Motorway ramp and a bridge in the evening

Vägar

Väglösningar

Vägar är själva kärnan i vår transportinfrastruktur. AFRY levererar hållbara lösningar för vägprojekt av alla slag och storlekar.

Att planera, bygga, driva och underhålla vägnät är viktigt för att sammanlänka landsbygdsområden och öka rörligheten i städer.

I samarbete med kommuner och myndigheter hittar AFRY framtidens kostnadseffektiva, moderna och hållbara väglösningar. Vi har omfattande erfarenhet av design och underhåll av vägar och tillsyn av vägbyggnation. Tack vare kunnandet hos våra väg- och trafikingenjörer kan vi erbjuda stöd I vägprojekt av alla typer och storlekar, från promenadstråk till motorvägar. Från genomförbarhetsstudier till design, anbudshantering och avancerad teknisk rådgivning.

Vi planerar och beräknar trafikflöden genom städer, skapar flexibla vägavgiftssystem för att hantera trängsel och säkrar hållbarhet, funktion, trafiksäkerhet och kostnadseffektivitet.

Folke Sandberg  - Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Peter Lundman - Technical Director BA Transportation
Peter Lundman
Technical Director BA Transportation

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade nyheter, events och artiklar