Obrázek ukazuje most

Stojíme u historického vzniku vysokorychlostní železnice v ČR

Jsme v čele špičkového mezinárodního týmu, který projektuje úsek vysokorychlostní železniční tratě Moravská brána I

Jsme vedoucím subjektem špičkového mezinárodního týmu, který zpracovává zakázku Správy železnic (SŽ) na zhotovení dokumentace pro územní řízení stavby vysokorychlostní tratě VRT Moravská brána I. Novostavba úseku vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě bude součástí nového rychlého železničního spojení mezi Brnem a Ostravou.

Projekt zahrnuje navržení vysokorychlostní trati na zhruba 20 kilometrů dlouhém úseku. Na něm vyroste dvoukolejná trať, elektrifikovaná střídavou napájecí soustavou a zabezpečená jednotným evropským systémem ETCS, který zajišťuje jednotnou evropskou železnici a vyšší bezpečnost provozu na ní.  

Půjde o jeden z prvních úseků VRT na českém území, který umožní provozní rychlost 320 km/hod. Sloužit bude výhradně osobní dopravě. Pozitivní efekt ale přinese také dopravě nákladní, která využije novou kapacitu na současné trati.  

Trať je jedním z vybraných pilotních úseků výstavby VRT v ČR. V úseku se počítá se čtyřmi krátkými železničními tunely, delšími mostními estakádami a střediskem údržby VRT. V Prosenicích a Hranicích na Moravě bude vysokorychlostní trať propojena se stávající železnicí.

Správa železnic spolupracuje při tvorbě předpisů výstavby VRT s francouzským správcem železniční infrastruktury SNCF Réseau. Bude tak využívat normy pro vysokorychlostní vlaky francouzských státních drah TGV.  

Vítězné řešení zakázky

Klíčovou veřejnou zakázku získalo sdružení složené z projekčně-inženýrských společností AFRY CZ, AF-Infrastructure a SAGASTA. Česká AFRY CZ a švédská AF-Infrastructure jsou sesterské společnosti patřící do mezinárodní skupiny AFRY. Zásadním partnerem pro tuto zakázku je také poddodavatel, francouzská společnost SYSTRA.

Námi vedené sdružení se stalo vybraným dodavatelem zakázky na základě nejlepšího poměru nabídkové ceny a kvality. Nabídková cena, 139 500 000 Kč bez DPH, byla dílčím hodnotícím kritériem s 30% vahou. Sdružení zvítězilo v soutěži, kde ze 70 % rozhodovala kvalita uchazeče. Toto kritérium bylo hodnoceno ve čtyřech kategoriích. Schopnost manažera projektu přispět k naplnění projektových cílů měla váhu 25 %, odborná úroveň sdružení 20 %, identifikace a řízení rizik 15 % a invence dodavatele 10 %.

Prezentace veřejnosti za využití videoherního SW

V kategorii „invence dodavatele“ vítězný tým nabídl inovativní a efektivní způsoby představení projektu VRT veřejnosti. Staví na třech pilířích, které se vzájemně doplňují. Jde jak o klasické propagační platformy jako web, digitální diskuzní formáty, sociální média či setkávání s veřejností, tak o dva moderní prezentační nástroje. Těmi jsou přehledný 2D interaktivní nástroj GIS portál a 3D virtuální realita daného úseku tratě vytvořená za využití robustního videoherního SW Unreal Engine.  

Právě spuštění GIS portálu se v průběhu projektu velmi osvědčilo. Jeho prostřednictvím se sbírají poznatky, náměty a připomínky široké veřejnosti, které se vyhodnocují a zodpovídají. Dalším přelomovým komunikačním nástrojem směrem k veřejnosti, je moderovaná živá debata a chat VRT. Ty se historicky poprvé u českého železničního projektu uskutečnily na jaře 2023. Během živého vysílání se zájemci seznámili se stavem projekčních prací a získali odpovědi na své dotazy.  

Oživení Hranických viaduktů

Jednou z mnoha zajímavosti projektu je, že pomůže rekonstruovat a oživit unikátní kulturní památku. Hranické viadukty na Přerovsku se v rámci stavby úseku dočkají opravy, která vlaky vrátí i na nejstarší z nich. Sjezdy z vysokorychlostní tratě do stanice Hranice na Moravě povedou přes kamenný i cihelný viadukt.  

Vysokorychlostní železnice je dopravní síť, která zcela zásadně mění podobu veřejné dopravy. Díky radikálnímu zkrácení cestovních dob se systém velmi rychlých vlakových spojů zpravidla stává páteří dopravy v zemi. VRT zvyšuje bezpečnost železnice a je šetrná vůči životnímu prostředí.  

VRT je součástí běžného života ve většině vyspělých zemí, v některých již desítky let. V Evropě dosahují vlaky rychlosti zhruba 320 km/h, díky čemuž mohou na středních vzdálenostech konkurovat také letecké dopravě. K vysokorychlostní železnici patří ale i rychlé regionální expresy, které značně zrychlují každodenní dojíždění za prací nebo vzděláním do velkých měst i z velmi vzdálených regionů.

Fakta o projektu:

 • Název zakázky: RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě; Zpracování dokumentace pro územní řízení
 • Lokalita: úsek mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě
 • Investor: Správa železnic
 • Doba poskytování služeb: 2021 -  

Poskytované služby:

 • Projekční a inženýrské služby
 • Architektonické služby
 • Průzkumy a studie
 • Geodetické práce
 • Koncepční činnosti
 • Dokumentace pro územní řízení stavby
 • Komunikace projektu k veřejnosti
obrázek ukazuje mapu, kde je zobrazena VRT
Zdroj: Správa železnic
Obrázek ukazuje Hranické viadukty
Obrázek ukazuje Jezernické viadukty
Obrázek ukazuje Jezernický viadukt
Obrázek ukazuje železniční trať
Obrázek ukazuje železniční trať zblízka