ZŠT Chrastava - první nástupiště

Železnice v Chrastavě a Hrádku n/N bude bezpečná, komfortní a designová

AFRY připravila pro Správu železnic projekt kompletní rekonstrukce stanic Chrastava a Hrádek nad Nisou, včetně modernizace technologického zařízení trati na úseku z Liberce až po polskou hranici. Řešení zpracoval tým železničních expertů spolu s architekty, a propojuje tak funkčnost, bezpečnost, udržitelnost a estetiku.

Hlavním přínosem stavby bude úspora času při křižování vlaků, výrazné zlepšení nevyhovujícího stavu trati i stanic a podstatné zvýšení kultury cestování,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Společnost AFRY zpracovala pro Správu železnic komplexní projekt řešené oblasti. „V rámci této akce finalizujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby. Práce navázala na záměr projektu a dokumentaci pro územní rozhodnutí, které jsme připravili v minulosti,“ upřesnil Martin Mykisa, vedoucí oddělení kolejových staveb AFRY CZ.

Správa železnic od realizace stavby očekává zejména zkrácení staničních provozních intervalů, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti železnice a zvýšení komfortu pro cestující. Dílo obsahuje rozsáhlou rekonstrukci obou zastávek a z technologického hlediska všech přilehlých traťových úseků, což je 22 km dlouhý úsek z Liberce po hranici s Polskem. Dojde k nahrazení nebo opravě nevyhovujících provozní zařízení a objektů i vybudování nového regionálního dispečerského pracoviště v Liberci, ze kterého bude možné celou trať ovládat.

„Nové řešení bude výrazně bezpečnější, zajišťující vyšší spolehlivost železnice,“ říká Petr Prousek, zástupce hlavního inženýra projektu AFRY CZ. Součástí stavby je vybudování traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie a příprava na jednotný celoevropský zabezpečovací systém ETCS (European Train Control System). „Podle Ministerstva dopravy a jím schváleného plánu implementace ETCS v ČR by od roku 2033 měl systém ETCS fungovat i na této trati. V projektu s tím počítáme a navržené technické řešení případnému zavedení ETCS odpovídá,“ doplňuje Prousek.

Revitalizace prostoru ve funkčním a designovém pojetí

Cestující a zaměstnanci dráhy ocení v obou stanicích kompletní rekonstrukci železničního svršku a spodku, vybudování nového vnějšího i ostrovního nástupiště, nových podchodů s výtahy i výstavbu přístupových komunikací. Stanice budou plně bezbariérové, nádraží a jeho okolí projdou celkovou kultivací. Architektonický návrh prostor sjednocuje a zjednodušuje. „Základním motivem bylo navázání na historické nádražní budovy a na okolní prostředí a přírodu. Rekonstrukci výpravní budovy, zastřešení nástupišť i úpravy zázemí jsme navrhli s důrazem na komfort, v duchu moderních designových trendů a v návaznosti na původní historický odkaz,“ říká Dominik Pleva, hlavní architekt AFRY CZ.

Budova nádraží v Chrastavě prošla nedávno rekonstrukcí. V rámci této akce dojde k úpravě jejích vnitřních prostor, kde vznikne nová čekárna s hygienickým zázemím. Hlavní změny čeká oblast nástupiště. K celkovému návrhu architekti přistoupili s respektem k místu. Jedná se o oblast Jizerských a Lužických hor, kde má tradici v architektuře dřevo. Z něj bylo i původní zastřešení. „Tento tradiční a navíc obnovitelný materiál proto v maximální míře vracíme, ale v moderním a atraktivním pojetí. Dřevo reaguje i na okolní přírodu, kterou elegantně doplňuje,“ doplňuje Pleva.

V Hrádku n/N dojde ke komplexní obnově historické budovy. Původní vzhled bude zachován, vnitřní zázemí projde modernizací, vč. vzniku prostorné čekárny a komerčních prostor. Cestující získají pohodlí a služby, které do budovy vrátí život. „Kontrastem k historické budově budou moderní minimalisticky pojatá zastřešení,“ doplňuje Pleva.

Trasa dozná výrazných stavebně-technologických zlepšení

Změněná konfigurace stanic umožní rychlejší průjezd vlaků nádražím. „V obou nádražích bude v hlavní a předjízdné koleji zvýšena rychlost pro křižování vlaků. V Hrádku n/N i v Chrastavě jsme kolejové řešení navrhli na průjezd stanicí v hlavní koleji na rychlost 80 km/h. V Chrastavě oproti stávajícímu stavu zrychlujeme o 30 km/h a v Hrádku n/N o 10 km/h,” vysvětluje Prousek.

Kompletní rekonstrukcí projdou koleje, tzv. železniční spodek i svršek a veškerá zabezpečovací, sdělovací a energetická zařízení. Dojde k renovaci zabezpečení několika důležitých železničních přejezdů, stavební úpravu mostů na trati a v některých případech k jejich zrušení.

V souladu se závěry Centrální komise ministerstva dopravy má stavba v obou stanicích probíhat společně.

„Projekt jsme připravili tak, aby byl v souladu s udržitelným stavitelstvím, s co nejmenšími dopady na životní prostředí a s co největšími efekty pro cestující i pracovníky dráhy. Harmonogram výluky a omezení v dopravě, které si realizace nutně vyžádá, jsme sestavili tak, aby život cestujících i místních zasáhl co nejméně,“ uzavírá Martin Mykisa.

ZŠT Chrastava - čelní pohled
ŽST Chrastava – čelní pohled
ŽST Hrádek nad Nisou – terminál čelní pohled
ŽST Hrádek nad Nisou – terminál čelní pohled
ŽST Chrastava – vstup podchod
ŽST Chrastava – vstup podchod
ZŠT Chrastava - první nástupiště
ŽST Chrastava – první nástupiště
ŽST Chrastava – podchod
ŽST Chrastava – podchod
ŽST Chrastava – ostrovní nástupiště
ŽST Chrastava – ostrovní nástupiště
ŽST Hrádek nad Nisou – terminál a VB
ŽST Hrádek nad Nisou – terminál a VB
ŽST Hrádek nad Nisou – terminál
ŽST Hrádek nad Nisou – terminál
ŽST Hrádek nad Nisou – pohled VB
ŽST Hrádek nad Nisou – pohled VB
ŽST Hrádek nad Nisou – nástupiště
ŽST Hrádek nad Nisou – nástupiště

Může vás také zajímat