Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

Mangfold og inkludering

Inkluderende og mangfoldige team med sterk fagkompetanse

Problemstillinger er ofte komplekse, og det er nødvendig med en helhetlig tilnærming når vi tar beslutninger. Når vi ønsker å forbedre måten vi gjør ting på må vi se det fra ulike perspektiver. Det krever ekspertise, et inkluderende og mangfoldig team, og godt lederskap.

AFRY als Arbeitgeber

Hos AFRY kan du være deg selv

Et av de viktigste kjennetegnene ved vår kultur er at alle medarbeidere skal kunne være seg selv.

AFRY x Gapminder: Likestilling

Vet du hvor mange selskaper i verden som har en kvinne som toppleder eller konsernsjef: 2%, 10% eller 18%?

I en ny undersøkelse gjort av Gapminder viser resultatet at 9 av 10 svarer feil på dette spørsmålet. Ettersom næringslivet fortsatt er mannsdominert har man en tendens til å undervurdere hvor mange kvinner som faktisk når toppen.

Woman standing in front of green bushes with wind blowing

Gapminder Gender Equality Test

Gapminder har lansert en test som adresserer misforståelser om FNs bærekraftmål 5: Likestilling mellom kjønnene
two women in front of a laptop, laughing

AFRYs arbeid for likestilling og inkludering – hvordan vi har jobbet med relasjonsbasert lederskap og en kultur hvor du kan være deg selv siden 2017

Her finner du informasjon om vårt arbeid med dette iht. aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Inkludering og mangfold er en viktig del av vår forretningsstrategi

For oss er det selvsagt at alle mennesker har samme verdi og retten til å utforske de samme mulighetene. En inkluderende og mangfoldig arbeidsplass er også kommersielt og økonomisk fordelaktig: det er rett og slett mer lønnsomt.  

Forskning viser at firmaer som omfavner etnisk mangfold har 30% større sjanse for å oppnå en økonomisk avkastning som er høyere enn gjennomsnittet for sin bransje.

Man with glasses and woman

Mangfold er viktig, men inkludering er enda viktigere.

Mangfold handler om å ha en god blanding av mennesker med talenter, likheter og ulikheter som gjør hver enkelt unik. Mangfold er mye mer enn kjønn og etnisitet – det handler også om bakgrunn og tankesett.

På den andre siden, handler inkludering om å få denne sammensetningen av mennesker med ulik bakgrunn til å jobbe godt sammen. Et inkluderende arbeidsmiljø er et arbeidsmiljø der alle individer behandles med rettferdighet og respekt, har like muligheter og tilgang på ressurser, og kan bidra fullt ut til organisasjonens beste.

Et bilde på dette er at «Mangfold er å bli invitert på festen, mens inkludering er å danse sammen».

 

 

Inkluderende rekruttering

Vi ønsker å tiltrekke oss mennesker med ulik bakgrunn og ulike perspektiver. For AFRY er mangfold positivt på mange måter. Vi vet at dette fører til økt kreativitet og nytenking.

Våre ansvarlige for inkludering og mangfold i konsern holder jevnlige workshops for rekrutterere og ledere for å sikre at de gjennomfører rekruttering på en fordomsfri og inkluderende måte. Disse workshopene adresserer hvordan utfordringer med ubevisst adferd og diskriminering kan forhindres og motvirkes.

 

 

Gro Stava AFRY HR sjef i Norge
Gro Stava direktør HR i AFRY

Kvinner og mangfold i 2021 – er det noe å snakke om da?

- Ja, det er et godt spørsmål. For min del ble det flere viktige aha-opplevelser og klar bevisstgjøring da Mathias Holst, leder for Rosa Kompetanse holdt et lunsjforedrag for oss under PRIDE i 2019, forteller Gro Stava direktør HR i AFRY.

Our Inclusion & Diversity Managers

Sofia Klingberg - Inclusion & Diversity Manager

Sofia Klingberg

Etter å ha opplevd ekskludering på videregående for å ikke tilfredsstille samfunnets forventninger, ønsker Sofia at alle skal inkluderes på samme vilkår.

Sofia har bakgrunn fra samfunnsvitenskap og har en visjon om at alle som jobber hos AFRY skal bli den beste versjonen av seg selv.

Å jobbe strategisk med langsiktig utvikling er en nøkkel for henne, og hennes lidenskap er å utvikle modige ledere som kan vise hvordan å stå opp for inkludering og mangfold.

Amir Nazari  - Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Amir er opprinnelig fra Iran men innvandret til Sverige i 1986. Han var da nesten ferdig utdannet som kjemisk ingeniør men måtte starte studiene på nytt da han flyttet til Sverige. Dette fordi utdanning fra andre land ikke ble anerkjent på dette tidspunktet.

Amir vet at mye er endret siden hans opplevelse, men at det fortsatt er mye å oppnå. Amir har ambisjoner om å gjøre AFRY til den mest mangfoldige, inkluderende og imøtekommende arbeidsplassen for alle.