A man walks on a bridge

Godt i gang

På et tidspunkt går du fra å være ung og lovende til å være godt i gang. Du har opparbeidet en god base med praktisk erfaring, og er klar for å ta større ansvar og nye roller. Kanskje ønsker du å ta steget opp i en lederrolle, enten i linjeorganisasjonen eller i et prosjekt.

I AFRY gir vi tillit til og satser på å utvikle våre medarbeidere. Vi er opptatt av din motivasjon – hva som driver deg. Vi tror at ved å gi våre ansatte muligheter og oppgaver utenfor komfortsonen men i trygge rammer, oppnår de mestring og tørr å utfordre seg selv ved neste mulighet. I våre linjeorganisasjoner er flere av våre gruppe- og seksjonsledere i aldersspennet mellom 28-35 år. De er motiverte, engasjerte ledere med stor læringsvilje.

Hvilke muligheter får du som er godt i gang i yrkeskarrieren i AFRY?

  • En unik portefølje av mellomstore og store prosjekter innen prosjekt- og byggeledelse, hvor du kan være del av et team og få mulighet for å bygge kompetanse til å ta stadig større roller. Vi vinner våre prosjekter på kvalitet!
  • En portefølje innen rådgiving med mellomstore og mindre prosjekter hvor du får jobbe i tverrfaglige team og som gir deg mulighet for å ta ansvar for en større helhet og bredde.
  • Et lærende arbeidsmiljø og medarbeidere som bidrar til å være i front for eksempel gjennom bruk av teknologi som ICE og VR.
  • Tilgang til veiledning og sparring med erfarne kollegaer, samtidig som du selv veileder og bidrar til å utvikle yngre kollegaer

Trives best i samhandling med andre

Merete Ihler er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologi. At hun havnet i byggebransjen var en tilfeldighet, men det har gitt store og spennende oppgaver. Merethe jobber som prosjekteringsgruppeleder under forretningsområdet Bygg. I denne stilingen har hun blant annet ansvaret for å koordinere alle disiplinene for de prosjekterende i de største prosjektene til ÅF Engineering.

Det var ikke gitt at Merete skulle jobbe i byggebransjen, men siden hun kom til AFRY i 2007 har ikke utviklingen stått stille.

I AFRY finnes det mange utviklingsmuligheter, både innen ulike fagområder og roller. Dette gir potensiale for personlig og faglig utvikling. Jeg synes at bedriftskulturen i AFRY er preget av stor takhøyde og kollegaer som vil hverandre vel. På jobben har jeg gode, kloke og faglig dyktige kollegaer som jeg alltid kan søke råd hos. Dette gir trygghet og gjør det lettere å tørre og ta nye utfordringer som innebærer at man til dels er ute på litt dypt vann, forteller Merethe.

Skapende arbeidsplass med innovative løsninger

Oppgavene og prosjektene har vært mange i løpet av de 10 årene som har gått, og ett av prosjektene som står ut for Merete, er Tiller Videregående skole i Trondheim. Sammen med arkitekt har AFRY fått lov til å følge og påvirke prosjektet fra tidlig skissefase og frem til det nye bygget skal tas i bruk av lærere og studenter i 2021. I dette prosjektet har det blitt tatt i bruk nye metoder, knyttet til eksempelvis tverrfaglig samhandling. Å være med på å skape nye løsninger på blant annet arbeidsmetode sammen med gode kolleger er noe av det Merete trives best med på jobb

Spesielt gøy er det når vi lykkes i gjennomføring av gode prosjekter i prosjektteam som er sammensatt av medarbeidere med ulike egenskaper og bakgrunn – både når det gjelder fag, kunnskap, erfaringer, alder og personlighet. Kombinasjonen av disse medarbeiderne gjør oss til et mangfoldig «dreamteam», fortsetter Merethe.

Det er tydelig at Merete trives best i samhandling med andre og er en god lagspiller. Hun trekker alltid frem sine kolleger og gode teamprestasjoner.

Samfunnsansvar og fremtid

Merete er stolt av å ha vært med å planlegge, prosjektere og gjennomføre store og samfunnsnyttige byggeprosjekter. Gode eksempler er undervisningsbygg for studenter på Blindern, et moderne anlegg for håndtering av avfall i Oslo kommune eller boliger for flere hundre mennesker.

AFRY - Making Future. innebærer for meg vi gjennomfører byggeprosjekter som både løfter bransjen og samfunnet fremover, avslutter Merethe.

Målrettet, hard jobbing med en god dose humor!

Gaute er seksjonssjef for bygg og eiendom i prosjekter rettet mot skole og omsorgsbygg. Hans hverdag består av møter, kaffe, latter og hard jobbing. Dersom han kan avslutte arbeidsdagen med en god samtale om helgens sykkelturer og fotballkamper; da er det vært en god dag!

Gaute har alltid vært positiv til de mulighetene og endringene som har dukket opp, være seg i prosjektorganisasjoner eller internt i selskapet. Gjennom å levere godt prosjektarbeid har han fått mer og mer ansvar i store prosjekter og han har raskt vokst inn i krevende lederroller.

Jeg setter meg tydelige mål, og når de nås setter jeg meg nye mål. Jeg er opptatt av å levere det som kreves av meg, og helst litt til. Det er også viktig for meg å sette krav til mine overordnede og medarbeidere, sier Gaute.

Det ukjente er spennende

Ifølge Gaute er det viktig at vi gjør ting bedre i morgen enn det vi gjør i dag. - Vi skal være åpne for nye løsninger, ideer og metoder. Også skal vi tørre å satse på det som er litt ukjent. Prosjektet må gjerne sette seg høye mål og kunden må gjerne være krevende. Gjennom tillit, dyktige kolleger og med et smil om munnen skaper vi gode prosjekter som gir merverdi for oppdragsgiver.

Samarbeid på tvers

Å jobbe på tvers av fagmiljøer i selskapet og dra synergier av hverandres kompetanse, er en målsetting for Advansia.

Det er skikkelig motiverende å jobbe i et selskap med så mye kompetanse. Det skaper så mange muligheter og ikke minst fantastiske resultater. Jeg har sett i flere tilfeller den siste tiden at potensielle kunder blir veldig interesserte i at vi kan tilby totalpakken – i alle fasene av et prosjekt, avslutter Gaute.

A group of five adults walking on a roof terrace

Vi ser alltid etter nye, modige mennesker som kan bli en del av vårt dedikerte og mangfoldige lag