PL_30th_anniversary

Trzy dekady intensywnego rozwoju i wyzwania przyszłości

Ship in a harbour, containers and cranes at the background

Połączenie spółki AFRY Poland sp. z o.o. ze spółką AF Infrastructure Polska sp. z o.o.

Drawing and helmet on a table

AFRY Poland zwiększa ofertę usług

Z dniem 1 marca 2023 roku, 10 konsultantów z firmy Biuro Inżynierskie J.Wujec dołączyło do AFRY.
PL_30lat
Artykuł ukazał się w Przeglądzie Papierniczym nr 4/2023
W marcu br. znana i ceniona firma inżynieryjno-konsultingowa AFRY Poland sp. z o.o. skończyła 30 lat. Z tego powodu odwiedziliśmy jej główną siedzibę w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 52. Rozmawialiśmy z p. Markiem Wilmanem, prezesem zarządu, p. Dariuszem Rogalą, kierownikiem działu zarządzania projektami oraz p. Marią Fonrobert-Jarosz, specjalistką ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Zapytaliśmy o kroki milowe w rozwoju biura, zmiany podyktowane potrzebami klientów i rynku, główne kierunki działalności i plany na przyszłość.

Od Interpapu do AFRY Poland

Firma ma za sobą ciekawą przeszłość, wplecioną w przeobrażenia systemowe i gospodarcze, jakie dokonywały się w Polsce. Powstała w marcu 1993 r. pod nazwą „ Interpap” Sp. z o.o. Jej założycielami było siedemnastu pracowników Biura Projektów Przemysłu Papierniczego „Bipropap” (których udziały stanowiły 49%) oraz dwóch wspólników ze Szwecji (reprezentujących Swedish Consulting – 26% i firmę Intercellulosa – 25%). Już po trzech miesiącach od powołania, polsko-szwedzkie biuro realizowało projekty wykonawcze dla wiodących klientów – zakładów w Kwidzynie, Świeciu i Ostrołęce. Głównym motorem działań były Kwidzyńskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze, zakupione wówczas przez International Paper – to otwierało możliwości rozwoju i procentowało zleceniami. Poza tym wpływały zamówienia z „Celulozy” Świecie (później Frantschach, dziś Mondi) i z Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych (następnie Intercell, obecnie Stora Enso).

Taki był początek. Pracowało się wtedy na deskach kreślarskich, powoli wprowadzając komputery. Tak właśnie projektowano w IP Kwidzyn. Pamiętają to doskonale prezes M. Wilman i kierownik D. Rogala, bowiem byli w gronie tych pierwszych siedemnastu współtwórców biura. Spośród tej grupy ośmiu nieprzerwanie pracuje tu do dziś.

Następnym krokiem milowym był związek z fińską grupą Jaakko Pöyry – we wrześniu 1999 r. Doceniając perspektywy rozwojowe przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce i duży potencjał łódzkiego biura projektów, Grupa zdecydowała o przejęciu 55% jego kapitału. Biuro zmieniło nazwę na Jaakko Pöyry Polska Sp. z o.o. Deski kreślarskie ustąpiły miejsca nowoczesnym komputerom z najnowszymi programami projektowymi, liczba pracowników wzrosła do ponad pięćdziesięciu, poszerzył się zakres usług i przybywało klientów, głównie międzynarodowych.

 

PL_30th_anniversary

 W maju 2006 r. firma zmieniła nazwę na Pöyry Forest Industry Sp. z o.o., a w listopadzie 2010 r. na Pöyry Poland Sp. z o.o. Właściciel pozostał ten sam i konsekwentnie realizował określoną wcześniej strategię [1-15].

Rok 2019 to kolejny krok milowy – połączenie z firmą ÄF, szwedzkim gigantem projektowym w przemyśle, infrastrukturze i energetyce, który przejął firmę Pöyry. Z pierwszych liter AF i ostatnich dwóch Pöyry powstała nazwa nowej firmy AFRY. Od 2020 r. oficjalną nazwą biura dowodzonego przez prezesa M. Wilmana jest AFRY Poland sp. z o.o. Ta fuzja otworzyła przed spółką nowe rynki, inne gałęzie przemysłu, wytyczyła drogi do nowych projektów, słowem – nowe możliwości i szanse na rozwój [16]. Zatrudnienie wzrosło do 130 osób i stale prowadzona jest otwarta rekrutacja, zgodnie z długofalową polityką kadrową i perspektywami dalszego rozwoju, wpisanego niejako w DNA firmy.

Najnowszym dowodem tego rozwoju jest przyłączenie do AFRY Poland zasobów poznańskiego Biura Inżynierskiego J.Wujec. Od 1 marca br. 9 konsultantów Biura J. Wujec, pod kierownictwem p. Anny Kowalskiej, pracuje w AFRY. Dzięki temu firma rozszerza zakres działalności o konstrukcje budowlane i wzmacnia interdyscyplinarną ofertę inżynieryjną dla sektora przemysłowego w Polsce i krajach Europy Wschodniej.

Kolejne połączenie zostanie sfinalizowane w ciągu najbliższych miesięcy i wiąże się z przejęciem spółki AF Infrastructure Polska z siedzibą w Poznaniu, dotąd działającej w strukturach innej dywizji Grupy. Realizuje projekty infrastrukturalne i zatrudnia 23 osoby.

Obecnie AFRY Poland ma trzy lokalizacje: w Łodzi (główna siedziba i 91osób zatrudnionych), w Kwidzynie (gdzie na stałe pracują 4 osoby) i w Poznaniu (z 11 pracownikami).

Przemysł celulozowo-papierniczy przede wszystkim

Podstawową działalnością firmy-trzydziestolatki był i jest przemysł celulozowo-papierniczy. Choć od pierwszych lat nowego wieku aktywnie wspiera też inne branże, jak chemiczna i energetyczna, a niebawem rozszerzy zakres działalności o budownictwo i infrastrukturę, to nieprzerwanie głównym sektorem jest dla niej papiernictwo. Na rzecz tego przemysłu pracuje obecnie 70% załogi AFRY Poland. Stałe partnerstwo z wieloma zakładami, z którymi zaczynała, jak Mondi Świecie, Stora Enso, MM Kwidzyn, Arctic Paper Kostrzyn i innymi, zobowiązuje. Rozwój w tym kierunku wynikał głównie z potrzeb klientów i konieczności wspierania ich w pracach modernizacyjnych. Potrzebowali partnera świadczącego szeroki zakres usług projektowych, łącznie z doradztwem i know-how. Właśnie AFRY Poland stało się takim doświadczonym partnerem, który realizuje prace kompleksowe, nie tylko w Polsce. Dostosowuje się rynkowo i organizacyjnie, by sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, a często nawet je wyprzedzając, w myśl swojego hasła „Making Future”.

PL_30th_anniversary

To efekt przynależności do Grupy AFRY, która według rankingu Engineering News-Record, zajmuje pierwsze miejsce w zakresie usług dla przemysłu celulozowo-papierniczego, drugie – spożywczego, trzecie – chemicznego i piąte – procesów przemysłowych (patrz schemat). Na potrzeby naszej branży wykonuje precyzyjne analizy, jak np. prezentowana ostatnio w „Przeglądzie…” analiza gramatury papierów higienicznych [17], czy audyty bezpieczeństwa, z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i cyfryzacji procesów przemysłowych [18].

W kierunku cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju

Dalsze ambicje rozwojowe AFRY Poland wiążą się ściśle z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami rzeczywistości. Takim jest cyfryzacja przedsiębiorstw, związana z Przemysłem 4.0. Polega na wprowadzaniu narzędzi IT do integracji wszystkich systemów w celu optymalizacji procesów i zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, m.in. dzięki tworzeniu rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej (AR i VR), przemysłowemu internetowi rzeczy (IIoT), bliźniakowi cyfrowemu (Digital Twin), systemom zarządzania Pulse i MES oraz skanowaniu 360° obiektów wraz z pomiarem laserowym (eSite view). Zastosowanie rozwiązań cyfrowych w przemyśle staje się nieuniknione.

Drugim ważnym aspektem jest szeroko pojęta ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Obejmuje wszelkiego rodzaju projekty związane z pozyskiwaniem nowych źródeł energii, jak np. projekty wodorowe, projekty dotyczące utylizacji i zagospodarowania dwutlenku węgla, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Właśnie to w przyszłości powinno poskutkować poprawą warunków życia na naszej planecie. Reprezentanci AFRY Poland oczekują wielu inwestycji w tym zakresie i wdrażania instalacji, które będą produkowały wodór, zajmowały się utylizacją odpadów i przetwarzaniem ich w energię. To wyznacza przyszłość zakładów przemysłowych, Grupy AFRY i jej firmy w Polsce, która już wspiera kolegów z korporacji w Czechach, Niemczech, Słowacji, Austrii, a po zakończeniu wojny także w Ukrainie. Tutaj ma plany pomóc kolegom z biura w Kijowie odbudować sektor przemysłowy w ich kraju. Na razie jest to sfera planów, ale w przyszłości można się spodziewać dużych inwestycji na tamtejszym rynku.

Wszystko wskazuje, że przed doświadczonymi projektantami z AFRY Poland stoją wyzwania na co najmniej kolejne 30 lat. Tego serdecznie życzymy…

 J.W.

LITERATURA
[1] J. Palka. 2000. „Jaakko Pöyry w polskim wydaniu”. Przegląd Papierniczy 56 (9) : 506-507.
[2] A.K., J.W. 2005. „Jaakko Pöyry. Nie ma dla nas projektów ekstremalnych – rozmowa z prezesem Markiem Wilmanem”. Przegląd Papierniczy 61 (1) : 26-29.
[3] J.W. 2006. „Skaner laserowy w Pöyry Forest Industry Sp. z o.o.”. Przegląd Papierniczy 62 (7) : 373-374.
[4] A.K., J.W. 2007. „Pöyry Forest Industry nadal się rozwija”. Przegląd Papierniczy 63 (1) : 29-30.
[5] J.W., A.K. 2008. „To był dobry rok… – z wizytą w Pöyry Forest Industry Sp. z o.o.”. Przegląd Papierniczy 64 (1) : 25.
[6] J.W. 2009. „Sukcesy i nadzieje Pöyry Forest Industry Sp. z o.o. – rozmowa z prezesem Markiem Wilmanem”. Przegląd Papierniczy 65 (1) : 19-20.
[7] „PÖYRY generalnym projektantem budowy ECO7 w Mondi Świecie S.A.”. 2010. Przegląd Papierniczy 66 (4) : 193-194.
[8] A.K., J.W. 2012. „Pöyry Poland Sp. z o.o. – duża firma do dużych projektów”. Przegląd Papierniczy 68 (1) : 29-30.
[9] J.W., A.K. 2013. „Kolejny rok w Pöyry Poland – z wizytą u prezesa Marka Wilmana”. Przegląd Papierniczy 69 (1) : 21-22.
[10] J.W., A.K. 2014. „Pöyry Poland. Ugruntowanie pozycji oraz nowe perspektywy rozwoju – rozmowa z prezesem
M. Wilmanem i dyrektorem R. Niewadziszem”. Przegląd Papierniczy 70 (1) : 25-27.
[11] J.W., A.K. 2015. „Optymistyczna prognoza na 2015 rok według Pöyry Poland – rozmawiamy z prezesem Markiem Wilmanem”. Przegląd Papierniczy 71 (1) : 29-30.
[12] A.K., J.W. 2016. „Pöyry Poland Sp. z o.o. – obiecujące prognozy prezentują prezes Marek Wilman, kierownicy Dariusz Rogala (zarządzanie projektami) i Cezary Kowalewski (dział technologiczno-mechaniczny)”. Przegląd Papierniczy 72 (1) : 23-25.
[13] J.W., A.K. 2017. „Pöyry Poland Sp. z o.o. – zrównoważony rozwój i ambitne plany”. Przegląd Papierniczy 73 (1) : 19-21.
[14] J.W., A.K. 2018. „Pöyry Poland Sp. z o.o. odpowiada na rosnące wymagania klientów”. Przegląd Papierniczy 74
(1) : 13-15.
[15] J.W., A.K. 2019. „W Pöyry Poland przyszłość rysuje się optymistycznie”. Przegląd Papierniczy 75 (1) : 37-39.
[16] J.W., A.K. 2020. „Pöyry oficjalnie pod nazwą AFRY”. Przegląd Papierniczy 76 (1) : 17-18.
[17] Eduardo de Almeida. 2023. „AFRY. Analiza gramatury papierów higienicznych różnych producentów i korzyści wynikające z jej ujednolicenia”. Przegląd Papierniczy 79 (1) : 27-28.
[18] Ruusu Kallio. 2021. „AFRY. Cyfryzacja bezpieczeństwa przemysłowego – 100% bezpieczeństwa dzięki rzeczywistości wirtualnej”. Przegląd Papierniczy 77 (2) : 80-81.