Kayaks in the water, forest in the background

Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ja luvitus

AFRYn palvelut ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin sekä luvitukseen

Me AFRYllä autamme arvioimaan sitä, miten hankkeesi vaikuttaa ympäristöön ja ihmisiin, sekä miten nämä vaikuttavat hankkeeseesi. Autamme myös ympäristölupaprosessin läpiviennissä.

Ympäristöriskeillä ja sosiaalisilla riskeillä on kaksi ulottuvuutta. Projekti voi aiheuttaa riskejä ympäristölle ja yhteiskunnalle, mutta ympäristö- ja sosiaaliset tekijät voivat myös luoda riskejä hankkeen toteuttamiselle. Autamme asiakkaita hallitsemaan ympäristöriskejä ja sosiaalisia riskejä ja varmistamaan hankkeen kestävyyden.

suola yva

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) tavoitteena on tarkastella hankkeen ympäristövaikutuksia, arvioida niiden merkittävyyttä sekä lisätä sidosryhmien tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Yhdistämme ympäristökonsultoinnin, maankäytön suunnittelun ja eri tekniikan alojen osaamisemme, minkä ansiosta pystymme auttamaan asiakkaitamme viemään läpi menestyksekkäitä hankkeita.

Infra-Buildings, retail

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)

Kattava ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointi ja sidosryhmien huomioiminen mahdollistaa sosiaalisen toimiluvan saavuttamisen. Se merkitsee ympäröivän yhteiskunnan ja osallisten hyväksyntää asiakkaan toiminnalle. Autamme selvittämään, millaisia vaikutuksia suunniteltava hanke tai toiminta aiheuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tarjoamme työkaluja myös mahdollisten ristiriitojen ennakointiin ja ratkaisemiseen.

colleagues work together

Sidosryhmäyhteistyö

Jatkuvan sidosryhmäyhteistyön merkitys kasvaa. Sen tulee jatkua hankkeen tai teollisen toiminnan koko elinkaaren ajan. Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että yhteydenpito kohdennetaan oikea-aikaisesti ja toiminnan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin.

Wind Power

Ympäristöluvat ja vesiluvat

Sujuva ympäristölupaprosessi vaatii huolellista lupahakemuksen laadintaa ja lainsäädännön tuntemusta. AFRYllä on pitkä kokemus pienten ja suurten hankkeiden ympäristölupa- ja rekisteröintimenettelyistä sekä BAT-päätelmien soveltamisesta.

Ota yhteyttä

Minna Jokinen

Osastopäällikkö, Kestävä kehitys ja ilmasto

Anssi Karppinen

Osastopäällikkö, Vesistöselvitykset

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset ja artikkelit