Infra-Buildings, Oslo - office

Energientreprenør

Garantert lønnsomhet med energisparekontrakt fra Advansia

Med en energisparekontrakt (EPC-kontrakt) med Advansia kan en byggherre redusere sine energikostnader med 30-50%. I tillegg til økonomisk lønnsomhet vil en slik modell resultere i betydelige miljømessige gevinster Som vil bidra til at Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen innfris.

Energisparekontraktens (EPC) ide er at man for en definert bygningsmasse garanterer for en energi- og effektbesparelse under forutsetning av at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen, innenfor en gitt investeringsramme.

Modellen sikrer at byggherre tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energikostnadene. Områdene for tiltak er typisk varmepumper, innen ventilasjon og generell automatikk, i tillegg til bygningsmessige forbedringer. Det lages detaljerte analyser i forkant av gjennomføring av tiltakene.

Dette organiseres og gjennomføres av én aktør som også garanterer for besparelsene i etterkant.

I Norge er energisparekontrakter(EPC) flittig i bruk av kommuner. Bransjen har fått utarbeidet en Norsk Standard (NS 6430 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing) for EPC.

Modellen er mest vanlig hos kommuner men energisparekontrakter fungerer like bra for private eiendomsmasser. Kombinasjonen mellom lønnsomhet og miljømessige gevinster er tiltalende.

Torfinn Lysfjord - Seksjonsleder Energientreprenør
Torfinn Lysfjord
Seksjonsleder Energientreprenør

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Torfinn Lysfjord

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.