Motorway ramp and a bridge in the evening

Všechny naše projekty připravujeme s důrazem na trvalou udržitelnost

Říká Petr Košan, jednatel AFRY CZ, v rozhovoru pro Dopravní noviny. Přečtěte si o cílech a přínosech stěžejních strategických koncepcí a nejvýznamnějších projektů, které v oblasti dopravní infrastruktury aktuálně připravujeme.

Společnost AFRY CZ, s. r. o., spadá pod mezinárodní skupinu AFRY, která působí ve více než čtyřiceti zemích a realizuje projekty ve více než sto zemích celého světa. Její působení v České republice nám přiblížil zástupce ředitele AFRY CZ Petr Košan.

Mezinárodní tým vedený společností AFRY CZ vyhrál zakázku na další fázi přípravy vysokorychlostní tratě Moravská brána I. Můžete tuto zakázku přiblížit?

Vysokorychlostní trať (VRT) Moravská brána I. je úsek rychlého spojení mezi Prosenicemi a Hranicemi. Bude součástí RS1 mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Trať je jedním z pilotních úseků výstavby VRT v ČR.

Předmětem této zakázky Správy železnic (SŽ) je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby, včetně zajištění potřebných podkladů a průzkumů, dokumentace EIA i zpracování záměru rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě. Projekt tedy určí přesné vedení trati, technologii výstavby, opatření na ochranu obyvatel, životního prostředí atd. První rychlovlaky po ní mají vyrazit v roce 2029, a to maximální rychlostí 320 km/h.

Jaká kritéria v tendru rozhodovala?

SŽ vítěze zakázky vybrala mezinárodně uznávanou metodou Best Value, ze 70 % tak rozhodla odbornost, kvalita a zkušenosti našeho sdružení. Přinášíme do ČR znalosti dvou světových špiček v oblasti přípravy VRT. Spolupracujeme jak s naší švédskou sestrou AF-Infrastructure, která je etablovaným partnerem projektů VRT ve Skandinávii, Německu a Švýcarsku. Ale také s francouzskou Systrou. Ta se od 80. let podílela na polovině všech světových projektů rychlých spojení. SŽ navíc využívá při tvorbě předpisů výstavby VRT francouzské normy, know-how Systry tak českou přípravu VRT velmi zefektivní.

Přinášíme i inovativní způsoby představení stavby veřejnosti. Vedle klasických informačních platforem také dva inovativní prezentační nástroje: interaktivní GIS portál a 3D virtuální realitu tratě vytvořenou za využití videoherního SW Unreal Engine.

Chceme přispět k posunutí ČR do železničního standardu Západu. Nejen v rámci tohoto aktuálního projektu, ale i v případě dalších budoucích úseků VRT.

Na jakých dalších významných stavbách v ČR se podílíte?

Působíme ve třech strategických odvětvích. Máme divizi Průmyslu, divizi Energetiky a divizi Infrastruktury. V rámci té se podílíme nejen na velkých a národně významných stavbách, ale také na řadě koncepčních dokumentů. Máme jeden z nejkomplexnějších konzultačních týmů pro dopravu a dopravní stavby s nezvykle rozsáhlým záběrem. Se silnou kompetencí v oblasti zpracování strategických a koncepčních dokumentů a projektové a inženýrské činnosti ve všech fázích.

Jakou koncepci byste označil za nejvýznamnější?

Nejvýznamnější aktuální koncepcí je rozsáhlá studie možností rozvoje silniční a dálniční sítě ČR, kterou připravujeme pro ŘSD. Naším úkolem je nalézt příležitosti lepšího propojení krajských měst, snížit dopravní zatížení Prahy a definovat alternativní dálkové trasy. To vše při zachování socioekonomické smysluplnosti a respektu k přírodě, krajině či kulturně-historickým hodnotám území. Cílem studie je doplnění základní silniční sítě, zvýšení odolnosti a bezpečnosti infrastruktury a podpora hospodářského rozvoje regionů.

Společensky sledovaným konceptem je i studie proveditelnosti Železničního uzlu Praha, ta má určit budoucnost kolejové dopravy hlavního města. Připravujeme také technickou studii stavby 519 Pražského okruhu a studii zkapacitnění dálnice D8 v úseku Zdiby - Nová Ves. V obou případech je součástí naší práce i posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Dlouhodobě a intenzivněspolupracujeme s mnohými kraji a městy na strategických rozvojových dokumentech. Aktuálně například na plánu udržitelné mobility Hradce Králové a územním plánu v Karlových Varech. Pro Zlín jsme zpracovali studii proveditelnosti tunelu pod centrem města. Koncepční práce nás baví na všech úrovních.

Na jakých dalších silničních a železničních projektech se podílíte?

V oblasti současných projektů silničních staveb jsme připravili například velkou část realizační dokumentace pro stavbu dálnice D35 Opatovice – Časy. Dokončujeme zadávací dokumentaci stavby I/34 Lišov – Vranín, pracujeme na tzv. Kladrubské spojce u Teplic, Jižní spojce v Hradci Králové či na projektu stavby 511 Pražského okruhu. Zahajujeme práce na zadávací dokumentaci D35 Sadová – Plotiště a realizační dokumentaci pro D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží. Jde o projekty, které svou velikostí a dopravním významem pomáhají zásadně dotvářet základní silniční síť ČR. Z hlediska zpracování stojí za zmínku stavba I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská. Jde o pilotní projekt ŘSD zpracovávaný v celém rozsahu metodou BIM. Téma digitalizace v projektování máme dobře zvládnuté a dlouhodobě podporujeme jeho rozšíření do českých infrastrukturních staveb. Jsme i spoluautory datového standardu SFDI.

Digitální model stavby (BIM) budeme připravovat i pro aktuálně získaný projekt strategické novostavby kolejového napojení pražského letiště v úseku Ruzyně - letiště. Tato akce je součástí jednoho z nejrozsáhlejších domácích infrastrukturních záměrů v oblasti konvenční železniční dopravy.

V segmentu železničních staveb připravujeme vedle těch celospolečensky nejsledovanějších i několik projektů strategické regionální povahy. Příkladem je rozsáhlý projekt v Mladé Boleslavi, který obsahuje komplexní rekonstrukci obou železničních stanic, rekonstrukci tratě, vznik její nové části, elektrifikaci a další.

Důležité jsou i naše mezinárodní projekty, díky kterým získáváme jedinečné znalosti a rozšiřujeme své obzory za hranice. S kolegy ve Švédsku například zahajujeme práce na detailním návrhu a tendrové dokumentaci úseku celostátně významné VRT Östlanken.

Všechny naše projekty připravujeme v duchu trvalé udržitelnosti, jednoho z hlavních pilířů AFRY.

Článek je také dostupný na stránkách Dopravní noviny.

Může vás také zajímat