Obrázek zobrazuje kotel K12 v teplárně v Českých Budějovicích

Dekarbonizace produkce tepla a diverzifikace palivového portfolia v Teplárně České Budějovice

Přechod k udržitelnějším zdrojům energie prostřednictvím účinného retrofitu kotle

Teplárna České Budějovice se rozhodla pro retrofit kotle K12 jako součást své snahy o dekarbonizaci produkce tepla a diverzifikaci palivového portfolia. AFRY sehrála významnou roli v poskytování projekčních a inženýrských služeb a pomohla v přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele kotelny, včetně palivového hospodářství. Hlavním cílem bylo nahradit stávající práškový VT uhelný kotel novým kotlem určeným pro spalování dřevní štěpky, s hnědým uhlím jako sekundárním palivem.

V reakci na rostoucí požadavky na dekarbonizaci produkce tepla pro vytápění a diverzifikaci palivového portfolia, včetně uhlí, zemního plynu, spalování tuhého komunálního odpadu a dodávek tepla v horké vodě z Jaderné elektrárny Temelín, se teplárna rozhodla pro retrofit kotle K12. Tento projekt byl zaměřen na nahrazení stávajícího práškového VT uhelného kotle o výkonu 150 t/h novým fluidní kotlem o výkonu 55 t/h, určeným pro spalování dřevní štěpky a hnědého uhlí jako sekundárního paliva. Investor tak chce mít možnost měnit využívanou palivovou základnu v závislosti na dostupnosti paliv a jejich ekonomické výhodnosti.

Modernizace kotelny

Modernizace kotelny v rámci tohoto projektu zahrnovala instalaci nového fluidního kotle, likvidaci jednoho ze dvou uhelných bunkrů a následnou vestavbu provozního sila štěpky do tohoto prostoru. Druhý bunkr pro provoz s uhlím byl zachován a došlo k vybudování nových palivových cest z provozních zásobníků. Kotel byl umístěn v prostoru stávající nosné konstrukce kotle, s přesahem části kotle mimo prostor kotelny.

Projekt také zahrnoval vybudování nového systému čištění spalin – tkaninového filtru, s možností dodatečné instalace zařízení pro redukci kyselých složek. Spaliny jsou vyváděny přímo do komína v případě provozu na štěpku a do stávajícího mokrého odsíření v případě provozu na uhlí. VT pára je z kotle zavedena do společné sběrny a následně k parním turbínám pro zajištění kogenerační výroby tepla a elektrické energie. Jako pomocné systémy jsou využity stávající systémy.

Vybudování nového dřevoštěpkového skladového hospodářství

Další klíčovou částí projektu bylo vybudování nového dřevoštěpkového skladového hospodářství se skladem cca 5 000 m3 dřevní štěpky a vykládkou dřevní štěpky z nákladních automobilů. Štěpka je následně ze skladu transportována společným psem pro zauhlování kotle K 11 a pro K12 do jednotlivých bunkrů, resp. provozních sil.

Vzhledem k nízké energetické hustotě štěpky bude probíhat proces „zaštěpkování“ výrazně častěji než pro uhlí.

Součástí projektu je též modernizace / úprava systémů elektro, ASŘTP (automatizované systémy řízení technologických procesů) a EPS (elektrická požární signalizace).

Obrázek zobrazuje výkres a úpravu kotle

Detaily projektu:

  • Projekt: Retrofit kotle K12
  • Klient: Teplárna České Budějovice, a.s.
  • Lokalita: České Budějovice
  • Doba realizace našich prací: 2019 - 2022

Poskutnuté služby:

  • Projekční a inženýrská činnost
  • Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele kotelny vč. palivového hospodářství
Petr Šlemr  - Ředitel Divize Energy CZ&SK, Jednatel
Petr Šlemr
Ředitel Divize Energy CZ&SK, Jednatel

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.