Path through a forest

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

Vastuullisuus ja ilmastonmuutos

AFRYn avulla teet vastuullisuudesta kannattavaa

Jokaisen yrityksen, organisaation ja viranomaisen on elintärkeää huomioida ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset toiminnassaan. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja optimoimaan ne toimet, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja varmistetaan liiketoiminnan vastuullisuus.

Autamme asiakkaitamme aktiivisesti kehittämään, ottamaan käyttöön ja hallitsemaan ympäristöön, ilmastoon ja ihmisten hyvinvointiin liittyviä kestäviä ratkaisuja. Asiantuntemuksemme ja ammattitaitomme on laajaa ja monialaista, ja pystymme palvelemaan asiakkaita alasta riippumatta.

Palvelumme lähtevät asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista. Autamme muotoilemaan strategian, tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat organisaatiosi kohti vastuullisuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä. Tuemme tulosten mittaamisessa, seurannassa, auditoinnissa ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa sekä näiden kommunikoinnissa sidosryhmille.

Ilmastonmuutokseen liittyvät palvelumme

 • hiilijalanjälki, hiilikädenjälki ja nettopositiivisuus
 • hiilinielulaskenta ja hiilivaraston mallinnus
 • hiilidioksidipäästöjen kompensointi
 • tiekartat hiilineutraaliuteen ja ilmastostrategiat
 • ilmastomuutosriskien arviointi
 • elinkaariarvioinnit (life cycle analysis, LCA), tuotteiden ympäristöselosteet (EPD environmental product declaration)
 • päästökauppakonsultointi: päästölupahakemukset, ilmaisten päästöoikeuksien hakemukset
 • päästökauppatodentaminen (katso lisätietoja alta)
 • TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) -raportointi

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen palvelumme

 • riskien arviointi
 • sidosryhmäanalyysit ja -vuoropuhelu
 • kestävän kehityksen strategiat 
 • KPI (Key Performance Indicators) -mittarien kehitys
 • vastuullisuuden nykytilan määritys, vertailu ja gap-analyysi
 • kestävyysraportointi (mm. GRI)
 • digitaalinen työkalu vastuullisuuden arviointiin (SBPI)
 • ympäristövaikutusten pienentäminen
 • energia-, vesi- ja resurssitehokkuus
 • pakkausmateriaalien valinta ja pakkausten suunnittelu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
 • jätteen vähentäminen ja jätehuolto
 • CEEQUAL (Civil Engineering Environmental and Quality Assessment and Awards Scheme) - vapaaehtoinen ympäristöluokitusjärjestelmä, jolla arvioidaan laaja-alaisesti kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja hankkeen koko elinkaaren aikana

Aiheeseen liittyvät dokumentit

Ota yhteyttä

Minna Jokinen

Osastopäällikkö, ympäristökonsultointi, Etelä-Suomi

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, ympäristöpalvelut, Pohjois-Suomi, kiertotalous