Vizualizace: Propojení Štefánikova a Třída T. Bati

Revoluční řešení dopravy ve Zlíně: tunel pod centrem

Zlín se připravuje na dopravní metamorfózu: vybudování tunelu pod centrem výrazně zlepší život v městě

Město Zlín chce zklidnit dopravu v širším centru a odstranit průjezd aut přímo historickým středem. Řešením by mělo být vybudování tunelu. Záměr tohoto revolučního konceptu potvrdila naše studie proveditelnosti. Návrh vrací veřejný prostor obyvatelům a posiluje udržitelný rozvoj města.

V současné době prochází hlavní tah přes historické centrum Zlína. Intenzita provozu v obou směrech činí téměř 40 tisíc vozidel denně, což tvoří výraznou bariéru v pohybu pěších a znehodnocuje to městský prostor.  

Hlavním účelem záměru je převedení tranzitní dopravy a zklidnění středu města. Tunel odvede z centra asi 18 000 aut denně. To umožní vznik pěší zóny, zobousměrnění některých ulic či propojení parků. Tunel zlepší dostupnost centra pro chodce a cyklisty a zvýší jejich bezpečnost. Místní ocení nižší hluk a řidiči rychlejší a plynulejší průjezd v západo-východním směru.

Dvoutubusový tunel s dvěma pruhy v každém směru

Tunel bude veden ve stopě třídy Tomáše Bati v délce cca 1,1 km, zahloubení silnice je navrženo v úseku mezi křižovatkami s ul. Březnická a s ul. Hluboká/Lorencova. Počítá se s dvoutubusovým tunelem se dvěma plnohodnotnými jízdními pruhy v každém směru. Oproti generelu dopravy města Zlína, ze kterého zadání studie vychází, bylo zrušeno napojení ul. Dlouhá na tunel. To by totiž bez zásadního zásahu do stávající zástavby nebylo technicky možné.

V oblasti Náměstí Míru a mezi parky dojde k přeměně třídy Tomáše Bati na pěší zónu s přístupem MHD a zásobování. Náměstí Míru tak bude celistvé, nerozdělené frekventovanou komunikací. Park Komenského a Sad Svobody se v rámci projektu propojí. V oblasti Náměstí Práce navrhujeme zrušení třídy Tomáše Bati, což přispěje k výraznému rozšíření veřejného prostoru v jinak obtížně urbanisticky využitelné oblasti. Podchod chceme nahradit přechodem pro chodce s přejezdem pro cyklisty a zároveň navrhujeme několik dalších nových přechodů s cyklo-přejezdy. Lépe se tak pro nemotorovou dopravu propojí Náměstí Práce s areálem Svitu.  

Ulice Štefánikova a Osvoboditelů budou nově obousměrné a opatřeny jízdními pruhy pro cyklisty. Všechny přechody v této oblasti se zkrátí a rozdělí ochrannými ostrůvky.

Tunel je vhodnější řešení než obchvat

Před zadáním studie proveditelnosti se zvažoval i obchvat města. Ten by byl podle generelu dopravy ale neúčinný, protože velká část dopravy má svůj zdroj či cíl právě v širším centru. Vzhledem k okolnímu terénu by obchvat byl také velice finančně náročný a součástí takového řešení by musel být tunel o délce cca 2,5 km. Značný by nejspíš byl i vliv obchvatu na životní prostředí. Lze předpokládat, že by záměr nezískal potřebná svolení z hlediska posouzení ekologických aspektů.

Místním, chodcům, cyklistům a motoristům tunel v centru do budoucna výrazně ulehčí pohyb po městě. Z urbanistického pohledu a z pohledu trvale udržitelného rozvoje je to pro Zlín nejlepší řešení.

Zahájení stavby se předpokládá po roce 2030, ukončení o necelé 4 roky později. Celkové stavební náklady tunelu vyčíslila AFRY CZ i s rezervou na 4,67 mld. Kč bez DPH, tedy 5,65 mld. Kč s DPH.

Fakta o projektu:

  • Lokalita: historické centrum Zlína  
  • Investor: Město Zlín
  • Období poskytovaných služeb: 2022 -

Poskytované služby:

  • Inženýrské a projekční služby
  • Studie proveditelnosti  
Vizovice - vjezd do tunelu
Vizualizace: Interiér tunelu
Vizualizace Třída T. Bati - u tržnice
Vizualizace: Třída T. Bati
Zaústění tunelu u mrakodrapu
Zaústění tunelu na Třídě T. Bati