A woman stands in front of a wall

Studenter

Vi ansetter høyt kompetente nye kollegaer med driv 

Av alle de er 17% nyutdannede med master- eller bachelorgrad. For oss er det viktig å komme i kontakt med deg mens du er student, slik at du får muligheten til å bli kjent med oss og vi med deg. Hittil har 90% av studentene som skriver oppgave eller er sommertrainee hos oss fått tilbud om jobb. Vi håper vi får bli kjent med deg! 

Sommertrainee 

Har du lyst til å bruke kunnskapen din i praksis og få erfaring med bransjen, faget og prosjekt- og byggeledelse? Advansia tilbyr hvert år sommerjobb til 8-10 studenter (primært på 4. året, Masterstudiet) i spennende prosjekter på Østlandet og i Midt-Norge.  
 
Du får oppgaver og ansvar tilsvarende en assisterende byggeleder og opparbeider deg praktisk erfaring gjennom 8-10 uker i rollen. Vi tar godt imot deg og inkluderer deg både faglig og sosialt. 

Masteroppgave 

Skriver du oppgave hos oss får du mulighet til å bli kjent med prosjektene, organisasjonen, hvem vi er og jobbmulighetene i AFRY og Advansia. Både AFRY (rådgivere innen bygg og infrastruktur), Advansia (prosjekt- og byggeledelse) samt Gottlieb Paludan Architects (arkitektur, utvikling og analyse) har god erfaring med å stille som biveileder til masteroppgaven. Du får tilgang til faglig tung kompetanse som er forankret i en praktisk jobbhverdag hvor vi løser oppgaver og utfordringer for våre kunder. 

Fast jobb 

Vi ønsker å gi dyktige, dedikerte og engasjerte medarbeidere muligheter og utvikling. Hos oss får du muligheten til å påvirke fra første dag. Vi legger til rette for at den enkelte får mye ansvar, samtidig som du får tett oppfølging og støtte i din utvikling.  
De fleste vi ansetter har høyere utdannelse innen bygg, konstruksjon, samferdsel, brann, arkitektur, VVS, elektro eller VA.