Toiletpaper rolls

Analiza gramatury papierów higienicznych różnych producentów i korzyści wynikające z jej ujednolicenia

Kontrola gramatury w sektorze papierów higienicznych zawsze budziła kontrowersje. Podczas gdy niektóre marki wyraźnie podają minimalne ciężary na swoich opakowaniach, większość po prostu unika tego problemu. Część firm uważa, że bardziej istotna jest całkowita powierzchnia produktu, i to właśnie ona jest reklamowana. Bez względu na to, jaką strategię wybierze producent papierów higienicznych, wszyscy mogą się zgodzić, że gramatura produktu końcowego musi być jak najbardziej jednorodna.

Mając to na uwadze, postanowiliśmy ocenić wszystkich dużych producentów papierów higienicznych w Hiszpanii i Portugalii. Jak jednorodne są produkty, które możemy znaleźć w naszych supermarketach? Oczywiście odpowiedź na to pytanie była łatwa. Potrzebowaliśmy tylko wagi i odrobiny cierpliwości.

We wszystkich przypadkach wybraliśmy kompaktowe 2-warstwowe rolki papieru toaletowego, zawierające co najmniej 36 rolek z co najmniej trzech różnych partii. Dla porównania, waga każdej rolki została podzielona przez średnią dla danej marki. Oznacza to, że masa rolki opisanej jako 101%, jest o 1% większa niż waga innych rolek danej marki. Poniżej wyniki przedstawione są w formie wykresu pudełkowego z podziałem dla każdej marki:

PL_tissue_1

Uznaliśmy jako rozsądny do osiągnięcia rozrzut rzędu ± 1%, czyli coś, co udało się osiągnąć jedenastu z szesnastu badanych marek. Z wyjątkiem marki nr 13 nie było istotnej różnicy między partiami danej marki.

Innym interesującym pytaniem, które sobie zadaliśmy, było: w jakim stopniu ta zmienność wynika z różnic w gramaturze pojedynczej warstwy papieru? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należało obliczyć powierzchnię całkowitą papieru w każdej z rolek. Gramatura wahała się od 14,9 g/m2 do 19,6 g/m2, więc żeby porównać zmienność, musieliśmy odnieść pomiar gramatury dla każdej rolki papieru do średniej gramatury danej marki. Z nielicznymi wyjątkami u większości producentów rolki miały tę samą długość, co oznacza, że większość zmienności wynikała z różnic w gramaturze, a nie z całkowitej długości rolki. Tak więc, zgodnie z oczekiwaniami, wykres zmienności gramatury jest podobny do poprzedniego:

PL_tissue_2

Mając na uwadze te wyniki, można stanowczo stwierdzić, że: aby zminimalizować zmienność produktu końcowego, firma musi ograniczyć zmienność gramatury papieru. To dość oczywisty wynik i większość firm o tym wie. Jednak, jak pokazano, wielu producentów ma trudności z kontrolowaniem gramatury, nawet w ramach jednej partii.

Większość firm rekompensuje to zwiększając średnią wagę swoich rolek, aby osiągnąć cele dotyczące minimalnej gramatury, w ten sposób „rozdają” papier za darmo. W ramach tego badania wykazano, że firma dostarczała średnio 3% wagi powyżej specyfikacji (masa rolki była średnio o 3% powyżej wartości docelowej).

Z finansowego punktu widzenia zmniejszenie zmienności o 1% na maszynie papierniczej, która wytwarza 70 000 ton rocznie, pozwoli firmie zaoszczędzić około 450 000 €.

Kluczowe pytanie brzmi: skąd bierze się ta zmienność i co najważniejsze, w jaki sposób firma może ją zminimalizować?

Istnieje wiele źródeł zmienności. Niektóre są nieodłącznie związane z procesem, na przykład oscylacje w poprzek wstęgi. Istnieją też inne powody, takie jak oscylacje wzdłużne, metody pomiarowe, kalibracja przyrządów, sterowanie maszynami, procesy przetwarzania itp. Każde źródło zakłóceń należy zidentyfikować, określić ilościowo i odpowiednio zareagować.

Firma AFRY Solutions przy wielu okazjach z sukcesem optymalizowała kontrolę wagi, generując ponad 10 milionów euro oszczędności dla swoich klientów.

Aby zmniejszyć zmienność gramatury przy minimalnych kosztach i czasie, firma AFRY Solutions opracowała program G-Smart, wykorzystany już przy realizacji w ponad 100 projektach. Za pomocą tego programu AFRY Solutions określa ilościowo różne źródła zmienności w procesie i współpracuje z klientem w celu ich redukcji. Od zmienności poprzecznej lub wzdłużnej maszyny, przez procedury laboratoryjne, kalibrację skanera, procedury obsługi, aż po wszelkie inne źródła zmienności.

AFRY Solutions jest w stanie ocenić, skwantyfikować i poprzez odpowiednie działania zminimalizować zakłócenia procesu produkcyjnego. W konsekwencji prowadzi to do znacznych oszczędności. W zdecydowanej większości przypadków udaje się to osiągnąć przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, oraz przy stopie zwrotu do kilku miesięcy.

Zachęcamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy.

Tekst przygotowany przez: Piotra Rosiak
na podstawie artykułu znajdującego się TUTAJ

Piotr Rosiak - Project Assistant, Process

Piotr Rosiak

Project Assistant, Process

Kontakt do użytkownika Piotr Rosiak

W przypadku zapytań dotyczących sprzedaży prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W przypadku wszystkich innych pytań sprawdź nasze lokalizację i stronę z danymi kontaktowy
Woman typing on a laptop

O TYM SIĘ PISZE