Motorway ramp and a bridge in the evening

Pozemní komunikace

Komplexní a udržitelné projektování silnic a dálnic

Silnice tvoří jádro naší dopravní infrastruktury. Plánování, výstavba, provoz a údržba silničních sítí je zásadní pro fungující propojení venkovských oblastí a zvýšení mobility ve městech. V AFRY poskytujeme udržitelná řešení pro silniční projekty všech typů a velikostí. V úzké spolupráci s obcemi a úřady vyvíjíme nákladově efektivní, moderní a udržitelná silniční řešení budoucnosti.

Máme rozsáhlé zkušenosti s projekty od studií proveditelnosti, přes projektování silnic, dohledem nad jejich výstavbou i jejich údržbou. Díky know-how našich silničních a dopravních inženýrů poskytujeme podporu a technické poradenství v silničních projektech všech typů a velikostí, od stezek pro pěší až po dálnice, a to včetně mostních a inženýrských konstrukcí, tunelů, přeložek inženýrských sítí a dalších staveb. Samozřejmostí je, že stavby navrhujeme tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí.

Plánujeme a optimalizujeme dopravní toky ve městech, navrhujeme opatření pro boj s dopravními kongescemi, řešíme kapacitní opatření včetně světelných a signalizačních křižovatek a zajišťujeme udržitelnost, funkčnost, bezpečnost provozu a jeho hospodárnost. Dbáme na to, aby námi navržené stavby byly optimálně zasazené do svého okolí.

Služby:

AFRY contact person generic image

Petr Jančár

Ředitel ateliéru Doprava - Praha

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Adéla Krenková

Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
AFRY contact person generic image

Tomáš Pastrňák

Ředitel ateliéru Morava

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Dominika Držiková - Vedúci Organizačnej zložky Slovensko, Riaditeľka ateliéru Slovensko

Dominika Držiková

Vedúci Organizačnej zložky Slovensko, Riaditeľka ateliéru Slovensko

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.

Více zpráv a článků