Obrázek zobrazuje město v Kazachstánu

AFRY vyhodnocuje bezpečnost 5000 kilometrů silnic v Kazachstánu

Po obdobných projektech doma, na Slovensku, Maďarsku, Balkáně či v Indii pomáhá AFRY snižovat počet obětí dopravních nehod a mírnit jejich následky také na kazašských silnicích.

AFRY CZ je odborným garantem projektu, který společně s mezinárodními partnery připravujeme pro Kazašské ministerstvo dopravy a průmyslu a a KazAvtoZhol, tamní obdobu našeho Ředitelství silnic a dálnic,“ říká Adéla Krenková, vedoucí ateliéru koncepce a dopravního plánování AFRY CZ „Akci si objednala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), která jej také financuje,“ dodává.

Projekčně-inženýrská společnost AFRY CZ identifikuje, lokalizuje a klasifikuje bezpečnostní rizika pozemních komunikací již od roku 1992.

Vyvinula pro tyto účely i vlastní komplexní inspekční systém, který poskytuje v Kazachstánu v rámci zakázky. Zároveň vyhodnocuje cca 5000 km silnic a zajišťuje také školení místního 20členného týmu.

Tým při inspekcích vyhledává rizikové parametry silnic a okolí. Identifikuje pevné překážky podél silnic jako jsou například stromy či nepřehledné vedení trasy. Mezi rizikové parametry zejména patří nedostatečné rozhledové podmínky, nejednoznačné křižovatky, chybějící chodníky, absence přechodů pro chodce, nevyhovující charakter komunikace v průtahu obcí a další.

Videopasport silnic provádí inspekční vůz

„Data získáváme díky speciálnímu inspekčnímu autu vybavenému potřebným HW. Díky tomu umíme zpracovat tok dat sbíraný v délce několika tisíců kilometrů silnic v různém terénu,“ vysvětluje Pavel Suntych, hlavní inženýr projektu AFRY CZ.

„Auto běžně jezdí i 15 hodin denně, několik týdnů v kuse. Zaznamenává lokalizovaný videopasport pozemních komunikací. To je digitální dokumentace silnic a dálnic pořízená v reálném provozu,“dodává.

Vyhodnocování dat se provádí na pracovišti za pomoci kancelářské části inspekčního SW.

Pro hodnocení bezpečnosti využívá AFRY mezinárodní program hodnocení silnic iRAP. (International Road Assessment Programme). iRAP je registrovaná charitativní organizace, která si klade za cíl zachraňovat životy odstraňováním rizikových míst na silnicích po celém světě. „Na rozdíl od různých národních přístupů nabízí iRAP díky standardizaci možnost porovnávání dat v čase. Umožňuje také vzájemné porovnání různých lokalit či států bez ohledu na to, jaké subjekty na daných komunikacích v minulosti sběr dat a jejich analýzu provedly,“ vysvětluje Krenková.

Specialisté projektu pracují zejména s několika nástroji tohoto systému – například s hvězdičkovým hodnocením iRAP a analýzou dopravní nehodovosti na silnici.

Při hvězdičkovém hodnocení se bere v potaz asi 50 atributů silnice, které ovlivňují riziko pro řidiče a cestující ve vozidle, motocyklisty, cyklisty a chodce. „Silnice s jednou hvězdičkou představují nejvyšší riziko a silnice s pěti hvězdičkami nejnižší riziko,“ doplňuje Suntych.

Zkušenosti s projekty inspekcí silnic ze dvou kontinentů

Při tvorbě výstupů včetně map s komplexními údaji o silniční síti se využívají také podrobné údaje o nehodách. Identifikují se tak kombinovaná rizika, která vyplývají ze vzájemného působení účastníků silničního provozu, vozidel a silničního prostředí.

AFRY není v Kazachstánu poprvé. Navazuje na projekt z roku 2020, kdy podobným způsobem hodnotila již 6,5 tisíce kilometrů tamních silnic. Zkušenosti a know-how z podobných inspekčních zakázek má také z Česka, ze Slovenska, balkánských zemí, Maďarska i Indie.

Obrázek ukazuje zaměstnance AFRY jak stojí vedle auta
Obrázek zobrazuje jak zaměstnanci poznávali i kulturu
Obrázek ukazuje koně na silnici
Obrázek ukazuje inspekční auto
Obrázek zobrazuje jak naši pracovníci zkoumají svodidla
Obrázek zobrazuje foto dálnice
Obrázek zobrazuje rušnou ulici ve městě
Obrázek zobrazuje inspekční vůz se zaměstnancem
Obrázek zobrazuje zaparkovaný inspekční vůz
Obrázek zobrazuje velmi frekventovanou silnici ve městě
Obrázek vyobrazuje jak zaměstnanci zkoumají silnici