Man and woman looking up on the sky

Palvelut

Palvelumme Suomessa

Olemme kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Palvelumme rakennetun ympäristön, teollisuuden ja energiasektorin asiakkaille kattavat hankkeiden koko elinkaaren alun selvityksistä suunnitteluun ja toteutukseen sekä käytön ja toiminnan tukeen.

Miten AFRY palvelee eri sektoreita?

Energia Arrow pointing right

Palvelemme energiasektoria suunnittelemalla sekä uusiutuvaa että perinteistä energiantuotantoa ja siirtoratkaisuja sekä tarjoamalla energiaratkaisuihin ja -markkinoihin liittyvää strategista liikkeenjohdon konsultointia ja ympäristöpalveluja.

Metsäteollisuus Arrow pointing right

Palvelumme metsäteollisuuden asiakkaille ulottuvat markkinastrategioita, prosessien ja käytön kehittämistä ja toiminnan tehostamista koskevasta liikkeenjohdon konsultoinnista uusiin laitosinvestointeihin ja olemassa olevien tehtaiden uudistamishankkeisiin.

Kemianteollisuus ja biojalostus Arrow pointing right

Kemianteollisuuden ja biojalostuksen palvelumme kattavat koko arvoketjun hankekehityksestä toteutukseen. Palvelemme asiakkaita myös öljynjalostuksen, elintarvike- ja muun prosessiteollisuuden parissa.

Metalliteollisuus ja kaivosteollisuus Arrow pointing right

Palvelumme metalli- ja kaivosteollisuudelle sisältävät kaiken kaivoksiin ja teollisuusprosesseihin tarvittavan suunnittelun ja konsultoinnin – alustavista etsintätoiminnoista jatkotuotannon valmisteisiin.

Infra Arrow pointing right

Infrasektoria palvelemme suunnittelemalla toimivaa väyläinfrastruktuuria: ratoja, teitä, katuja, siltoja ja tunneleita. Erikoisosaamistamme on maanalainen rakentaminen.

Vesihuolto ja jätehuolto Arrow pointing right

Suunnittelemme vesi- ja jätehuollon järjestelmät pohjavedestä jäteveteen ja jätteiden käsittelyyn.

Kiinteistöt Arrow pointing right

Kiinteistöille tarjoamme arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelun palvelut.

Ympäristö Arrow pointing right

Ympäristökonsultointimme auttaa ennakoimaan ja hallitsemaan teollisuuden, energiaratkaisujen ja yhdyskuntien ympäristövaikutuksia.

Selaa koko palveluvalikoimaamme

colleagues work together

Projekteja 100 maassa

Olemme asiakkaidemme luotettu kumppani projekteissa niiden koko elinkaaren ajan. Katso esimerkkejä työstämme.
Man and Woman at a desk

Palvelumme hankkeen koko elinkaaren ajalle

Palvelemme asiakkaita aina alun selvityksistä suunnitteluun ja toteutukseen sekä käytön ja toiminnan tukeen.