Kayaks in the water, forest in the background

Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi

AFRYn palvelut ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin

Me AFRYllä autamme arvioimaan sitä, miten hankkeesi vaikuttaa ympäristöön ja ihmisiin, sekä miten nämä vaikuttavat hankkeeseesi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) tavoitteena on tarkastella hankkeen ympäristövaikutuksia, arvioida niiden merkittävyyttä sekä lisätä sidosryhmien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Sosiaalisten vaikutusten arviointiin (SVA) kuuluva ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointi ja sidosryhmien huomioiminen mahdollistaa sosiaalisen toimiluvan saavuttamisen. Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi kannattaa aloittaa jo hankkeen varhaisessa vaiheessa ja hyödyntää vaikutusten arviointien tuloksia esimerkiksi toiminnan sijainnista tai laajuudesta päätettäessä.

suola yva

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Yhtenä maamme johtavista YVA-konsulteista olemme vieneet menestyksekkäästi läpi yli 100 ympäristövaikutusarviota monenlaisiin hankkeisiin eri toimialoilla. Voimme yhdistää hankkeissa ympäristökonsultoinnin, maankäytön suunnittelun ja eri tekniikan alojen osaamista.

Infra-Buildings, retail

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)

Autamme selvittämään, millaisia vaikutuksia suunniteltava hanke tai toiminta aiheuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tarjoamme työkaluja myös mahdollisten ristiriitojen ennakointiin ja ratkaisemiseen. Sosiaalinen toimilupa tarkoittaa ympäröivän yhteiskunnan ja osallisten hyväksyntää asiakkaan toiminnalle.

colleagues work together

Sidosryhmäyhteistyö

Jatkuvan sidosryhmäyhteistyön merkitys kasvaa. Sen tulee jatkua hankkeen tai teollisen toiminnan koko elinkaaren ajan. Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että yhteydenpito kohdennetaan oikea-aikaisesti ja toiminnan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin.

Ota yhteyttä

Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland

Arto Ruotsalainen

Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit