AFRY forrest

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

AFRYn kanssa teet vastuullisuudesta kannattavaa.

Yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten on yhä tärkeämpää huomioida ilmastoon ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset toiminnassaan. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja optimoimaan toimenpiteet, joilla vastuullisuudesta tulee integroitu osa liiketoimintaa ja arvonluontia. Käytännössä tämä tarkoittaa vastuullisuuden sisällyttämistä esimerkiksi osaksi strategiatyötä, tuotekehitystä ja muita liiketoiminnan kannalta olennaisia prosesseja.

Autamme asiakkaitamme aktiivisesti kehittämään, ottamaan käyttöön ja hallitsemaan ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä kestäviä ja kannattavia ratkaisuja. Asiantuntemuksemme ja ammattitaitomme on laajaa ja monialaista, ja pystymme palvelemaan asiakkaita alasta riippumatta.

Palvelumme lähtevät asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista. Autamme muotoilemaan strategian ja mittarit, jotka ohjaavat organisaatiotasi kohti vastuullisuudelle ja ilmastoasioille määritettyä tavoitetilaa. Tuemme tulosten mittaamisessa, seurannassa, auditoinnissa ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa, sekä näiden kommunikoinnissa sidosryhmille.

Strategy Meeting, Packaging

Ilmastopalvelut

Vastuullisuuspalvelut

 • Vastuullisuusohjelmat ja -strategiatyö
 • Riskienhallinta
 • Ihmisoikeusriskikartoitukset esimerkiksi osana huolellisuusvelvoitetta
 • Sidosryhmäanalyysit ja -vuoropuhelu
 • Vastuullisuustavoitteiden asetanta ja -mittaus (mm. KPI (key performance indicators) -mittarien kehitys)
 • Benchmark- ja GAP-analyysit
 • Vastuullisuusraportointi (mm. GRI ja NFI)
 • Kiertotalous
 • Materiaali- ja resurssitehokkuus
 • AFRYn data-analytiikkatyökalu vastuullisuuden arviointiin (SBPI)
 • CEEQUAL (Civil Engineering Environmental and Quality Assessment and Awards Scheme): vapaaehtoinen ympäristöluokitusjärjestelmä, jolla arvioidaan laaja-alaisesti kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja hankkeen koko elinkaaren aikana
 • BREEAM- ja LEED-sertifioinnit
water people brand image
Two men and one woman in a standing meeting

ESG ja vastuullinen sijoittaminen

 • ESG-asioiden huomioiminen sijoitusprosessissa
 • ESG-ohjelmien, tavoitteiden ja mittareiden luominen ja seuranta
 • ESG Due Diligence -prosessissa
 • Benchmark-analyysit, mm. sijoitusyhtiöiden toimialakohtainen vertailu
 • Yritysvastuun olennaisuusarvioinnit ja olennaisuuden kehittäminen
 • EU:n kestävän rahoituksen sääntely
  • Valmius- ja GAP-analyysit ja toimijan säännöstenmukaisuuden maturiteettiarvioinnit
  • Vihreä taksonomia
  • NFI-direktiivi
  • ESG-tiedonantovelvoitteet
 • Sidosryhmäanalyysit, -haastattelut ja -työpajat
 • Sijoittajaviestintä

Todentaminen

 • FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimana todentaja- organisaationa (VB05, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 14065)
 • puolueeton, riippumaton

Todentamisen kohteita ovat:

 • päästökauppatodentamistoiminta (polttolaitokset, massan, paperin ja kartongin valmistus)
 • sähkön tuotantotukitodentaminen (tuulivirtaus, metsähake, biokaasut ja puupolttoaine)
 • kestävyyskriteeritodentaminen

Lue lisää alla olevasta esitteestämme.

construction people walking upstairs

Aiheeseen liittyvät dokumentit

Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland
Arto Ruotsalainen
Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut
Katri Luoma-aho
Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Ota yhteyttä: Tiina Kähö

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit