Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja osallistaminen

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja osallistaminen AFRYllä

Maailma on monimutkainen, ja päätöksiä tehdessämme meidän on ymmärrettävä sitä kokonaisvaltaisesti. Jos haluamme parantaa tapaamme tehdä asioita, asioiden tarkastelu kaikista eri näkökulmista on välttämätöntä. Tarvitsemme siis monipuolista asiantuntijuutta, yhdenvertaisia, osallistavia ja monimuotoisia tiimejä sekä rohkeaa johtajuutta.

Yhdenvertaisuus, osallistaminen ja monimuotoisuus liiketoimintastrategiana

Meille on itsestäänselvää, että jokainen ihminen on yhtä tärkeä ja kaikilla on oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Yhdenvertaisesta, osallistavasta ja monimuotoisesta työpaikasta on myös kaupallisesti ja taloudellisesti hyötyä: työntekijät ovat yksinkertaisesti tuottoisampia.

Tutkimus osoittaa, että mitä laajempaa representaatio on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä yritys ylittää taloudelliset odotukset.

Man with glasses and woman

Tuo itsesi kokonaisuudessaan töihin

Uskomme, että monimuotoisuus on vahvuus, ja että osallistavassa työyhteisössä tehokkuus ja luovuus kukkivat. Siellä ihmiset voivat paremmin ja loistavat ideat syntyvät.

Women in Tech FInland

Sukupuolten tasa-arvo AFRYllä

Yksi vastuullisuustavoitteistamme on lisätä eri taustoja, kulttuureja ja sukupuolia edustavien työntekijöiden yhdenvertaisuutta, osallistamista ja monimuotoisuutta (Inclusion & Diversity). Osana tavoitetta pyrimme siihen, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 % johtajistamme on naisia.

AFRY pyrkii aktiivisesti lisäämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallistamista sekä kehittämään menettelytapoja uusien johtajien ja työntekijöiden houkuttelemiseksi ja rekrytoimiseksi. Teemme työtä varmistaaksemme oikeudenmukaisen ja sukupuolineutraalin palkkauksen ja koulutamme johtajia osallistavaan johtajuuteen. Työ sisältää konkreettisten toimintasuunnitelmien laatimisen monimuotoisuuden edistämiseksi ja useita hankkeita sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi.

Monimuotoisuus on muutakin kuin ihmisten sukupuoli tai tausta – se on ajattelutapa.

Monimuotoisuus on fakta. Maailma koostuu ihmisistä, jotka eroavat toisistaan monin tavoin. Kun puhumme monimuotoisuudesta AFRYllä, puhumme sen tärkeydestä, että yhtiömme kuvastaa ympäröivää maailmaa. Tiedämme, että korkean monimuotoisuuden yhtiöt ovat innovatiivisempia, luovempia ja parempia ratkaisemaan mutkikkaita haasteita laajemman perspektiivinsä vuoksi.

Osallistaminen ja yhdenvertaisuus sen sijaan on aktiivisia valintoja joka päivä sen eteen, että ihmisillä olisi tervetullut, turvallinen ja arvokas olo. Osallistaminen ja yhdenvertaisuus saavutetaan muokkaamalla organisaatiosta ja kulttuurista aidosti kutsuva, jotta jokainen pystyy todella osallistumaan päätöksentekoon ja kehittymismahdollisuuksiin.

Monimuotoisuus on sitä, että saat kutsun juhliin; osallistaminen on sitä, että sinua pyydetään tanssimaan; ja kuuluminen on sitä, että tanssit kuin kukaan ei olisi näkemässä.

- Vernā Myers

Katso video kulttuuristamme (EN)

AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Avointa rekrytointia

Haluamme houkutella organisaatioomme ihmisiä, jotka edustavat erilaisia taustoja ja näkökulmia. Tiedämme, että monimuotoisuus lisää luovuutta ja innovaatioita.

Inclusion & Diversity -päällikkömme pitävät säännöllisesti työpajoja rekrytoiville esihenkilöille yhdenvertaisesta ja monimuotoisuuteen tähtäävästä rekrytoinnista. Työpajoissa käsitellään muun muassa tiedostamattomia ennakkoluuloja ja syrjintää sekä miten näitä ongelmia voidaan ehkäistä ja vastustaa.

AFRYn Inclusion & Diversity -päälliköt

Sofia Klingberg - Inclusion & Diversity Manager

Sofia Klingberg

Sofia koki usein ulkopuolisuutta lukiossa, koska hän ei täyttänyt yhteiskunnan odotuksia. Siksi kaikkien yhdenvertainen kohtelu on hänelle äärettömän tärkeää.

Sofian tausta on yhteiskuntatieteissä, ja hän pyrkii siihen, että kaikki AFRYläiset voivat olla parhaita versioita itsestään.

Strateginen ja pitkäjänteinen kehitys on hänen työnsä ydintä, ja siksi Sofian intohimona on tarjota AFRYn johtajille työkaluja avoimuuden ja monimuotoisuuden edelläkävijyyteen.

Amir Nazari  - Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Amir muutti Iranista Ruotsiin vuonna 1986. Hän oli lähes valmistunut kemiantekniikan insinööriksi Iranissa, mutta hänen oli aloitettava opintonsa alusta muutettuaan Ruotsiin, koska siihen aikaan ulkomailla suoritettuja opintoja ei hyväksytty Ruotsissa.

Kokemuksesta Amir tietää, että monet asiat ovat sittemmin muuttuneet, mutta paljon on myös vielä saavutettavana. Amirin päämäärä on, että AFRY on monimuotoisin, osallistavin ja hyväksyvin työpaikka ihan jokaiselle.