Obrázek zobrazuje novou skladovací halu v Temelíně

Přístavba nové skladovací haly (BAPP) v prostorách Jaderné elektrárny (JE) Temelín

Inženýrské a projekční práce na přístavbě skladovací haly pro kvalitní skladování technologického zařízení v jaderné elektrárně Temelín.

Rozšiřování jaderné elektrárny Temelín zahrnuje přístavbu budovy aktivních pomocných provozů (BAPP). Cílem bylo vytvořit prostor pro efektivní skladování technologického zařízení používaného při odbavování obalových souborů a jejich kompletní přípravě k převezení do skladu vyhořelého jaderného paliva (SVJP) v elektrárně Temelín.

Poskytli jsme projekční a inženýrské služby v oblasti stavební a strojní přístavbu v projektu přístavby BAPP. V nové skladovací hale bude skladováno technologické zařízení používané při odbavování obalových souborů a jejich kompletní přípravě k převezení do SVJP v Elektrárně Temelín. Obalové soubory jsou používány pro bezpečné skladování a transport vyhořelého jaderného paliva.

Přístavba se nachází u stávajícího jihovýchodního štítu objektu 801/01, ve směru k chladicím věžím. Zahrnovala odstranění původního přístavku, přeložky stávajících podzemních inženýrských sítí (elektroinstalace a uzemnění) a přivedení vlečkové koleje.

Halu jsme navrhli jako jednopodlažní objekt s dvoupodlažní zděnou vestavbou. Je vybavena ocelovou nosnou konstrukcí, jeřábovou dráhou o nosnosti 10 tun a obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů se zděným soklem. Vestavba zahrnuje strojovnu vzduchotechniky, předsíň a nasávací komoru.

V hale se provádějí provozní činnosti na servisním místě vybaveném elektrozásuvkami, přívodem horkého kondenzátu a stlačeného vzduchu a vpustí speciální kanalizace. Stavbu jsme navrhli bez denního osvětlení. Ve fasádě se nacházejí pouze vrata pro vstupy a vjezd vlečky.

Přístavba BAPP je novou skladovací halou, ve které bude:

  • skladováno veškeré technologické zařízení používané při odbavování obalových souborů CASTOR 1000/19 a ŠKODA 1000/19 zaplněných vyhořelým jaderným palivem v hlavním výrobním bloku (HVB) 1 a 2 a jejich kompletní přípravě k převezení do SVJP v JE Temelín;
  • v době mimo odstávky bloku prováděna kontrola a testování zařízení pro odbavení obalových souborů v HVB 1 a 2,
  • v případě potřeby prováděna případná dekontaminace zařízení (pouze otěrem, za použití běžně dostupných dekontaminačních činidel a podle platných provozních předpisů pro elektrárnu Temelín);
  • zřízeno nabíjecí místo pro nový akumulační vysokozdvižný vozík, který bude využíván pro obsluhu těchto prostor a pro potřeby manipulací v BAPP.

Fakta o projektu:

  • Název: Přístavba nové skladovací haly (BAPP) v prostorách Jaderné elektrárny Temelín
  • Lokalita: Temelín
  • Investor: METROSTAV a.s.
  • Doba realizace: 2020 - 2022

Poskytnuté služby:

  • Projekční a inženýrské činnosti v oblasti stavební a strojní
  • Zpracování Dokumentace pro provádění stavby (PDPS), Změna stavby před dokončením (ZSPD) a Dokumentace skutečného provedení (DoSP)
František Fiedler - Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie
František Fiedler
Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.