Infra-Buildings, Oslo - office

Energientreprenør

Garantert lønnsomhet med energisparekontrakt fra Advansia

Med en energisparekontrakt (EPC-kontrakt) med Advansia kan en byggherre redusere sine energikostnader med 30-50%. I tillegg til økonomisk lønnsomhet vil en slik modell resultere i betydelige miljømessige gevinster Som vil bidra til at Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen innfris.

Energisparekontraktens (EPC) ide er at man for en definert bygningsmasse garanterer for en energi- og effektbesparelse under forutsetning av at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen, innenfor en gitt investeringsramme.

Modellen sikrer at byggherre tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energikostnadene. Områdene for tiltak er typisk varmepumper, innen ventilasjon og generell automatikk, i tillegg til bygningsmessige forbedringer. Det lages detaljerte analyser i forkant av gjennomføring av tiltakene.

Dette organiseres og gjennomføres av én aktør som også garanterer for besparelsene i etterkant.

I Norge er energisparekontrakter(EPC) flittig i bruk av kommuner. Bransjen har fått utarbeidet en Norsk Standard (NS 6430 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing) for EPC.

Modellen er mest vanlig hos kommuner men energisparekontrakter fungerer like bra for private eiendomsmasser. Kombinasjonen mellom lønnsomhet og miljømessige gevinster er tiltalende.

AFRY contact person generic image
Torfinn Lysfjord
Seksjonsleder Energientreprenør

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Torfinn Lysfjord

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.