AFRY forrest

Změna klimatu a udržitelnost

Proaktivně řešíme klimatické výzvy

V době, kdy klimatické změny představují jednu z největších globálních výzev, je klíčové najít komplexní a efektivní řešení. V AFRY se zaměřujeme na integraci technických, ekonomických a sociálních aspektů k dosažení udržitelných cílů. Nabízíme strategickou podporu, hodnocení rizik a návrhy technologických řešení pro dekarbonizaci a adaptaci na klimatické změny, aby naše projekty byly nejen ekologicky šetrné, ale i ekonomicky výhodné.

V AFRY se na zmírňování klimatických změn a přizpůsobování se jim díváme z komplexního hlediska, s hlubokými technickými znalostmi v různých odvětvích a v kombinaci s poradenskými schopnostmi a obchodními znalostmi.

Strategická podpora

Své klienty podporujeme na různých úrovních, včetně například strategií a plánů v oblasti zmírňování dopadů změn klimatu, stanovování cílů, monitorování pokroku, podávání zpráv a také hodnocení rizik a zranitelnosti.

Jako přední konzultant v oblasti energetické transformace a různých průmyslových odvětví v kombinaci se znalostmi udržitelného podnikání a regulačních požadavků v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky přispíváme k dekarbonizaci energeticky nejnáročnějších odvětví, ale také podporujeme ta, která umožňují snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím nízkouhlíkových inovací v celém hodnotovém řetězci.

Dekarbonizace

Dosažení čisté nulové emise do roku 2050 bude vyžadovat rozsáhlou transformaci celého hospodářství, zejména odvětví energetiky, teplárenství, stavebnictví a dopravy. Zatímco řada společností se zavázala k dosažení čistých nulových emisí na úrovni organizace a stanovila si cíle pro snížení emisí skleníkových plynů, skutečná realizace nízkouhlíkových projektů je spojena se značnými kapitálovými výdaji a potřebou dlouhodobé klimatické strategie.

Společnost AFRY je schopna posoudit různé cesty a technologická řešení pro dosažení uhlíkové neutrality, včetně jejich nákladů. To nám umožňuje poskytnout zákazníkům podklady pro rozhodování a zároveň zohlednit změny politiky a vládní pobídky na úrovni EU a jednotlivých států, které jsou hnací silou nízkouhlíkových technologií a infrastruktury.

Posouzení klimatických rizik

V závislosti na zeměpisné poloze a odvětví podnikání jsou budoucí klimatické podmínky jedním z klíčových rizik investičního projektu nebo akvizice podniku. Je nezbytné vědět, zda byly fyzikální klimatické podmínky a rizika, která z nich vyplývají, zohledněny během procesu navrhování nebo plánování jakékoli operace nebo obchodního plánu. V AFRY jsme připraveni vám pomoci i v této oblasti.