Nuclear power plant on shoreline at dusk

Kärnkraft

Pionjärer inom rådgivning för kärnkraftsindustrin sedan 1950-talet

Vi har samarbetat med kärnkraftsindustrin sedan start och genomfört framgångsrika projekt i allt från fullserviceuppdrag till mycket specialiserade detaljer. Vårt fokus har alltid legat på att öka utnyttjandegraden, förbättra driftsäkerheten och höja säkerhetsnivån på anläggningarna.

Våra oberoende experter kombinerar djup teknisk detaljkunskap från flera decenniers erfarenhet med nytänkande och marknadskunskap för att kunna leverera framgångsrika projekt inom kärnkraftområdet. Vårt erbjudande innehåller strategisk rådgivning, detaljlösningar och expertkunskap. De partnerskap och samverkansavtal vi har med våra kunder visar på det förtroende som finns för våra medarbetare och för kvaliteten på de tjänster och lösningar som vi levererar.

Vi stöttar dig genom hela projektets livscykel i alla relevanta aspekter som rör kärnkraftstillgångarna - allt från säkerhet och tekniska lösningar till ekonomi - och tillgodoser en rad olika komplicerade kundbehov inom bland annat strategisk rådgivning, licensiering, konstruktion, drift och avveckling.

Vi är kända för att leverera den högsta servicenivån och bidrar med omfattande lokal förståelse och internationell expertis som sträcker sig 40 år tillbaka. Som stabil partner tror vi på ett långsiktigt och öppet samarbete med våra kunder och partners som bygger på tillit och trovärdighet.

Våra nyckelkompetenser

  • Konstruktion
  • Licensiering
  • Uppgraderingar av kärnkraftverk
  • Säkerhetsanalyser
  • Drift och underhåll
  • Avveckling
  • Hantering av radioaktivt avfall
Nuclear solar

En hållbar lösning

Kärnkraften är idag, efter vattenkraften, den näst största källan till fossilfri el och står globalt för cirka 10 procent av världens elproduktion 1 . Inom EU producerar den omkring en fjärdedel av all elektricitet och är därmed det största kraftslaget 2 . I världens avancerade ekonomier står kärnkraften för cirka 40 procent av den koldioxidsnåla elen. Trots att kärnkraften är fossilfri och ger upphov till mycket låga utsläpp av koldioxid finns det utmaningar kring investeringskostnader, avfallshantering och säkerhetsstandarder som ställer högre krav än för andra tekniker. Detta är utmaningar som kräver noggrant beaktande.

Våra experter har en helhetssyn på omställningen från en värld som i stor utsträckning är fossilbaserad till en värld baserad på ren energi, samt de koldioxidsnåla teknologier som finns tillgängliga för att möjliggöra denna omställning. Inom ramen för de globala hållbarhetsmålen och lokala marknadsförutsättningar tar AFRYs experter alltid ett oberoende och faktabaserat förhållningssätt för att identifiera och möjliggöra rätt väg till en mer hållbar framtid.

När företag inom alla olika områden står inför utmaningen att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp är vår ambition att värna om en långsiktigt framgångsrik, konkurrenskraftig och hållbar utveckling, både för våra kunder och för kommande generationer.

AFRYs experter använder sig av bästa tillgängliga teknik (BAT) och en god säkerhetskultur som sätter säkerheten i första rummet. AFRY följer internationellt erkända principer, inklusive IAEA: s riktlinjer och lokalt bestämda lagar och föreskrifter, som ställer krav på högsta säkerhet samt tekniska bestämmelser och standarder. Våra experter har teknisk såväl som marknadsexpertis inom allt från förnybar teknik och nyare teknik som energilagring och koldioxidinfångning till både konventionell och ny kärnkraft – från storskalig kärnkraft till nya små och avancerade modulära reaktorer (SMR/AMR). Oavsett om ni är i behov av en fullständig partner för en ny eller befintlig anläggning, en anläggning i avvecklingsfasen, eller om ni söker opartisk rådgivning inom andra delar av energiområdet är AFRYs experter redo att bistå er i ert projekt och i era investeringar.

Nuclear

The future of nuclear in energy and transport systems

Den 28 januari 2021 presenterade Phil Hodges och Simon Wakter AFRYs ståndpunkt kring kärnkraftsteknik och den roll den kommer att spela i framtida energi- och transportsystemet.
Ingeborg Grotterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden
Ingeborg Grotterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ingeborg Grotterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.