Reflection of a bridge on calm water

Hluk, ovzduší a biologie

Zaměřeni na ekologii a zdraví

V éře, kdy se kladou vysoké nároky na ekologii a zdraví, v AFRY nabízíme pokročilá řešení v oblasti minimalizace hluku a emisí. Tyto inovativní přístupy nejen že chrání životní prostředí, ale také poskytují nezbytná data pro efektivní rozhodování v oblastech průmyslu a výroby energie.

Ve společnosti AFRY používáme pokročilé technologie, abychom minimalizovali hluk a emise do ovzduší a vody.

Průmyslové činnosti, výroba energie a výstavba produkují emise a hluk a jejich dopady je třeba monitorovat a minimalizovat. K jejich pochopení a předvídání používáme nejmodernější metody a nástroje, abychom našim klientům poskytli přesné informace pro jejich rozhodování.

Použité metody a nástroje vždy volíme na základě charakteristik projektu a potřeb klienta. Naše moderní metody lze využít v různých náročných případech, například pro zjištění vlivu odpadních vod nebo vody.

Kromě snižování negativních dopadů na životní prostředí se v AFRY také věnujeme detailnímu studiu biologických aspektů vlivu průmyslových činností. Naše týmy expertů v oblasti biologie a ekologie aplikují nejnovější vědecké metody pro posouzení a minimalizaci dopadů na místní biotopy a ekosystémy. Tímto způsobem přispíváme k udržitelnému rozvoji a ochraně biodiverzity, zatímco zároveň podporujeme průmyslové a energetické projekty, které jsou v souladu s environmentálními standardy a legislativou.