AFRY forrest

Hållbarhet

AFRYs tjänster inom hållbarhet

Med AFRYs hjälp blir hållbarhet lönsamt

Att tolka era behov och förstå hur hållbarhet inom olika marknader utvecklas är av yttersta vikt för oss. Vi hittar de affärsmässiga fördelarna som medförs av hållbarhet och förbereder er för den cirkulära ekonomin.

Med AFRY vid er sida skapar vi hållbara och lönsamma verksamheter. Med gedigen erfarenhet och expertkunskap inom ett antal tekniska discipliner skapar vi hållbara lösningar som möter era behov. Det kan vara allt från övergripande hållbarhetsstrategier till implementering och konkreta åtgärder. AFRYs strategiska hållbarhetstjänster har mycket att erbjuda kunder inom både den offentliga och den privata sektorn.

group of people walking in the city

Ladda ner guide: Göra framtidens städer klimatneutrala

Våra experter har tagit fram en guide som hjälper dig att gå igenom hur du ansöker om extern finansiering för att göra städerna klimatneutrala. Registrera dig för att få tillgång till guiden och ta emot ytterligare exklusiva insikter!

Vi stödjer er i utformningen av strategier, mål och nyckeltal som gör att ni kan styra företaget mot bättre hållbarhetsresultat och därmed bli mer konkurrenskraftiga och intressanta för investerare.

Våra tjänster omfattar:

 • Omvärlden och nuvarande situation
  • Benchmarking och undersökning av luckor (gapanalys)
  • Riskbedömning
  • Intressentanalys och dialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Nuläge och potential kring cirkulär ekonomi
  • Klimatberäkningar
  • Tolkning och implementering av internationella och nationella standarder och riktlinjer inom hållbarhetsområde.
  • LCA, EPD,
  • ESG DD, GRESB
  • Hållbarhetsrevisioner i leverantörskedjan
 • Strategi och hållbar affärsutveckling
  • Hållbarhetsstrategi
  • Miljö- och hållbarhetsprogram för kommuner
  • Mål och nyckeltal
  • Uppförandekod och policy
  • Workshop och utbildning
  • EU Taxonomi
  • TCFD, SBT
 • Kommunikation och övervakning
  • Revisioner
  • Hållbarhets- och klimatredovisning

Vi börjar ofta med att analysera den nuvarande situationen genom riskbedömningar och analys av värdekedjan. Vi genomför också dialoger med utvalda intressenter. Att känna till sina intressenters åsikter och prioriteringar är en avgörande del av processen med att fastställa ramen för hållbarhetsarbetet. Väsentlighetsanalysen leder till definierade fokusområden och handlingsplaner och utgör grunden för en övergripande hållbarhetsstrategi. Förankring och utveckling av analysen sker i workshoppar med organisationen.

Vi erbjuder utveckling och implementering av utbildningsinitiativ av olika slag, såsom onlinekurser och seminarier. Vi är väl förtrogna med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer. Vi hjälper er att tillämpa olika standarder såsom GRI Standards CDP och PRI.

Vi utför revisioner av kontrolldokument, såsom miljöplaner, baserade på de officiella kontrolldokumenten på regional och nationell nivå, till exempel i offentliga förvaltningar.

Vi erbjuder även riskbedömning för projekt eller som ett stödverktyg för finansmarknaden. Vi kartlägger och beräknar koldioxidutsläpp så att ni kan formulera och förverkliga företagets klimatstrategi.

Vi erbjuder analyser utifrån principerna inom cirkulär ekonomi och de lagar och regler, samt trender som finns på området. På branschnivå kan vi genomföra studier och benchmarking för att kartlägga hur långt er bransch har kommit. Vi kan också analysera ert företags processer för att hitta nya cirkulära lösningar som kan implementeras både direkt och i ett mer långsiktigt perspektiv. Om ni vill engagera era anställda arrangerar vi en workshop som utbildar inom cirkulär ekonomi följt av öppen diskussion och brainstorming under vår ledning, för att identifiera vilka cirkulära lösningar som skulle passa ert företag.

Vi kan stödja er process till att utveckla mål och nyckeltal för att nå hållbara resultat. Ett sätt att göra detta på är att använda de globala utvecklingsmålen som inspiration, vilket också resulterar i ett ”utifrån-perspektiv”. Vi kan analysera de aktuella målen i förhållande till företagets primära hållbarhetsaspekter och introducera möjliga nya dimensioner såsom gemensamt värde – den nytta samhället drar av målformuleringen. De rätta målen och de viktigaste nyckeltalen är nödvändiga för att uppnå ett effektivt hållbarhetsarbete.

Våra kompetenser

Kontakta Anna-Karin Jönbrink

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade projekt

Relaterade nyheter, events och artiklar