Nuclear power plant on shoreline at dusk

Jaderná energetika

Komplexní poradenství i vysoce specializované služby v jaderné energetice

V jaderné energetice nabízíme již přes 30 let komplexní poradenství i detailní vysoce specializované služby, včetně návrhů nových elektráren. Zaměřujeme se na zvyšování míry využití jaderné energie, zlepšování provozní dostupnosti a zvyšování úrovně bezpečnosti v elektrárnách. Jsme zapojeni i do projektu malého modulárního reaktoru (SMR).

V jaderné energetice působíme od počátku jejího rozvoje. Zaměřujeme se na zvyšování míry využití jaderné energie, zlepšování provozní dostupnosti a zvyšování úrovně bezpečnosti v jaderných elektrárnách.

Dodáváme řešení od návrhů nových zařízení a technických řešení přes modernizace, upgrade bezpečnosti a s tím spojených systémů, provozní podpory, výstavby a rekonstrukcí, až po služby týkající se vyřazování jaderných zařízení z provozu, včetně návrhů a koncepcí nakládání s radioaktivními odpady včetně vyhořelého jaderného paliva. Nabízíme vám kompletní poradenské služby, ale také dílčí, vysoce specializované činnosti.

Naplnění vysokého standardu služeb zajišťují naši špičkoví odborníci, kteří mají praktické zkušenosti se všemi aspekty jaderné energetiky, včetně jaderného palivového cyklu.

Vedle různorodých expertních činností pro jaderné elektrárny jsme také zapojeni do projektu SMR David, vývoje malého modulárního jaderného reaktoru. Podílíme se také na mnohých aktivitách pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a v minulosti i pro JAVYS na Slovensku.

Naším cílem je poskytnout klientům optimální řešení pro jejich energetické potřeby a zároveň zajistit, aby byly plněny všechny bezpečnostní a ekologické standardy.

Naše služby v oblasti jaderné energetiky:

 • Studie proveditelnosti a koncepční studie
 • Analýzy a pilotní studie
 • Analýzy rizik, systémů a bezpečnosti
 • Návrhy či modernizace zařízení a systémů
 • Návrhy či modernizace elektrických, přístrojových a řídicích systémů
 • Licencování a zadávání zakázek
 • Vývoj / vyhodnocení – zadávací dokumentace
 • Podpora ve smluvních aspektech
 • Projektový management
 • Zabezpečení kontroly kvality
 • Služby Due Diligence
 • Služby v oblasti životního prostředí (např. zpracování EIA, aj.)
 • Koncepční plánování včetně ekonomických aspektů
 • Koncepce nakládání s radioaktivním odpady, komplexní služby v oblasti přípravy a projekce úložišť radioaktivních odpadů včetně hlubinného úložiště
 • Definice vlastností, událostí a procesů a vývoj scénářů pro geologické úložiště radioaktivních odpadů
 • Bezpečnostní analýzy vč. hlubinných úložišť
Jaderná elektrárna a solární panely na řepkovém poli
František Fiedler - Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie
František Fiedler
Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.