Drone perspective of a group of people connected through digital networks

Digitalisering

Prosjektledelse og rådgivning innen digitalisering

AFRY har et sterkt prosjekt- og rådgivingsmiljø med kunder i både offentlig og privat sektor. Våre erfarne, dedikerte og kompetente medarbeidere bistår med:
 
- å lede din virksomhet gjennom digital omstilling. Vi sikrer at du når dine strategiske mål med bruk av mulighetsrommet som ligger i endring og tilpasning av både organisasjon, prosesser, teknologi og forretningsmodell.  ​​Vi mener at digital omstilling både kan være å utnytte bedre de mulighetene du allerede har eller et større løft i hvordan virksomheten skaper sine verdier. 
 
- å sikre ditt digitaliseringsprosjekt energi, fremdrift og resultater. ​Kort sagt gjennomføringskraft. Vi fokuserer på virksomhetens strategiske mål, prosjektets mål og gevinster og prosjektets leveranser. ​
 
- å forbedre effektiviteten og konkurransekraften til din virksomhet ved å tilføre riktig kompetanse til ditt prosjekt. ​Vi sørger for operasjonell forbedring gjennom å etablere (daglige)aktiviteter som bygger opp om virksomhetens strategi. 
 
Typiske oppdrag som vi bistår våre kunder med er blant annet digital omstilling i offentlig forvaltning, nye og smarte løsninger i energimarkedet, smarte bygg og byer og industriell digitalisering.​

Jon Hølland
Direktør Digital Solutions

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Jon Hølland

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Martin Engan
Leder forretningsutvikling Digital Solutions

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Martin Engan

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Løsninger

Nyheter og artikler