Picture from Copenhagen

Tulevaisuuden kaupungit

Rakennamme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja

Tulevaisuuden kaupungit ovat hiilineutraaleja. Kaupunkeja on suunniteltava ja kehitettävä vaarantamatta tulevien sukupolvien yhteyksiä luontoon ja mahdollisuuksia luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Parannamme kaupunkilaisten arkea luomalla kestäviä suunnitteluratkaisuja, joilla kaupunkeja kehitetään pitkälle tulevaisuuteen. Näin toimimme rakentaaksemme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja, joissa hyvä elämä on saatavilla kaikille.

AFRY on rakentanut ja kehittänyt kaupunkeja vuodesta 1895 lähtien eri kokoisissa projekteissa. Kansainvälinen, laaja kokemuksemme on synnyttänyt vahvaa osaamista kaupunkien kestävään suunnitteluun. Tulevaisuuden kaupunkien kehittäminen vaatii monialaista yhteistyötä; kaupunkisuunnittelun tehtävä on vastata erilaisiin asumistarpeisiin sekä huolehtia yhdyskuntarakenteen eheydestä, vähähiilisyydestä ja taloudellisuudesta. Haluamme löytää parhaat ratkaisut, joilla tulevaisuuden kaupungit ovat kestäviä, viihtyisiä, turvallisia, älykkäitä, osallistavia ja kaikin tavoin asukkaiden lähtökohdista suunniteltuja.

Kaupungistuminen vauhdittuu

YK:n ennusteen mukaan vuonna 2050 maailman väestöstä lähes 70 prosenttia asuu kaupungeissa. Väestönkasvu ja kaupungistuminen johtavat uusiin haasteisiin kaupunkimaisilla alueilla. Miten vastaamme näihin haasteisiin ja parannamme samaan aikaan elämänlaatua? Miten voimme rakentaa kaupunkeja tuleville sukupolville tietämättä, miltä maailma näyttää tulevaisuudessa?

Haluamme optimoida kaupunkeja ihmisten tarpeiden pohjalta, vaarantamatta luonnonvaroja. Tulevaisuuden kaupunkiemme on tasapainoteltava visioiden ja perinteiden sekä etiikan ja teknologian välillä ja oltava samaan aikaan sekä ketteriä että vaalittava tasa-arvoa ja sivistystä.

Kaupungistuminen edellyttää, että tulevaisuuden kaupungeilla on kestävyysstrategia, joka kattaa vesihuollon ja jätevedenkäsittelyn, liikkumisen, kiinteistöt, teollisuuden ja logistiikan sekä energiajärjestelmän.

Vesihuolto ja jäteveden käsittely Arrow pointing right

Vesihuolto ja jätevedenkäsittely

Vesi on elintärkeä luonnonvara, jota on käytettävä viisaasti ilmaston lämmetessä. Puhdasta vettä ei ole maapallolla rajattomasti, ja meillä kaikilla on vastuu huolehtia vesivaroista. Tulevaisuuden kaupungeissa vettä on käytettävä, kierrätettävä ja puhdistettava viisaasti, sillä jokaisella pisaralla on väliä.

water treatment
Liikkuminen Arrow pointing right

Liikkuminen

Sujuva liikkuminen on kaupunkien selkäranka, ja hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät, että se on tulevaisuuden kaupungeissa kestävää. Se tarkoittaa tehokasta liikennesuunnittelua, liikenteen sähköistämistä ja saumattomia liikkumista edistäviä ratkaisuja.

Electric scooters.
Kiinteistöt Arrow pointing right

Kiinteistöt

Kiinteistöillä on keskeinen rooli kaupunkien tavoitellessa hiilineutraaliutta. Niiden osuus energiankulutuksesta on 40 % EU:ssa, ja kiinteistöjen hiilijalanjälki on kasvussa kaupungistumisen lisääntyessä. Jotta kiinteistöjen energiariippuvuus ja päästöt pysyvät kurissa, kiinteistösektorin on hyödynnettävä entistä enemmän kestäviä ratkaisuja.

Windows of a Corporate Building in London City
Teollisuus ja logistiikka Arrow pointing right

Teollisuus ja logistiikka

Hiilineutraaleissa tulevaisuuden kaupungeissa teollisuus ja logistiikka hyödyntävät uusiutuvaa energiaa ja kiertotalouden liiketoimintamalleja päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseksi.

Heavy goods lorry driving along a sunlit road
Energia Arrow pointing right

Energia

Kaupungit voivat vähentää hiilijalanjälkeään merkittävästi hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä, parantamalla energiatehokkuuttaan ja toteuttamalla kestävää energian hankintastrategiaa.

Energy_Solar Power_City

Miksi kaupungit ovat tärkeitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Arrow pointing right

Kaupunkien osuus ilmastopäästöistä on 70 % ja energiankulutuksesta 65 %, joten niillä on merkittävä rooli, kun ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään.

Ilmaston lämpenemisellä on myös merkittäviä vaikutuksia kaupunkeihin ja sen asukkaisiin, koska jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja osuuden ennustetaan kasvavan lähes 70 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Mitä palveluja AFRY tarjoaa kaupungeille? Arrow pointing right

AFRY ymmärtää kaupunkien haasteet kokonaisvaltaisesti ja tarjoaa teknistä ja eri suunnittelualojen osaamista useille sektoreille ympäristöstä infraan ja kiinteistöihin, teollisuudesta energiaan. Katso tarkemmin alta.

Miksi juuri AFRY on kaupungeille paras kumppani? Arrow pointing right

Me rakennamme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja, ja konsultointi- ja suunnittelupalveluillamme luomme arvoa, joka näkyy kaupunkien sielun ja identiteetin vahvistumisena. Parannamme kaupunkilaisten arkea luomalla kestäviä suunnitteluratkaisuja, joilla kaupunkeja kehitetään pitkälle tulevaisuuteen. Näin toimimme rakentaaksemme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja, joissa hyvä elämä on saatavilla kaikille.

Ota yhteyttä

Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland

Arto Ruotsalainen

Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Reijo Kuivamäki - Head of Business Unit, Water Finland

Reijo Kuivamäki

Johtaja, Suomen vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Reijo Kuivamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.