1790_afry_makingfuture0898.jpg

Sijoittajille

AFRY sijoituskohteena

AFRY on vakaa yhtiö, joka on perinteisesti tuottanut hyvää tulosta ja kasvanut kannattavasti. Globaalien megatrendien odotetaan johtavan kestävien ratkaisujen kysynnän kasvuun, mikä luo AFRYlle merkittäviä mahdollisuuksia asemansa vahvistamiseen entisestään. AFRYn B-sarjan osake on listattu Nasdaq Tukholman pörssissä.

1790_afry_makingfuture0898.jpg

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti

AFRYn vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja yritysvastuuraportit löytyvät globaalilta sivustoltamme englanniksi. Samalta sivulta löytyy myös tulosjulkistustilaisuuksien tallenteet sekä konsernijohtajan haastatteluita.

Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet määrittävät AFRYn päätöksentekoa. Lue lisää AFRYn hallinnointiperiaatteista, konsernin hallituksen ja johtoryhmän toiminnasta sekä yhtiökokouksista englanniksi Corporate Governance -sivustoltamme.

A group of five adults walking on a roof terrace

AFRYn osake

Suurimmat osakkeenomistajat

Ota yhteyttä

Ebba Vassallo - Investor Relations Contact

Ebba Vassallo

Investor Relations Contact
Computer document on desk

Lue lisää AFRYstä sijoituskohteena

Laajat sijoittajasivut löytyvät englanninkieliseltä sivustoltamme.