Grain field with solar panels, wind turbines and battery storage unit.

Förnybar energi

Vi tillhandahåller effektiva förnybara energilösningar för att möta globala energibehov

Att upprätthålla energisäkerhet och skapa en framtid med låga koldioxidutsläpp är viktiga utmaningar där förnybar energi spelar en avgörande och strategisk roll för att vi ska kunna tillgodose våra energibehov, i dag och i framtiden. Nära två tredjedelar av nettotillskottet till den globala kraftkapaciteten kommer under de kommande fem åren att komma från förnybar energi. Vi är stolta över att kunna stödja dig i ditt hållbarhetsarbete och att tillsammans kunna bidra till en säker energiförsörjning.

Oavsett vilken typ av oberoende teknisk rådgivning som du behöver, kan vi, med vår expertis inom utveckling av effektiva förnybara energilösningar, tillhandahålla exakt de tjänster som krävs genom hela projektets livscykel för att hjälpa dig att identifiera, realisera och bevara dina investeringar i förnybar energi.

Vi har omfattande kunskap och insikt i de tekniska, miljömässiga och kommersiella aspekter som krävs för att öka användningen av förnybara energikällor eller för att utnyttja befintliga resurser och energi på ett effektivare sätt.

Vi samarbetar med dig och bidrar med bästa praxis till ditt projekt tack vare vår erfarenhet från hundratals globala projekt – inom bioenergi, energiåtervinning, vindkraft, solenergi och geotermisk energi – och alltid med en förståelse för hela livscykeln. Projektgenomförande står i fokus. Vi hjälper dig att nå dina produktivitets- och lönsamhetsmål genom att leverera i tid, inom budget och arbetets omfattning.

Våra nyckelerbjudanden

  • Bioenergi
  • Energiåtervinning
  • Vindkraft
  • Solenergi
  • Geotermisk energi
  • Energilagring
  • Förvaltning av energitillgångar
Åsa Agervald - Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden
Åsa Agervald
Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Agervald

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar