Obrázek zobrazuje jeřáb s jaderným palivem

Rekonstrukce zabezpečení úložiště radioaktivního odpadu v jaderné elektrárně Dukovany

Posilujeme bezpečnost úložiště radioaktivního odpadu v jaderné elektrárně Dukovany

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pověřila tým AFRY provedením projekčních a expertních činností nezbytných pro rekonstrukci zabezpečení úložiště radioaktivního odpadu (ÚRAO) v Dukovanech.

Úkolem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je bezpečné ukládání radioaktivních odpadů dosud vyprodukovaných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a radiační ochranu člověka i životního prostředí. Provozuje úložiště radioaktivních odpadů, koordinuje přípravy na výstavbu hlubinného úložiště a kontroluje, zda odpady k uložení splňují normy stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

AFRY projektem rekonstrukce zabezpečení úložiště radioaktivního odpadu (ÚRAO) v jaderné elektrárně Dukovany úspěšně pokračuje v nastoupené cestě zvyšování jaderné bezpečnosti v České republice.

Pro projekt ÚRAO Dukovany jsme poskytli komplexní projekční a expertní činnost, vč. technické podpory a koordinace celého procesu, přípravy dokumentace pro účely stavebního řízení, technické podpory při jednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zajištění kompletního inženýringu povolovacího procesu a vydání stavebního povolení.

Tímto jsme úspěšně završili důležitou fázi projektu, který nyní slouží jako klíčový přínos k jaderné bezpečnosti v České republice.

Fakta o projektu:

  • Klient: SÚRAO, Česká republika
  • Lokalita: Jaderná elektrárna Dukovany
  • Doba poskytování služeb: 2019 - 2020
  • Popis projektu: Rekonstrukce zabezpečení úložiště radioaktivního odpadu (ÚRAO)

Poskytnuté služby:

  • Vypracování všeprofesní jednostupňové dokumentace pro účely stavebního řízení
  • Technická podpora při jednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
  • Kompletní inženýring povolovacího procesu, tj. zajištění souvisejících vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených subjektů
  • Získání stavebního povolení

Zdroj obrázku: SÚRAO

František Fiedler - Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie
František Fiedler
Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.