Railway tracks

Vlakem z Pardubic do Uherska rychlostí 200 km/h

Pardubickem nejvyšší rychlostí běžných železnic

V AFRY zpracováváme záměr projektu pro železniční trať Pardubice-Uhersko s cílem zvýšit rychlost projíždějících vlaků na 200 km/h. Jde o nejvyšší rychlostí plánovanou na běžných železničních tratích. Projekt zahrnuje modernizaci stanic, mimoúrovňová křížení a důraz na bezpečnost a interoperabilitu. Řešený úsek je 16 km dlouhý, dvoukolejný a elektrizovaný, se současnou maximální rychlostí 160 km/h.

Projekt klade důraz na spolehlivost provozu, zajištění interoperability, zvýšení kapacity dráhy a odstranění bariér pro cestující. Z důvodu bezpečnosti provozu na rychlejší železnici počítá investor Správa železnic s úpravami včetně zrušení všech pěti železničních přejezdů, které mají nahradit nová mimoúrovňová křížení. Prověřovat se bude také statika všech stávajících 14 mostů. Zvýšené nároky klade investor také na úsporu energií.

Rekonstrukcí by měly projít i stanice na trati, cílem je zvýšení pohodlí při cestování a zajištění bezbariérovosti. V záměru projektu proto zpracujeme i řešení modernizačních úprav pro stanice Moravany a Kostěnice. Místo úrovňových nástupišť v nich proto vyrostou nové perony a vzniknou inteligentní přístřešky. Ty budou vybavené například systémem pro sdělování informací o jízdách vlaků s možností vyhledávat spojení, řízeným osvětlením, akustickým hlášením a dalšími prvky zvyšujícími komfort cestování.

Stanice mají vyhovovat podmínkám a požadavkům pro plynulý provoz pod dohledem ETCS (European Train Control System). Jedná se o standardní systém signalizace a řízení vlakového provozu, který byl vytvořen v rámci iniciativy Evropské unie s cílem harmonizovat železniční signalizaci v členských zemích. ETCS je součástí systému ERTMS (European Rail Traffic Management Systém), který se zavádí kvůli zvýšení interoperability a efektivity železničního provozu v Evropě.

Nová trať umožní i provoz nákladních vlaků o délce až 740 m. Obecně musí projekt splňovat mnohé další požadavky, např. parametry pro provoz nákladní dopravy či zajištění podmínek pro zaměstnance a provozovatele dráhy.

Nynější maximální rychlostí do 160 km/h se dnes jezdí na zhruba čtyři sta kilometrech z celkových více než devíti tisíc kilometrů železničních tratí u nás. Nejvíce takových úseků je na trase Praha – Olomouc, Přerov – Břeclav a pak Břeclav – Brno. Správa železnic připravuje zavedení rychlosti až 200 kilometrů v hodině na úsecích v celkové délce přibližně 240 kilometrů.

V Česku za několik let vyrostou i první úseky vysokorychlostní železnice, které budou součástí systému Rychlých spojení (RS). Systém rychlé železnice bude zahrnovat kromě novostaveb vysokorychlostních tratí (VRT), modernizovaných konvenčních tratí s vysokorychlostními parametry a dalších modernizovaných tratí také odpovídající vozidlový park a provozní koncept.

V AFRY se podílíme na zpracování klíčových projektů na dva úseky vysokorychlostní trati. První se nachází v lokalitě Velká Bíteš-Brno. Jde o část jednoho z budoucích nejvytíženějších koridorů mezi Prahou, Brnem a Ostravou, kde vlaky pojedu rychlostí až 320 km/hod. Dále se podílíme na projektu stavby úseku vysokorychlostní trati (VRT) Moravská brána I. Jde o trať, která spojí Prosenice s Hranicemi na Moravě v rámci hlavního spojení RS1 mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Přečtěte si více…

Fakta o projektu:

 • Název projektu: Rekonstrukce železniční trati Uhersko – Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h
 • Klient: Správa železnic, státní organizace
 • Období poskytování služeb: 2022 -

Poskytované služby:

 • Projekční a inženýrské služby
 • Zpracování záměru projektu
 • Koncepční práce
 • Projektování mostů
 • Projektování silnic
 • Projektování železnic
 • Projektové řízení
 • Silnoproudé technologie
 • Železniční dopravní technologie
 • Životní prostředí