Grain field with solar panels, wind turbines and battery storage unit.

Obnovitelné zdroje

Transformace energetiky k nízkouhlíkové budoucnosti díky obnovitelným zdrojům energie

Udržení energetické bezpečnosti a vytvoření uhlíkové neutrality při uspokojování našich současných i budoucích energetických potřeb jsou pro společnost klíčovou výzvou. Výroba energie z obnovitelných zdrojů při ní hraje zásadní, nezastupitelnou a strategickou roli. Jsme vaším spolehlivým partnerem na cestě k udržitelné energetické transformaci – od prvotních návrhů po podporu při realizaci projektu.

Celosvětová poptávka po energii se do roku 2050 zvýší o 100 %. Proto při uspokojování energetických potřeb nás všech hraje teď i v budoucnosti zásadní roli právě energie z obnovitelných zdrojů. Téměř dvě třetiny čistého přírůstku globální energetické kapacity v následujících letech budou pocházet z obnovitelných zdrojů energie.

Pomůžeme vám v celém procesu energetické transformace – od prvotních návrhů až po podporu realizace projektů zaměřených na solární, větrnou, vodní energii a další obnovitelné zdroje.

Máme rozsáhlé zkušenosti z mnoha domácích i mezinárodních investičních akcí. Naše odborné týmy inženýrů a energetických specialistů úspěšně převedly několik tepelných elektráren na biomasu, čímž snížily emise skleníkových plynů, a tudíž i dopad na naše životního prostředí. Významně jsme zapojeni také do výzkumného projektu malého modulárního reaktoru (SMR). Díky podobným projektům získávají města a regiony udržitelnou, spolehlivou a ekologicky šetrnou energii pro své občany.

Celosvětové zkušenosti a mezinárodní spolupráce v rámci skupiny AFRY nám umožňují efektivně přizpůsobit projekt místním podmínkám a licenčním požadavkům. Sledujeme nejnovější trendy a technologie, abychom vám nabídli nejlepší možné řešení pro získání a využití obnovitelné energie.

Naše služby v oblasti obnovitelných zdrojů energie:

 • Studie proveditelnosti a technologické posouzení
 • Koncepční studie a analýzy různých stupňů
 • Dokumentace souborného řešení (Basic Design) a prováděcí dokumentace (Detail Design)
 • Licenční služby a technické audity
 • Dokumentace pro územní a stavební řízení
 • Povolování a inženýring pro jednání s dotčenými orgány státní správy
 • Management kvality
 • Plán organizace výstavby
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Projekty EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management)
Petr Šlemr - Ředitel Divize Energy CZ&SK, Jednatel
Petr Šlemr
Ředitel Divize Energy CZ&SK, Jednatel

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.