Thermal power plant at night

Klasická energetika

Projektujeme moderní, spolehlivé a ekologicky šetrné elektrárny

Navrhujeme a konstruujeme spolehlivé, nákladově efektivní, ekologicky šetrné nové a renovované energetické provozy. Modernizujeme elektrárny a teplárny, podílíme se na významných projektech dekarbonizace a odsíření provozů i projektech snižování emisí rtuti. Našim klientům pomáháme s přechodem k ekologičtějším a zároveň bezpečným energetickým řešením.

V oblasti klasické energetiky poskytujeme služby ve všech fázích projektu – od předinvestičních studií na zelené louce přes implementaci až po provozní fázi a modernizaci energetických zařízení.

Coby koncepční architekti vás podpoříme již při vývoji projektu, následně navrhneme a úspěšně vás provedeme celým projekčně-inženýrským řešením. Nakonec pro vás vykonáme technický dozor investora nebo konzultanta projektů EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management).

Kombinujeme pokročilé odborné znalosti v oblasti energetických technologií s finančním porozuměním a hlubokou dlouholetou znalostí požadavků našich klientů.

Realizace projektu je naší klíčovou činností. Díky našim zkušenostem vám umožníme snížit náklady, zjednodušit komplikované stránky projektu, a zároveň projekt dokončit ve vysoké kvalitě, včas a v daném rozsahu.

Díky našim expertním službám prošly mnohé elektrárny a teplárny zásadní modernizací. Podíleli jsme se na významných projektech dekarbonizace a odsíření provozů či projektech snižování emisí obsahu rtuti ve spalinách. Úspěšně jsme též převedli několik tepelných elektráren na biomasu, čímž jsme snížili emise skleníkových plynů. Pomáháme vám, našim klientům, s přechodem k ekologičtějším a zároveň bezpečným energetickým řešením. Takovým, která prodlouží životní cyklus výrobního zařízení a uspokojí naše energetické potřeby nyní i v budoucnosti.

Close up view of Teverola TPP boiler and stack

Naše služby v oblasti klasické energetiky:

  • Studie proveditelnosti a technologická posouzení
  • Koncepční studie a analýzy různých stupňů
  • Dokumentace souborného řešení (Basic Design) a dokumentace pro provedení stavby (Detail Design)
  • Licenční služby a technické audity
  • Dokumentace pro územní a stavební řízení
  • Inženýring pro jednání s dotčenými orgány státní správy
  • Management kvality
  • Plán organizace výstavby
  • Autorský dozor a technický dozor investora
  • Projekty EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management)
Zdeněk Buchta - Vedoucí obchodního úseku
Zdeněk Buchta
Vedoucí obchodního úseku

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.