Vedvarende energikilder, der imødekommer samfundets nuværende behov.

Přenos a distribuce

Pomáháme zefektivňovat a optimalizovat přenos a distribuci elektrické energie

Již přes 20 let pomáháme zajišťovat optimální a kvalitní přenos a distribuci elektrické energie v České republice. Provádíme pravidelné certifikace podpůrných provozních služeb všech typů elektráren. Spolehlivost, hospodárnost a ochrana životního prostředí jsou naší prioritou i v této oblasti.

Pro bezproblémové zajištění dodávek elektřiny je zcela zásadní bezpečná, spolehlivá a moderní elektrárenská soustava. Jsme autorizovanou společností Energetického regulačního úřadu ČR pro certifikační měření podpůrných provozních služeb (PpS). Certifikace provádíme pro Českou energetickou přenosovou soustavu (ČEPS), a to pro všechny typy elektrárenských bloků – tepelných, vodních, jaderných aj.

Na základě dlouholetých mezinárodních zkušeností a projektů napříč obory mají naši inženýři know-how, které vám pomůže ve všech oblastech elektroenergetiky. Poradíme vám s nákladově efektivním a udržitelným rozvojem, výstavbou a provozem sítí pro přenos a výrobu elektrické energie.

Klademe zvláštní důraz na ochranu životního prostředí, nejmodernější technologie a hospodárnost projektu. Naše činnost zahrnuje poradenství v oblasti rozvaděčů vysokého a nízkého napětí, kompletních síťových rozvoden, distribučních sítí, transformátorů nízkého napětí, výkonových trafostanic a kompenzačních systémů.

Vedle projektových úkolů, jako jsou studie, koncepce, specifikace a hodnocení systémů, poskytujeme v rámci naší mezinárodní skupiny AFRY také odborné služby v oblasti síťových výpočtů a analýzy elektromagnetických polí. Naše projekty přenosových vedení sahají od distribučních vedení a distribučních sítí až po podzemní kabelové systémy a vysokonapěťová přenosová vedení. Máme rozsáhlé zkušenosti s projekty přenosových vedení i v obtížném terénu.

Naše služby v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie:

  • Verifikační a certifikační měření dynamických vlastností elektráren v kontextu podpůrných provozních služeb (PpS) v souladu s ustanoveními Kodexu podpůrných služeb
  • Projekty a dodávky zařízení pro poskytování PpS
  • Studie proveditelnosti v oblasti PpS, elektro, automatizovaných systémů řízení technologických procesů (ASŘTP)
  • Technické poradenství
  • Provádění systémových analýz a testů provozu elektrárenské soustavy a dynamických schopností energetických zdrojů
  • Tvorba algoritmů řízení elektrárenských bloků
  • Posuzování stavu technických zařízení – Technical Due Diligence v oblastech elektro a ASŘTP
  • Spolupráce na tendrové dokumentaci v oblastech elektro a ASŘTP
  • Projekční práce v oblastech elektro a ASŘTP
Tomáš Tichý - Vedoucí úseku elektro a MaR
Tomáš Tichý
Vedoucí úseku elektro a MaR

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.