AFRY forrest

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

AFRYn kanssa teet vastuullisuudesta kannattavaa

Yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten on yhä tärkeämpää huomioida ilmastoon ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset toiminnassaan. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja optimoimaan toimenpiteet, joilla vastuullisuudesta tulee integroitu osa liiketoimintaa ja arvonluontia. Käytännössä tämä tarkoittaa vastuullisuuden sisällyttämistä esimerkiksi osaksi strategiatyötä, tuotekehitystä ja muita liiketoiminnan kannalta olennaisia prosesseja.

Autamme asiakkaitamme aktiivisesti kehittämään, ottamaan käyttöön ja hallitsemaan ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä kestäviä ja kannattavia ratkaisuja. Asiantuntemuksemme ja ammattitaitomme on laajaa ja monialaista, ja pystymme palvelemaan asiakkaita alasta riippumatta.

Palvelumme lähtevät asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista. Autamme muotoilemaan strategian ja mittarit, jotka ohjaavat organisaatiotasi kohti vastuullisuudelle ja ilmastoasioille määritettyä tavoitetilaa. Tuemme tulosten mittaamisessa, seurannassa, auditoinnissa ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa, sekä näiden kommunikoinnissa sidosryhmille.

 

   

  Strategy Meeting, Packaging

  Ilmastopalvelut

  • Hiilineutraaliustiekartat ja ilmastostrategiat
  • Ilmastotavoitteiden asetanta (mm. SBT, Science Based Targets)
  • Ilmastoriskien ja mahdollisuuksien tunnistus ja arviointi
   • TCFD-palvelut (Task Force On Climate-Related Financial Disclosures)    
  • Markkina-analyysit ja investointisuunnitelmat (mm. pohjautuen AFRYn BID3 energiamarkkinamalliin)
  • Ilmastoraportointi (mm. CDP)
  • CO₂-päästöjen hallinta, laskenta ja raportointi (hiilijalanjälki, -kädenjälki, nettopositiivisuus ja kompensointi)
   • Hiilinielulaskenta ja hiilivaraston mallinnus
   • Koulutukset hiilijalanjäljen laskennasta ja hallinnasta
  • Päästökauppakonsultointi ja todentaminen: päästölupahakemukset, ilmaisten päästöoikeuksien hakemukset (katso lisätietoja alta)
  • Elinkaariarvioinnit (LCA, Life Cycle Analysis), tuotteiden ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declaration)

  Vastuullisuuspalvelut

  • Vastuullisuusohjelmat ja -strategiatyö
  • Riskienhallinta
  • Sidosryhmäanalyysit ja -vuoropuhelu
  • Vastuullisuustavoitteiden asetanta ja -mittaus (mm. KPI (key performance indicators) -mittarien kehitys)
  • Benchmark- ja GAP-analyysit
  • Vastuullisuusraportointi (mm. GRI ja NFI)
  • Kiertotalous
  • Materiaali- ja resurssitehokkuus
  • AFRYn data-analytiikkatyökalu vastuullisuuden arviointiin (SBPI)
  • CEEQUAL (Civil Engineering Environmental and Quality Assessment and Awards Scheme): vapaaehtoinen ympäristöluokitusjärjestelmä, jolla arvioidaan laaja-alaisesti kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja hankkeen koko elinkaaren aikana
  • BREEAM- ja LEED-sertifioinnit
  water people brand image
  Two men and one woman in a standing meeting

  ESG ja vastuullinen sijoittaminen

  • ESG-asioiden huomioiminen sijoitusprosessissa
  • ESG-ohjelmien, tavoitteiden ja mittareiden luominen ja seuranta
  • ESG Due Diligence -prosessissa
  • Benchmark-analyysit, mm. sijoitusyhtiöiden toimialakohtainen vertailu
  • Yritysvastuun olennaisuusarvioinnit ja olennaisuuden kehittäminen
  • EU:n kestävän rahoituksen sääntely
   • Valmius- ja GAP-analyysit ja toimijan säännöstenmukaisuuden maturiteettiarvioinnit
   • Vihreä taksonomia
   • NFI-direktiivi
   • ESG-tiedonantovelvoitteet
  • Sidosryhmäanalyysit, -haastattelut ja -työpajat
  • Sijoittajaviestintä

  Todentaminen

  • FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimana todentaja- organisaationa (VB05, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 14065)
  • puolueeton, riippumaton

  Todentamisen kohteita ovat:

  • päästökauppatodentamistoiminta (polttolaitokset, massan, paperin ja kartongin valmistus)
  • sähkön tuotantotukitodentaminen (tuulivirtaus, metsähake, biokaasut ja puupolttoaine)
  • kestävyyskriteeritodentaminen

  Lue lisää alla olevasta esitteestämme.

  construction people walking upstairs

  Aiheeseen liittyvät dokumentit

  Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland
  Arto Ruotsalainen
  Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

  Kiinnostuitko palveluistamme?

  Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

  Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
  Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut
  Katri Luoma-aho
  Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

  Kiinnostuitko palveluistamme?

  Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

  Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

  Tutustu projekteihimme

  Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit