO:n työyhteisöjä koskevien vaatimusten tai SFS ISO 26000 Yhteiskuntavastuuoppaan mukaan.

 

  Ota yhteyttä

  Minna Jokinen

  Osastopäällikkö, Kestävä kehitys ja ilmasto

  Anna-Liisa Koskinen

  Johtava konsultti, ympäristöjärjestelmät, EHS

  Anna Savunen

  Global HSE Manager