Kayaks in the water, forest in the background

Environmentální posouzení

Posouzení vlivu staveb a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA)

Při plánování a realizaci stavebních projektů je zásadní zohlednit jejich vliv na životní prostředí a společnost. V AFRY nabízíme komplexní služby v oblasti posouzení vlivu staveb a koncepcí na životní prostředí. Naši odborníci vám poskytnou podporu v rámci procesů EIA (Environmental Impact Assessment) i SEA (Strategic Environmental Assessment). Společnými silami zajistíme, že vaše projekty budou nejen úspěšné, ale i udržitelné a v souladu s nejnovějšími environmentálními požadavky a regulačními standardy.

Ve společnosti AFRY jsme odborníci na posuzování vlivu vašeho projektu či koncepce na životní prostředí. Environmentální rizika mají dva rozměry. Za prvé, projekt může způsobit rizika pro životní prostředí a společnost. Druhý rozměr funguje opačně: environmentální faktory mohou představovat rizika pro úspěšnou realizaci projektu. Jsme zde, abychom vám pomohli řídit environmentální rizika a zajistit udržitelnost vašeho projektu.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

Cílem posuzování vlivů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment) je přezkoumat dopady projektu na životní prostředí. Díky kombinaci dovedností v oblasti environmentálního poradenství, územního plánování a technických oborů pomohl náš proaktivní přístup při posuzování vlivů na životní prostředí našim klientům realizovat úspěšné projekty napříč průmyslovými odvětvími, energetikou a infrastrukturou. Při své práci se snažíme, aby byl proces pro všechny účastníky srozumitelný a dokumentace stručná a logická.

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (Strategic Impact Assessment)

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA - Strategic Environmental Assessment) se zaměřuje na hodnocení dopadů širších plánů a politik, například územních plánů, regionálních odpadových strategií či národních plánů územního rozvoje, na životní prostředí a veřejné zdraví.

Na rozdíl od EIA (Environmental Impact Assessment), která se soustředí na specifické projekty, se SEA zabývá komplexnějším pohledem na dlouhodobé strategie. Existují koncepce, které vyžadují posouzení vždy, zatímco jiné projdou nejdříve zjišťovacím řízením, které určí potřebu dalšího hodnocení. V AFRY jsme připraveni poskytnout odbornou pomoc při přípravě a provádění procesu SEA i EIA.