Nuclear power plant at night

Kärnkraft

Pionjärer inom rådgivning för kärnkraftsindustrin sedan 1950-talet

Vi har samarbetat med kärnkraftsindustrin sedan start och genomfört framgångsrika projekt i allt från fullserviceuppdrag till mycket specialiserade detaljer. Vårt fokus har alltid legat på att öka utnyttjandegraden, förbättra driftsäkerheten och höja säkerhetsnivån på anläggningarna.

För att säkerställa högsta standard anlitar vi ledande experter och behöriga ingenjörer och samarbetar med ett utvalt nätverk bestående av kompetenta och renommerade externa branschexperter. Det gör att vi har en perfekt position med erfarenhet inom alla aspekter av kärnkraft som täcker in kärnkraftverkets hela livscykel.

Vi stöttar dig genom hela projektets livscykel i alla relevanta aspekter som rör kärnkraftstillgångarna - allt från säkerhet och tekniska lösningar till ekonomi - och tillgodoser en rad olika komplicerade kundbehov inom bland annat strategisk rådgivning, licensiering, konstruktion, drift och avveckling.

Vi är kända för att leverera den högsta servicenivån och bidrar med omfattande lokal förståelse och internationell expertis som sträcker sig 40 år tillbaka. Som stabil partner tror vi på ett långsiktigt och öppet samarbete med våra kunder och partners som bygger på tillit och trovärdighet.

Våra nyckelkompetenser

  • Konstruktion
  • Licensiering
  • Uppgraderingar av kärnkraftverk
  • Säkerhetsanalyser
  • Drift och underhåll
  • Avveckling
  • Hantering av radioaktivt avfall
Ingeborg Grotterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.